*

*

Bài 7: Tính chất hóa học của Bazơ

Bài 2 (trang 25 SGK Hóa 9)

Có những bazơ sau: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2. Hãy đến biết những bazơ nào

a) Tác dụng được với với dung dịch HCl.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 25 hóa 9

b) Bị nhiệt phân hủy.

c) Tác dụng được CO2.

d) Đổi màu quỳ tím. Thành xanh.

Xem thêm: Hcl Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Hclo Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu

Lời giải:

a) Tất cả những bazơ đều tác dụng với axit HCl:

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

b) Chỉ bazơ ko tan bị nhiệt phân hủy:

Cu(OH)2 → CuO + H2O

c)Bazơ chảy tác dụng được với CO2

NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

d) Những bazơ đổi màu sắc quỳ tím thành màu xanh da trời là NaOH cùng Ba(OH)2.

Xem toàn bộ Giải Hóa 9:Bài 7. Tính chất hóa học của Bazơ