Nôi dung bài học tìm hiểu khá đầy đủ khái niệm, tính chất hóa học điển hình cũng giống như những đọc biết về ứng dụng Amino axit.

Bạn đang xem: Amino axit hóa 12


1. đoạn clip bài giảng

2. Bắt tắt lý thuyết

2.1.Khái niệm cùng danh pháp

2.2.Cấu tạo ra phân tử

2.3.Tính chất hóa học

2.4.Ứng dụng

3. Bài xích tập minh hoạ

3.1.Bài tập Amino axit - Cơ bản

3.2. Bài xích tập Amino axit - Nâng cao

4. Rèn luyện bài 10 chất hóa học 12

4.1. Trắc nghiệm

4.2. Bài tập SGK & Nâng cao

5.Hỏi đáp về bài bác 10 Chương 3 Hoá học tập 12


a. Khái niệmThành phần phân tử: C, H, O, N.Công thức phổ biến (NH2)xR(COOH)y với (x, ygeq 1)Khái niệm: Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức cơ mà phân tử đựng đồng thời team amino (NH2) cùng nhóm cacboxyl (COOH). Ví dụ:
*
​b. Danh pháp

Axit+ số thiết bị tự C đính thêm với NH2+ amino + tên gốc axit tương ứng.

*


Ở tâm trạng kết tinh aa tồn tại sinh hoạt dạng ion lưỡng cực.

Trong dd dạng ion chuyển một phần nhỏ thành dạng phân tử.

*


a. đặc thù lưỡng tính

Amino axit chức năng với dd axit vô cơ to gan lớn mật và dd bazơ mạnh

H2NCH2COOH+HCl → ClH3NCH2COOH

H3NCH2COOH + HCl → ClNCH2COOH

H2NCH2COOH+NaOH → H2NCH2COONa

b. Tính axit - bazơ của hỗn hợp amino axit

Amino axit (NH2)xR(COOH)y

Khi x = y, pHdd(approx) 7

*

Khi x dd

​​

*

Khi x > y, pHdd> 7

*

c. Bội nghịch ứng riêng rẽ của COOH: phản nghịch ứng este hóa

*

d. Phản nghịch ứng trùng ngưng

*


Là đa số hợp chất cơ sở để kiến làm cho các loại protein trong khung người sống.Muối Mononatri của Axit Glutamic dùng làm bột ngọt, axit glutamic là thuốc bổ trợ thần kinh, methionin là thuốc xẻ gan.Là nguyên liệu để thêm vào nilon 6, nilon 7, ...

Xem thêm: Gia Khôi Và Cô Gái Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm, Hot Girl Ống Nghiệm Là Ai


Bài 1:

Cho những dung dịch lẻ tẻ chứa những chất: anilin (1), metylamin (2), glixin (3), axit glutamic (4), axit 2,6- điamino hexanoic (5), H2NCH2COONa (6). Những dung dịch làm cho quỳ tím hóa xanh là

Hướng dẫn:

Các amino axit tất cả số team -NH2nhiều hơn -COOH có tác dụng quỳ tím hóa xanh. Vậy các dung dịch làm quỳ hóa xanh là (2), (5), (6)

(5)

(C-C-C-C-C-COOH)

(mid) (mid)

(NH_2) (NH_2)

( Lysin)

(6)

(H_2N-CH_2-COONa)

Bài 2:

Cho 8,24 gam α-amino axit X (phân tử có một nhóm –COOH và một đội –NH2) phản bội ứng với dung dịch HCl dư thì chiếm được 11,16 gam muối. X là

Hướng dẫn:

X bao gồm dạng: H2NRCOOH + HCl → ClH3NRCOOH⇒Bảo toàn khối lượng: mX+ mHCl= mMuối⇒nHCl= 0,08 mol⇒MX= 103 = R + 61⇒R = 42 (C3H6)Vì làα-amino axit⇒Chất thỏa mãn: H2NCH(C2H5)COOH

Bài 3:

Cho 200 ml hỗn hợp amino axit X nồng độ 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được dung dịch chứa 5 gam muối. Bí quyết của X là?

Hướng dẫn:

Ta tất cả nX= 0,04; nNaOH= 0,04 mol.⇒ Mmuối= 5 : 0,04 = 125.⇒ phương pháp muối NH2C3H6COONa.⇒ X là H2NC3H6COOH.


3.2. Bài bác tập Amino axit - Nâng cao


Bài 1:

Cho 13,23 gam axit glutamic làm phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được hỗn hợp X. đến 400 ml dung dịch NaOH 1M vào X được Y. Cô cạn Y nhận được m gam rắn khan, biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là

Hướng dẫn:

Axit glutamic tất cả dạng: HOOC – CH2– CH2– CH(NH2) – COOH⇒ naxit glutamic = 0,09 molCó nHCl= 0,2 mol; nNaOH= 0,4 mol⇒nNaOH dư= nNaOH ban đầu– (2nGlutamic+ nHCl) = 0,02 mol⇒Chất rắn khan gồm: 0,02 mol NaOH; 0,09 mol NaOOC – CH2– CH2– CH(NH2) – COONa; 0,2 mol NaCl.⇒m = 29,69 g

Bài 2:

Cho 4,41 gam một amino axit X công dụng với hỗn hợp NaOH dư cho ra 5,73 gam muối. Ngoài ra cũng lượng X như trên trường hợp cho chức năng với dung dịch HCl dư thu được 5,505 g muối hạt clorua. Công thức cấu tạo của X là:

Hướng dẫn:

Cứ 1 gốc -COOH + NaOH 1 nơi bắt đầu -COONavà 1 nơi bắt đầu -NH2+ HCl 1 nơi bắt đầu -NH3Cl(Rightarrow)Khi X + NaOH dư:(Rightarrow Delta m = m _muoi - m_X = m_COONa - m_-COOH)(Rightarrow n_-COOH imes (67 - 45) = 5,73 - 4,41)(Rightarrow n_-COOH = 0,06 (mol))Khi X + HCl ta có:(Delta m = m_muoi - m_X = m_-NH_3Cl - m_-NH_2)(Rightarrow n_-NH_2 imes (52,5 - 16) = 5,505 - 4,41)(Rightarrow n_-NH_2 = 0,03 (mol))(Rightarrow)Ta thấy trong 4,41 g X có

(left{eginmatrix 0,03 mol-NH_2\ 0,06 mol-COOH endmatrix ight.)(Rightarrow)Đặt CTPT X là: R(COOH)2n(NH2)n(Rightarrow)nX= (mol)(Rightarrow)MX= R + 90n + 16n⇔R = 41nTa thấy: n = 1; MR= 41(Rightarrow)R = C3H5thỏa mãn(Rightarrow)X là HOOC-CH2-CH(NH2)-CH2-COOH hoặc HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH