Có gần như oxit sau: SO2, CuO, Na2O,CO2. Hãy cho thấy những oxit nào tính năng được với

a) Nước

b) Axit clohiđric

c) Natri hiđroxit

Viết những phương trình hóa học.
Bạn đang xem: Bài 1 hóa 9 trang 21

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

a) rất nhiều oxit chức năng với nước là: SO2, Na2O, CO2

SO2 + H2O → H2SO3

Na2O + H2O → 2NaOH

CO2 + H2O → H2CO3

b) những oxit chức năng với HCl là CuO, Na2O

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

c) hồ hết oxit tác dụng với natri hiđroxit là SO2 với CO2

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

inthepasttoys.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp inthepasttoys.net
Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Tính Đơn Điệu Của Hàm Số Và Các Dạng Bài Tập Cơ Bản

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện inthepasttoys.net. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép inthepasttoys.net gửi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.