Giải bài tập SGK Hóa lớp 12: bài bác 1,2,3,4,5,6 trang 55: Peptit với Protein – Chương 3.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 55 hóa 12

Bài 1. Hợp chất nào tiếp sau đây thuộc nhiều loại đipeptit ?

A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH;

B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH;

C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOOH;

D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH.

Chọn B.

Bài 2. Thuốc demo nào bên dưới đây dùng để phân biệt những dung dịch glucozơ, glixerol, etanol cùng lòng white trứng ?

A. NaOH;

B. AgNO3/NH3;

C. Cu(OH)2;

D. HNO3.


Chọn C.

Chất yêu cầu tìm/Thuốc thửGlucozơGlixerolEtanolLòng trắng trứng (Protein)
Cu(OH)2 lắc dịu , sinh hoạt t0 thườngdd xanh lamdd xanh lamMàu tím
Cu(OH)2/OH–, t0đỏ gạch

Bài 3 trang 55 Peptit là gì ? liên kết peptit là gì ? có bao nhiêu links peptit trong một tripeptit ?

Viết công thức kết cấu và gọi tên những tripeptit rất có thể hình thành từ bỏ glyxin, alanin cùng phenylalanin (C6H5CH2-CH(NH2)-COOH, viết tắt là Phe).

Giải bài bác 3:

Công thức cấu trúc và hotline tên những tripeptit có thể hình thành tự glyxin, alanin cùng phenylalanin:

*
Gly-Ala-Phe


Quảng cáo


*
Ala-Gly-Phe

*
Ala-Phe-Gly

*
Gly-Phe-Ala

*
Phe-Gly-Ala
*
Phe-Ala-Gly.

Bài 4. (SGK Hóa 12 trang 55) Phân biệt những khái niệm:

a) Peptit cùng protein.

b) Protein đơn giản và dễ dàng và protein phức tạp.

Hướng dẫn giải bài xích 4:

a) Peptit là đều hợp chất đựng từ 2 cho 50 gốc α – aminoaxit liên kết với nhau bằng những liên kết peptit.

Protein là những polipeptit cao phân tử bao gồm phân tử khối từ bỏ vài chục nghìn cho vài triệu.

b) Protein được phân thành hai loại:

– Protein dễ dàng là đa số protein được chế tác thành chỉ còn các nơi bắt đầu α – aminoaxit.

– Protein phức tạp là hầu như protein được sinh sản thành tự protein đơn giản và dễ dàng cộng với thành phần ”phi protein”, như các axit nucleic, lipit, cacbohiđrat

Bài 5. Xác định phân tử khối sấp xỉ của một hemoglobin (huyết ước tố) chứa 0,4 % fe về cân nặng (mỗi phân tử hemoglobin chỉ cất 1 nguyên tử sắt).

Xem thêm: Bằng Giáo Viên Mầm Non - Sự Thật Bằng Trung Cấp Mầm Non Có Bị Bỏ

→ Phân tử khối của hemoglobin: (56 . 100)/0,4 = 14 000.

Bài 6. Khi thủy phân 500 gam protein A được 170 gam alanin. Tính số mol alanin có trong lượng A trên. Giả dụ phân tử khối của A là 50 000 thì số mắt xích alanin trong phân tử A là từng nào ?