Viết các phương trình phân tử cùng ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xảy ra trong hỗn hợp giữa những cặp hóa học sau :

a) Fe2(SO4)3 + NaOH

b) NH4Cl + AgNO3

c) NaF + HCl

d) MgCl2 + KNO3

e) FeS (r) + HCl

g) HClO + KOH
Bạn đang xem: Bài 5 trang 20 hóa 11

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải chi tiết

Phương trình phân tử cùng ion xẩy ra trong dung dịch :

a) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

b) NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl↓Cl- + Ag+ → AgCl↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF↑F- + H+ → HF↑

d) không có phản ứng xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

g) HClO + KOH → KClO + H2OHClO + OH- → CIO- + H2O

inthepasttoys.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp inthepasttoys.net
Xem thêm: Giải Vật Lí 9 Bài 28 Động Cơ Điện Một Chiều, Vật Lý 9 Bài 28: Động Cơ Điện Một Chiều

Cảm ơn các bạn đã sử dụng inthepasttoys.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép inthepasttoys.net nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.