*

*

Bài 24:Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử cùng công thức cấu tạo

Bài 2 (trang 107 SGK Hóa 11)

Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng. Kết quả so sánh nguyên tố của metylơgenol đến thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, còn lại là oxi. Lập công thức đơn giản nhất, công thức phân tử của metylơgenol.

Lời giải:

Gọi công thức của o-metylơgenol là CxHyOz

%O = 100% -(74,16 +7,86)% = 17,98%

*

=> x:y:z = 11:14:2

=> Công thức đơn giản nhất là: C11H14O2

=> Ta tất cả công thức phân tử là (C11H14O2)n

Ta có: M(C11H14O2)n = 178n = 178 => n=1

Công thức phân tử là C11H14O2

Xem toàn bộGiải Hóa 11: bài xích 24. Luyện tập hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo