b) Thể tích khá của 3,3 gam chất khí X bởi thể tích của 1,76 gam khí oxi (đo cùng điều kiện về sức nóng độ, áp suất). 
Bạn đang xem: Bài 1 trang 95 hóa 11

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


a) (M_A = 2,07.M_KK)

b) 

(egingathered n_X = n_O2 = frac1,7632 = ,?,(mol) hfill \ M_X = fracm_Xn_X hfill \ endgathered )


Lời giải bỏ ra tiết

a) MA = dA/KK x ( overlineM_KK) = 2,07 x 29,0 = 60,0 (g/mol).

b) Trong cùng điều kiện, thể tích khí tỉ lệ thành phần thuận với số mol khí:

VX = ( V_O_2) => nX = ( n_O_2) = ( frac1,7632) = 0,055 mol

=> MX = ( frac3,30,055) = 60 (g/mol) 

inthepasttoys.net


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp inthepasttoys.net
Xem thêm: Hảo Hán Là Gì ? Vì Sao Lại Thành Trend Trên Mạng Xã Hội Facebook

Cảm ơn bạn đã áp dụng inthepasttoys.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép inthepasttoys.net nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.