Anđehit là các hợp chất hữu tuy vậy phân tử có nhóm –CH=O link trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon hoặc hiđro.

Bạn đang xem: Andehit no đơn chức mạch hở đơn giản nhất là

Thí dụ: H–CH=O ; CH3–CH=O ; C6H5–CH=O ; O=CH–CH=O

2. Phân loại

- Dựa vào cấu trúc gốc hiđrocacbon: anđehit no, anđêhit ko no, anđehit thơm.

- phụ thuộc vào số đội –CHO : anđehit 1-1 chức, anđehit đa chức.


a. Anđehit no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2n+1CHO (n ≥ 0) hoặc CmH2mO (m ≥ 1).

b. Anđehit no, nhị chức, mạch hở: CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0) hoặc CmH2m-2O2 (m ≥ 2).

c. Anđehit không no chứa nối đôi C=C, solo chức mạch hở: CmH2m-2O (m ≥ 3)


II. ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

1. Đồng phân

Tương ứng với công thức CnH2nO dạng mạch hở bao hàm loại đồng phân kết cấu sau:

- Đồng phân mạch cacbon (n ≥ 4).

- Đồng phân team chức:

+ Anđehit (-CHO), no, 1-1 chức mạch hở.

+ Xeton no, 1-1 chức, mạch hở.

+ Ancol đơn chức, không no cất 1 links đôi, mạch hở.

+ Ete đơn chức, không no đựng 1 links đôi, mạch hở.

- Đồng phân vị trí nhóm chức.

2. Danh Pháp

a. Tên vậy thế

Tên thay thế của anđehit no, đối chọi chức, mạch hở: tên hiđrocacbon tương ứng với mạch chủ yếu + al


*

Chú ý: Mạch đó là mạch cacbon lâu năm nhất bắt đâu từ đội –CHO

b. Thương hiệu thông thường

 Anđehit + tên axit tương ứng

Công thức cấu tạo

Tên thông thường

Công thức cấu tạo

Tên thông thường

H–CH=O

anđehit formic

(formanđehit)

(CH3)2CHCH2CHO

Anđehit isovaleric

CH3–CH=O

anđehit axetic

(axetanđehit)

CH2=CH-CHO

Anđehit acrylic

CH3CH2CHO

anđehit propionic (propionanđehit)

CH2=C(CH3)-CHO

Anđehit metacrylic

CH32CHO

anđehit butiric

(butiranđehit)

C6H5-CHO

Anđehit benzoic

(benzanđehit)

CH33CHO

anđehit valeric

(valeranđehit)

(CHO)2

Anđehit Oxalic


III. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

- Trạng thái: ở điều kiện thường HCHO, CH3CHO là hóa học khí, các anđehit còn lại tồn tại nghỉ ngơi trạng thái lỏng hoặc rắn.

- Độ rã trong nước: HCHO, CH3CHO tung tốt, sút dần lúc M tăng.

- Anđehit có ánh nắng mặt trời sôi thấp rộng ancol có trọng lượng phân tử tương tự nhưng cao hơn so cùng với hiđrocacbon bao gồm cùng số nguyên tử C trong phân tử.

- hỗn hợp nước của anđehit fomic được call là fomon. Dung dịch bão hòa của anđehit fomic (có mật độ 37-40%) được hotline là fomlin.

Xem thêm: Tổng Hợp Tất Cả Các Công Thức Nguyên Hàm Nhanh Nguyên Hàm, Bảng Đầy Đủ Nhất Công Thức Tính Nguyên Hàm


Luyện bài xích tập áp dụng tại đây!


mua về
Báo lỗi
*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.