Oxi hoá hoàn toàn 0,6 gam hợp hóa học hữu cơ A nhận được 0,672 lít CO2 (đktc) với 0,72 gam H2O. Tính yếu tắc phần trăm cân nặng của những nguyên tố trong phân tử hóa học A. 
Bạn đang xem: Bài 3 trang 91 hóa 11

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Tính nCO2 = mCO2/ 44 = ? (mol) => mC

Tính nH2O = mH2O/ 18 = ? (mol) => => mH

% C = ( mC / mA).100% = ?

% H = ( mH / mA). 100% = ?

% O = 100% - % C - % H


Lời giải bỏ ra tiết

*

%mC = ( dfrac0,360,6) x 100% = 60,0%;

%mH = ( dfrac0,080,6) x 100% = 13,3%;

%mO = 100% - (%C + %H) = 26,7%.

inthepasttoys.net


*
Bình luận
*
phân chia sẻ


Xem thêm: Trấn Thành Tên Thật Là Gì - Tiểu Sử Và Sự Nghiệp Mc Trấn Thành Mới Nhất

Bài tiếp theo
*