Một mạch điện có sơ đồ vật hình 11.1, trong số ấy nguồn điện tất cả suất điện đụng ( extℰ=6V) và tất cả điện trở vào (r=2Omega), những điện trở (R_1=5Omega),(R_2=10Omega) cùng (R_3=3Omega).


Bạn đang xem: Bài 11 lý 11 trang 60

*

a) Phân tích năng lượng điện trở mạch ngoài:(R_1,R_2,R_3)mắc nối tiếp nhau.(left\left(R_1 ight)ntleft(R_2 ight)ntleft(R_3 ight) ight\)

Điện trở tương tự của mạch ngoài được tính theo công thức:

(R_N=R_1+R_2+R_3=5+10+3=18left(Omega ight))

b) Áp dụng định luật pháp Ôm cho toàn mạch ta tính được cường độ chiếc điện(I) chạy qua điện áp nguồn là:

(I=dfracℰR_N+r=dfrac618+2=0,3(A))

Hiệu điện thế mạch ko kể là:

(U=I.R_N=0,3.18=5,4left(V ight))

c) Áp dụng định cơ chế Ôm,hiệu năng lượng điện thế(U_1)giữa nhị đầu điện trở(R_1)là :

(U_1=I.R_1=0,3.5=1,5left(V ight))

Đáp số: a)(R_N=18Omega); b)(I=0,3A;U=5,4V); c)(U_1=1,5V)


Tham khảo lời giải các bài tập bài 11: phương pháp giải một vài bài toán về toàn mạch khác • Trả lời câu hỏi C1 trang 59 – bài bác 11 – SGK môn đồ vật lý lớp 11 a)Hãy cho thấy thêm cường... • Trả lời thắc mắc C2 trang 59 – bài xích 11 – SGK môn vật dụng lý lớp 11 a) Hãy cho biết hiệu... • Trả lời câu hỏi C3 trang 60 – bài bác 11 – SGK môn thiết bị lý lớp 11 Hãy phân tích và cho... • bài tập lấy một ví dụ 1 trang 60 - SGK môn đồ dùng lý lớp 11 Một mạch điện gồm sơ... • Trả lời câu hỏi C4 trang 60 – bài xích 11 – SGK môn đồ gia dụng lý lớp 11 cho mạch điện như hình... • Trả lời câu hỏi C5 trang 61 – bài xích 11 – SGK môn trang bị lý lớp 11 Một mạch điện gồm sơ... • Trả lời câu hỏi C6 trang 61 – bài 11 – SGK môn thiết bị lý lớp 11 Một mạch điện gồm sơ... • Trả lời câu hỏi C7 trang 61 – bài bác 11 – SGK môn đồ lý lớp 11 Một mạch điện bao gồm sơ... • Trả lời câu hỏi C8 trang 61 – bài bác 11 – SGK môn đồ gia dụng lý lớp 11 gồm tám mối cung cấp điện... • Trả lời câu hỏi C9 trang 61 – bài 11 – SGK môn trang bị lý lớp 11 tất cả tám nguồn điện... • Giải bài 1 trang 62 – bài xích 11 – SGK môn trang bị lý lớp 11 mang đến mạch điện tất cả sơ... • Giải bài bác 2 trang 62 – bài xích 11 – SGK môn trang bị lý lớp 11 cho mạch điện tất cả sơ... • Giải bài xích 3 trang 62 – bài 11 – SGK môn thứ lý lớp 11 cho mạch điện tất cả sơ...
Mục lục Giải bài xích tập SGK thứ lý 11 theo chương •Chương 1: Điện tích - Điện trường •Chương 2: loại điện không thay đổi •Chương 3: dòng điện vào các môi trường xung quanh •Chương 4: sóng ngắn •Chương 5: chạm màn hình điện trường đoản cú •Chương 6: Khúc xạ tia nắng •Chương 7: Mắt. Những dụng rứa quang
bài bác trước bài xích sau
Giải bài tập SGK thứ lý 11
Bài 11: phương pháp giải một trong những bài toán về toàn mạch
• Trả lời thắc mắc C1 trang 59 – bài xích 11 – SGK môn thứ lý lớp 11 • Trả lời thắc mắc C2 trang 59 – bài bác 11 – SGK môn đồ dùng lý lớp 11 • Trả lời thắc mắc C3 trang 60 – bài 11 – SGK môn đồ vật lý lớp 11 • bài tập lấy ví dụ 1 trang 60 - SGK môn đồ gia dụng lý lớp 11 • Trả lời câu hỏi C4 trang 60 – bài 11 – SGK môn vật dụng lý lớp 11 • Trả lời câu hỏi C5 trang 61 – bài xích 11 – SGK môn vật lý lớp 11 • Trả lời thắc mắc C6 trang 61 – bài bác 11 – SGK môn đồ gia dụng lý lớp 11 • Trả lời câu hỏi C7 trang 61 – bài xích 11 – SGK môn đồ gia dụng lý lớp 11 • Trả lời thắc mắc C8 trang 61 – bài xích 11 – SGK môn đồ lý lớp 11 • Trả lời câu hỏi C9 trang 61 – bài xích 11 – SGK môn đồ lý lớp 11 • Giải bài 1 trang 62 – bài xích 11 – SGK môn thứ lý lớp 11 • Giải bài bác 2 trang 62 – bài bác 11 – SGK môn vật lý lớp 11 • Giải bài bác 3 trang 62 – bài bác 11 – SGK môn vật dụng lý lớp 11


Xem thêm: Soạn Địa Lý 7 Bài 18 : Thực Hành Nhận Biết Đặc Điểm Môi Trường Đới Ôn Hoà

Chương 1: Điện tích - Điện trường Chương 2: cái điện không thay đổi Chương 3: mẫu điện trong các môi trường thiên nhiên Chương 4: sóng ngắn từ trường Chương 5: chạm màn hình điện trường đoản cú Chương 6: Khúc xạ tia nắng Chương 7: Mắt. Những dụng ráng quang