Bạn đang xem: Bài 1 trang 146 hóa 10

Chất khử (chất bị oxi hóa) là chất nhường electron (số lão hóa tăng), chất oxi hóa (chất bị khử) là chất nhận electron (số oxi hóa giảm).


Lời giải chi tiết

(S^ + 6 + 8 me o S^ - 2 o )H2SO4 là chất oxi hóa (chất bị khử)

(2I^ - o I_2 + 2 me o )HI là hóa học khử (chất bị oxi hóa)

Đáp án D

inthepasttoys.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp inthepasttoys.net
Xem thêm: Phân Tích 8 Câu Đầu Chinh Phụ Ngâm

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng inthepasttoys.net. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép inthepasttoys.net nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.