*

*

*

*
*
*

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 811 THEO THÔNG TƯ 200


*

I. Cách thức kế toán

a) thông tin tài khoản này bội nghịch ánh hầu như khoản túi tiền phát sinh do những sự khiếu nại hay các nghiệp vụ riêng lẻ với hoạt động thông thường của những doanh nghiệp. Giá cả khác của doanh nghiệp rất có thể gồm:

- chi phí thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ (gồm cả giá thành đấu thầu chuyển động thanh lý). Số tiền thu từ chào bán hồ sơ thầu vận động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi giảm chi tiêu thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ;

- Chênh lệch giữa giá chỉ trị hợp lý và phải chăng tài sản được phân tách từ BCC nhỏ tuổi hơn ngân sách chi tiêu đầu tư xây dựng gia sản đồng kiểm soát;

- giá chỉ trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ;

- giá chỉ trị sót lại của TSCĐ thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ (nếu có);

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại thiết bị tư, mặt hàng hoá, TSCĐ đưa theo góp vốn vào công ty con, doanh nghiệp liên doanh, đầu tư vào doanh nghiệp liên kết, đầu tư dài hạn khác;

- tiền phạt yêu cầu trả do vi phạm luật hợp đồng kinh tế, vạc hành chính;

- các khoản giá cả khác.

Bạn đang xem: 811 là tài khoản gì

b) những khoản giá cả không được đánh giá là ngân sách tính thuế TNDN theo luật của luật pháp thuế cơ mà có khá đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo chính sách kế toán thì không được ghi giảm giá cả kế toán mà lại chỉ kiểm soát và điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để triển khai tăng số thuế TNDN yêu cầu nộp.

II. Kết cấu tài khoản


TK 811 – ngân sách chi tiêu khác

- thời điểm cuối kỳ , KC các khoản ngân sách chi tiêu khác về thông tin tài khoản 911

- Tập hợp những khoản ngân sách chi tiêu khác tạo nên trong kỳ

Tài khoản 811 không tồn tại số dư cuối kỳ


III. Một trong những nghiệp vụ tài chính chủ yếu

a) Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

- Ghi nhận thu nhập khác bởi nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,...

Có TK 711 - thu nhập khác

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33311) (nếu có).

- Ghi bớt TSCĐ sử dụng vào SXKD đang nhượng bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 - ngân sách chi tiêu khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá).

- Ghi nhận các giá thành phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ TK 811 - chi tiêu khác

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141,...

- Ghi thừa nhận khoản thu từ phân phối hồ sơ thầu liên quan đến hoạt động thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 138...

Có TK 811 - ngân sách chi tiêu khác.

b) khi phá dỡ TSCĐ, ghi:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 - giá cả khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá).

c) Kế toán túi tiền khác tạo nên khi đánh giá lại đồ dùng tư, hàng hoá, TSCĐ chi tiêu vào công ty con, doanh nghiệp liên doanh, liên kết: triển khai theo quy định của các TK 221, 222, 228.

d) trường hợp gửi đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp lớn (trừ ngôi trường hợp đổi khác doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần) nếu như được phép tiến hành xác định lại giá bán trị doanh nghiệp tại thời gian chuyển đổi, đối với các gia sản được review giảm ghi:

Nợ TK 811 - túi tiền khác

Có các TK liên quan.

đ) Hạch toán những khoản tiền bị phát do vi phạm hợp đồng gớm tế, phạt vi phạm luật hành chính, ghi:

Nợ TK 811 - ngân sách chi tiêu khác

Có những TK 111, 112

Có TK 333 - Thuế và những khoản cần nộp bên nước (3339)

Có TK 338 - đề xuất trả, cần nộp khác.

e) cuối kỳ kế toán, kết đưa toàn bộ giá cả khác phát sinh trong kỳ để xác định tác dụng kinh doanh, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh

Có TK 811 - túi tiền khác.

Xem thêm: Sapa Nằm Ở Đâu - Sapa Ở Đâu Thuộc Tỉnh Nào Huyện Nào

Bài viết trên đã giúp các bạn phương pháphạch toán thông tin tài khoản 811một cách đúng đắn nhất, hi vọng sẽ giúp các các bạn sẽ hoàn thiện hơn về nghiệp vụ hạch toán của mình.

Mọi vướng mắc về nghiệp vụ Kế Toán xin mời các bạn gọi mang lại tổng đài tư vấn miễn giá thành của kế toán Hà nội:19006246

THÔNG TIN THAM KHẢO:Quý khách hàng cần xem thêm thông tinKhóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tếvà cácDịch vụ kế toánvui lòng xem làm việc đây:⏩Khóa học tập kế toán thực tế⏩Dịch vụ kế toán thuế trọn gói⏩Dịch vụ hoàn thuế GTGT⏩Dịch vụ Quyết toán thuế⏩Dịch vụ rà soát sổ sách, báo cáo tài chính