giải bài 1, 2, 3 trang 37; bài 4, 5, 6, 7, 8 trang 38 SGK Hóa lớp 11: Amoniac cùng muối amoni – Chương 2.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 37 sgk hóa 11

Bài 1. Mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm chứng tỏ rằng ammoniac tan nhiều trong nước.

Giải bài bác 1: Nạp đầy khí NH3 vào bình thủy tinh trong suốt, che bình bằng ống cao su đặc có ống chất liệu thủy tinh vuốt nhọn xuyên qua. Nhúng dần ống thủy tinh vào trong 1 chậu thủy tinh đựng nước có pha vài giọt dung dịch phenolphtalein, ta thấy nước trong chậu phun vào trong bình thành đông đảo tia màu sắc hồng. Đó là vì khí NH3 tan các trong nước làm sút áp suất trong bình cùng nước bị hút vào bình. Tia nước có màu hồng chứng minh dung dịch tất cả tính bazơ

Bài 2. Hoàn thành sơ đồ gửi hóa sau đây và viết những phương trình hóa học:

*

Biết rằng A là hợp chất của nitơ.

Giải bài xích 2: Chọn A: NH3; B: NH4Cl; C: NH4NO3; D: N2

PTHH:

*

*

Bài 3. Hiện nay, để chế tạo ammoniac, tín đồ ta điều chế nitơ với hiđro bằng cách chuyển hóa tất cả xúc tác một lếu láo hợp tất cả không khí, khá nước với khí metan (thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên). Bội phản ứng giữa khí metan và hơi nước tạo ra hiđro với cacbon đioxit. Để các loại khí oxi và thu khí nitơ, fan ta đốt khí metan vào một thiết bị kín chứa không khí.

Hãy viết các phương trình hóa học của phản bội ứng điều chế hiđro, một số loại khí oxi với tổng vừa lòng khí ammoniac.

Đáp án bài 3: CH4 + 2H2O →t0,xt CO2 + 4H2

CH4 + 2O2 (kk) →t0 CO2 + 2H2O nên sót lại N2


Quảng cáo


N2 + 3H2 ⇔ 2NH3

Bài 4: Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt những dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4. Viết phương trình hóa học của những phản ứng đã dùng.

Hướng dẫn: Để phân biệt những dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4, có thể dùng dung dịch thử theo thứ tự là: dd BaCl2, dd NaOH.

Bài 5. Muốn cho cân đối của phản nghịch ứng tổng đúng theo amoniac di chuyển sang phải, rất cần được đồng thời:

A. Tăng áp suất cùng tang nhiệt độ độ.

B. Bớt áp suất và hạ nhiệt độ.

C. Tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

D. Giảm áp suất với tang nhiệt độ độ.

Chọn lời giải C


Quảng cáo


Bài 6 trang 38: Trong bội phản ứng nhiệt độ phân những muối NH4NO2 cùng NH4NO3, số thoái hóa của nitơ chuyển đổi như cố gắng nào ? Nguyên tử nitơ trong ion làm sao của muối đóng vai trò chất khử với nguyên tử nitơ vào ion nào của muối vào vai trò hóa học oxi hóa ?

Giải bài bác 6: NH4NO2 →t0 N2 + 2H2O;

NH4NO3 →t0 N2O + 2H2O

N gồm số thoái hóa +3 với +5 vào NO2– cùng NO3– : đóng vai trò chất oxi hóa.

N gồm số thoái hóa -3 trong NH4+: đóng vai trò hóa học khử.

Bài 7. ( Hóa 11 trang 38) Cho hỗn hợp NaOH dư vào 150,0 ml hỗn hợp (NH4)2SO4 1,00 M, đun nóng nhẹ.

a) Viết phương trình hóa học ở dạng phân tử cùng dạng ion rút gọn.

b) Tính thể tích khí (đktc) thu gọn.

Đáp án: a) n(NH4)2S04 = 0.15 . 1 = 0.15 mol => nNH+ = 0.3 mol

(NH4)2S04 + 2NaOH -> Na2S04 + 2NH3↑ + 2H20

NH4+ + OH– -> NH3↑ + H20

0,3 mol 0,3 mol

Vậy VNH3 = 0,3.22,4 = 6,72l

b) Thể tích NH3 chiếm được (đktc): 6,72 lít.

Xem thêm: Famous People With Entj Personality: Characteristics & Cognitive Functions

Bài 8. Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và từng nào lít khí hiđro để điều chế 17,0 gam NH3 ? Biết rằng công suất chuyển hóa thành amoniac là 25,0 %. Các thể tích khí được đo sống đktc.