Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Nếu có 1 mol phân tử H2 cùng 1 mol phân tử O2 , hãy cho biết:

a. Số phân tử hóa học mỗi hóa học là bao nhiêu ?

b. Trọng lượng mol của mỗi chất là từng nào ?

c. Thể tích mol những khí trên lúc ở cùng đk t0, p là ráng nào? ví như ở thuộc dktc, chúng có thể tích là bao nhiêu?


*

a,Số phân tử H2 = (n.6.10^23=1.6.10^23=6.10^23) ( phân tử )

Số phân tử O2 = (n.6.10^23=1.6.10^23=6.10^23) ( phân tử )

b,(M_H_2=1.2=2) (g/mol )

(M_O_2=2.16=32) (g/mol)

c, Ở cùng điều kiện t0 và p. Thể tích những chất khí đều bằng nhau

(V_H_2=n.22,4=1.22,4=22,4left(l ight))

(V_O_2=n.22,4=1.22,4=22,4left(l ight))


*

a.Số phân tử H2=(n_H_2.6.10^23=1.6.10^23=6.10^23left(phântử ight))

Số phân tử O2=(n_O_2.6.10^23=1.6.10^23=6.10^23left(phântử ight))

b.(M_H_2=1.2=2left(g/mol ight))

(M_O_2=2.16=32left(g/mol ight))

c.Thể tích mol các khí làm việc cùng ánh sáng và áp suất đều bởi nhau.

Bạn đang xem: 1 mol phân tử h2 có chứa

(V_H_2=V_O_2=n.22,4=1.22,4=22,4left(l ight))

Chúc bàn sinh hoạt tốt

*

Kết luận :

a) Thể tích mol phân tử của hóa học khí là thể tích cất một ....(1).... Phân tử giỏi ...(2).... Phân tử hóa học khí . Nghỉ ngơi đhtc , một mol chất khí bất cứ đều rất có thể tích ...(3)... Lít. Đơn vị đo thể tích mol phân tử chất khí là ...(4)... 

b) Thể tích của một mol những chất rắn , lỏng , khí hoàn toàn có thể ...(5)... Tuy nhiên chúng hầu hết chứa ...(6)... Phân tử/nguyên tử .

c) Ở đk thường ( 20độC , 1 atm ), một mol của mọi chất khí phần lớn chiếm nhân thể tích ...(7)...

và bởi ...(8)... Lít .


1. Chọn từ thik hợp nhằm hoàn chỉnh thông tin trong những câu sau :

- Điều kiện tiêu chuẩn : ánh nắng mặt trời .......... , áp suất ............

- Thể tích mol phân tử của hóa học khí là thể tích chứa .......... Phân tử khí giỏi ......... Mol chất khí.

- Ở đktc , thể tích của 1 mol chất khí bởi ......... Lít.

- bạn ta quy ước đk thường là làm việc nht độ .......... Và áp suất ......... Atm.

2. Thảo luận theo team :

a) các ý loài kiến ở câu 1 bên trên ;

b) lý do 1 mol hóa học khí ở đk thường lại có thể tích lớn hơn ở đk tiêu chuẩn ?

3. Chọn từ/cụm từ tương thích cho trog ngoặc đối kháng để điền vào nơi trống làm việc ô Kết luận tiếp sau đây .

( tất cả cùng ; (6,022.10^23) ; rất bé dại ; rất to lớn ; bg nhau ; mol; không giống nhau; 22,4;24;25; lít/mol; gam/mol; nhì ; lít ; cùng số )

Kết luận :

a) Thể tích mol phân tử của hóa học khí là thể tích đựng một ....(1).... Phân tử giỏi ...(2).... Phân tử chất khí . Nghỉ ngơi đhtc , một mol hóa học khí bất kể đều có thể tích ...(3)... Lít. Đơn vị đo thể tích mol phân tử hóa học khí là ...(4)... 

b) Thể tích của 1 mol các chất rắn , lỏng , khí hoàn toàn có thể ...(5)... Tuy vậy chúng hầu hết chứa ...(6)... Phân tử/nguyên tử .

Xem thêm: 101 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương 2 Môn Giải Tích Lớp 12 Theo Chuyên Đề Và Dạng

c) Ở đk thường ( 20độC , 1 atm ), một mol của mọi chất khí mọi chiếm nhân thể tích ...(7)...