Một lếu hợp bao gồm etilen và axetilen có thể tích 6,72 lít (đktc). Cho các thành phần hỗn hợp đó qua hỗn hợp brom dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng brom phản bội ứng là 64 gam. Tỷ lệ về thể tích của etilen cùng axetilen lần lượt là




Bạn đang xem: Axit axetic không tác dụng được với

Đốt cháy hoàn toàn a gam este E đề xuất 4,48 lít O2 . Thành phầm cháy mang lại qua hỗn hợp NaOH dư thấy cân nặng dung dịch tăng 12,4 gam. Ngoài ra phân tích a gam E thấy tổng khối lượng cacbon với hiđro là 2,8 gam. E bao gồm công thức phân tử là


Cho triolein thứu tự vào từng ống nghiệm đựng riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH ,dung dịch HCl, dung dịch Br2 , dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số bội phản ứng xẩy ra là:


Hoà tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X tất cả Ca, CuO, MgO với Fe2O3 vào 800 ml dung dịch HCl 1M thu được hỗn hợp X. Chia dung dịch X thành nhị phần bằng nhau, phần 1 thực hiện quá trình điện phân với điện cực trơ, màng chống xốp, cho tới khi khí bước đầu xuất hiện nay trên catot thì dừng điện phân, cảnh giác rửa catot, sấy khô và cân lại thì thấy trọng lượng catot tăng 2,24 gam. Khi đó thể tích khí thu được trên anot là 1,12 lít. Phần 2, công dụng với hỗn hợp Na2CO3 dư thì nhận được 2,408 lít khí CO2 (đktc). Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, khí đo ở đk tiêu chuẩn. Phần trăm trọng lượng của Fe2O3 trong các thành phần hỗn hợp X gần với mức giá trị nào duy nhất sau đây.


Mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) là vì hỗn hợp một số amin (nhiều tuyệt nhất là trimetylamin) và một số chất khác tạo nên, để làm giảm bớt mùi tanh của cá sau thời điểm mổ để nấu thì bạn ta không dùng chất như thế nào sau đây?


Một este A gồm công thức phân tử là C5H10O2 bội nghịch ứng với hỗn hợp NaOH, được một ancol không bị oxi hóa vì CuO, đun nóng. Tên thường gọi của A là


Nung rét 29,95 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Al, Fe2O3 với CuO, trong điều kiện không tồn tại không khí đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Hoà tung Y vào dung dịch chứa 2,646 mol HNO3 (loãng), dứt phản ứng thấy bay ra 0,896 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí N2O với NO có tỷ khối hơi đối với H2 là 17,8; đôi khi thu được dung dịch Z chứa bố muối nitrat của kim loại và sót lại 2,24 gam sắt kẽm kim loại không tan. đến Z tất cả thể tác dụng với tối đa 3,04 mol NaOH nhận được m gam kết tủa, giá trị của m là


Cho luồn khí H2 rét dư qua tất cả hổn hợp (A) cất Al2O3 , CuO, MgO, FeO. Sau khoản thời gian phản ứng chấm dứt thì thu được các thành phần hỗn hợp B gồm các chất


Chất X gồm công thức C6H10O4. Cho 1 mol X bội phản ứng hết với hỗn hợp NaOH thu được hóa học Y và hỗn hợp ancol Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 sệt thu được metyl etyl ete. Hóa học Y làm phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được hóa học T. Phát biểu nào dưới đây đúng?


Hỗn hợp A tất cả 2 muối FeCO3 cùng FeS2 có tỉ lệ số mol 1 :1. Đem nung hỗn hợp A trong bình có thể tích ko đổi, thể tích những chất rắn coi như không đáng kể, đựng không gian dư (chỉ bao gồm N2 cùng O2 ) để những muối trên bị thoái hóa hết tạo ra oxit sắt gồm hóa trị tối đa Fe2O3. Để nguội bình, đưa nhiệt độ bình về ban sơ (trước khi nung), áp suất trong bình sẽ biến đổi như cụ nào?


Cho các phản ứng sau:

(a) CO2 + NaOH dư →

(b) NO2+KOH→

(c) AlCl3+Na2CO3+H2O→

(d) KHCO3+Ba(OH)2 dư →

(e) AlCl3+ KOH dư →

(f) Điện phân dung dịch NaCl có vách phòng

Phản ứng không tạo nên 2 muối hạt là


Một dung dịch gồm tính chất: phản bội ứng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch có màu xanh da trời lam, gồm phản ứng tráng bội bạc và bị thủy phân trong hỗn hợp HCl đun nóng. Dung dịch kia là:


Hỗn vừa lòng E gồm chất X (CxHyO4N ) cùng Y (CxNtO5N2 ), trong đó X không đựng chức este, Y là muối bột củaα - amino axit no vớ axit nitric. Cho m gam E công dụng vừa dủ cùng với 100ml dung dịch NaOH 1,2M. Đun nóng dịu thấy bay ra 0,672 lít (đktc) một amin bậc 3 thể khí điều kiện thường. Mặt khác m gam E chức năng vừa đủ với a mol HCl trong hỗn hợp thu được lếu láo hợp thành phầm trong đó bao gồm 2,7 gam một axit cacboxylic. Cực hiếm m và a thứu tự là




Xem thêm: Một Số Dạng Phản Ứng Tự Oxi Hóa Khử Là Gì ? Thế Nào Là Phản Ứng Tự Oxi Hóa Khử

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam