Vật lí 9 bài xích 17 giúp những em học viên lớp 9 hối hả biết cách giải các Bài tập áp dụng định nguyên tắc Jun - Lenxo trang 47, 48.

Bạn đang xem: Bài 17 trang 47 vật lý 9

Việc giải bài xích tập đồ lí 9 bài 17 trước khi đi học các em mau lẹ nắm vững kỹ năng hôm sau sinh sống trên lớp vẫn học gì, đọc sơ qua về ngôn từ học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, mau lẹ soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng tham khảo tại đây.


Bài tập áp dụng định điều khoản Jun - Lenxo

Câu 1

Một bếp từ hoạt động bình thường có năng lượng điện trở R = 80Ω cùng cường độ mẫu điện qua bếp khi đó là I = 2,5 A


a.Tính nhiệt độ lượng mà phòng bếp tỏa ra trong một s

b.Dùng bếp điện trên để hâm nóng 1,5l nước tất cả nhiệt độ ban đầu là 25o C thì thời gian đun nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung ứng để lun sôi nước là gồm ích, tính năng suất của bếp. Cho biết thêm nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K.

c.Mỗi ngày sử dụng bếp từ này 3 giờ. Tính chi phí điện đề xuất trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong 30 ngày, ví như giá 1 kWh.h là 700 đồng

Tóm tắt:

R = 80Ω; I = 2,5A

a) Q = ?

b) V = 1,5 lít ↔ m = 1,5kg; t0º = 25ºC, nước sôi: to = 100ºC, c = 4200J/kg.K, t = 20 phút = 1200s;

Hiệu suất H = ?

c) t = 3.30 = 90h; 700đ/kW.h; chi phí = ?đồng

Gợi ý lời giải

a) sức nóng lượng do phòng bếp tỏa ra trong một giây là:

Q = R.I2 .t1 = 80.(2,5)2.1 = 500J

b) sức nóng lượng quan trọng để đun sôi nước là:

Qích = Qi = m.c.Δt = 1,5.4200.(100º - 25º) = 472500J

Nhiệt lượng do phòng bếp tỏa ra là:

Qtp = R.I2 .t = 80.(2,5)2.1200 = 600000J

Hiệu suất của bếp là:

*


c) Điện năng thực hiện trong 30 ngày là:

A = P.t = I2.R. T = (2,5)2 .80.90h = 45000W.h = 45kW.h

Tiền điện cần trả là:

Tiền = 700.45 = 31500 đồng

Câu 2

Một nóng điện tất cả ghi 220V - 1000W được sử dụng với hiệu điện cầm 220V để đun sôi 2l nước từ nhiệt độ độ thuở đầu 20oC. Năng suất của ấm là 90%, trong số đó nhiệt lượng cung ứng để đung nóng nước được xem như là có ích.

a. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đung nóng lượng nước trên, biết nhiệt dung riêng rẽ của nước là 4200 J/kg.K.

b. Tính nhiệt độ lượng mà nóng điện đã tỏa ra lúc đó.

c. Tính thời gian đun sôi số lượng nước trên.

Tóm tắt:

Uđm = 220V; Pđm = 1000W = 1kW; U = 220V; T0 = 20ºC, nước sôi T = 100ºC

Hiệu suất H = 90%

a) c = 4200 J/kg.K; Qi = ?

b) Qấm = Q = ?

c) t = ?

Gợi ý đáp án 

a) nhiệt lượng cần cung cấp để hâm nóng lượng nước trên là:

Q = cm(t2 – t1) = 4200.2.(100-20) = 672000 J.

b) Với công suất của ấm là 90% thì nhiệt lượng bếp tỏa ra là:

QTP = Q/H = 672000 / 90% = 746700 J.

c) thời hạn cần để hâm sôi lượng nước bên trên là:

t = A/P = QTP / P= 746700 /1000 = 746,7 (s)

Câu 3

Đường dây dẫn từ bỏ mạng điện bình thường tới một mái ấm gia đình có chiều dài tổng cộng là 40m và có lõi đồng với ngày tiết diện là 0,5mm2. Hiệu điện thay ở cuối mặt đường dây (tại nhà) là 220V. Gia đình này sử dụng các đèn dây tóc rét sáng có tổng hiệu suất là 165W trung bình 3 giờ mỗi ngày. Biết năng lượng điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.


a) Tính điện trở của tổng thể đường dây dẫn từ bỏ mạng điện tầm thường tới gia đình.

b) Tính cường độ mẫu điện chạy trong đường dây dẫn khi sử dụng năng suất đã mang đến trên đây.

Xem thêm: Bộ Sưu Tập 199 Mẫu Hình Xăm Hoa Mẫu Đơn Ở Ngực Lưng Đẹp Nhất

c) Tính sức nóng lượng lan ra trên phố dây dẫn này trong 30 ngày theo đơn vị kW.h.

Gợi ý câu trả lời

a) Điện trở của tổng thể đường dây dẫn tự mạng điện phổ biến tới mái ấm gia đình là:

Từ công thức:

*

b) Cường độ loại điện chạy trong mặt đường đây dẫn khi sử dụng công suất đã cho trên phía trên là: