b) Nhân(4)với lần lượt những số(0, , 1, , 2, , ...)để tìm tập hợp những bội nhỏ hơn(30)của(4)

Bài giải:

a) trong những số(8; ,, 14; ,, 20; ,, 25) chỉ có(8) và(20) phân tách hết mang lại (4).

Vậy(f B(4) = left8, ,, trăng tròn ight\)

b) Nhân (4)lần lượt với(0, , 1, , 2, , ...) ta được các bội của(4) nhỏ dại hơn(30) là(0, , 4, , 8, , 12, , 16, , 20, , 24, , 28.)

Vậy(f B(4) = left 0, , 4, , 8, , 12, , 16, , 20, , 24, , 28 ight\)

c) Dạng tổng quát của những số là bội của (4) là(4k , , (k in mathbbN))
Bạn đang xem: Bài 111 trang 44 sgk toán 6 tập 1

Xem đoạn clip bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học này ở chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài xích 13: Ước cùng bội khác • Giải bài bác 111 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Tìm các bội của... • Giải bài 112 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm những ước của (4),... • Giải bài 113 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm các số tự nhiên... • Giải bài 114 trang 45 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Có(36) học sinh...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 13: Ước và bội
• Giải bài bác 111 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 112 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 113 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 114 trang 45 - SGK Toán lớp 6 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Kiến Thức Về Bất Đẳng Thức Tam Giác Và Các Đẳng Thức Trong Tam Giác

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12