Trong một nghiên cứu Y-âng khoảng cách giữa nhị khe F1, F2 là a = 1,56mm, khoảng cách từ F1, F2 đến màn quan gần cạnh là D = 1,24m. Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tục là 5,21mm. Tính cách sóng ánh sáng.
Bạn đang xem: Bài 10 trang 133 vật lý 12

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+ Khảng cách giữa (N) vân sáng liên tiếp là ((N-1)i)

+ áp dụng công thức khoảng vân: (i = displaystylelambda D over a)


Lời giải đưa ra tiết

+ Ta có khoảng cách giữa (12) vân sáng tiếp tục bằng (11i=5,21mm)

Do đó: (i=dfrac5,2111=0,474mm)

+ mặt khác, ta có: (i = dfraclambda Da)

=> bước sóng: (lambda = dfracaiD = dfrac1,56.10^ - 3.0,474.10^ - 31,24 = 5,96.10^ - 7m = 596nm)

Chú ý: Đổi những đơn vị 

inthepasttoys.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp inthepasttoys.net
Xem thêm: Người Cầu Tiến Tiếng Anh Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Cầu Tiến Tiếng Anh Là Gì

Cảm ơn bạn đã thực hiện inthepasttoys.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép inthepasttoys.net nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.