Phương trình tiếp đường của vật thị hàm số (y = fleft( x ight)) trên điểm gồm hoành độ (x = x_0) là: (y = f"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + fleft( x_0 ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có:

(eginarraylmathop lim limits_x o x_0 dfracfleft( x ight) - fleft( x_0 ight)x - x_0 = mathop lim limits_x o x_0 dfracx^3 - x_0^3x - x_0\= mathop lim limits_x o x_0 left( x^2 + x.x_0 + x_0^2 ight)\ = x_0^2 + x_0.x_0 + x_0^2 = 3x_0^2\Rightarrow y"left( x_0 ight) = 3x_0^2endarray)

Ta có: (y" (-1) = 3).

Bạn đang xem: Bài 5 trang 156 toán 11

Vậy phương trình tiếp tuyến đường tại điểm ((-1;-1)) là: (y = 3left( x + 1 ight) - 1 = 3x + 2)


LG b

Tại điểm có hoành độ bằng (2)

Phương pháp giải:

Phương trình tiếp tuyến của thiết bị thị hàm số (y = fleft( x ight)) tại điểm gồm hoành độ (x = x_0) là: (y = f"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + fleft( x_0 ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (y" (2) = 3.2^2=12), (y(2) =2^3= 8).

Vậy phương trình tiếp tuyến tại điểm bao gồm hoành độ bằng (2) là: (y = 12left( x - 2 ight) + 8 = 12x - 16).


LG c

Biết hệ số góc của tiếp tuyến bởi (3)

Phương pháp giải:

Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm bao gồm hoành độ (x_0) là (f"left( x_0 ight) = 3).

Giải phương trình tìm kiếm (x_0), từ đó viết phương trình tiếp con đường của vật thị hàm số (y = fleft( x ight)) tại điểm tất cả hoành độ (x = x_0).

Lời giải chi tiết:

Gọi (x_0) là hoành độ tiếp điểm. Ta có: 

(y" (x_0) = 3 Leftrightarrow 3x_0^2= 3Leftrightarrow x_0^2= 1) (Leftrightarrow x_0= ±1).

Xem thêm: Giáo Trình: Công Tác Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp Ở Trường Phổ Thông

+) với (x_0= 1) ta bao gồm (y(1) = 1), phương trình tiếp tuyến là (y = 3left( x - 1 ight) + 1 = 3x - 2)

+) với (x_0= -1) ta có (y(-1) = -1), phương trình tiếp con đường là (y = 3left( x + 1 ight) - 1 = 3x + 2)

 inthepasttoys.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.1 trên 83 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp inthepasttoys.net


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện inthepasttoys.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy quăng quật
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép inthepasttoys.net giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.