*

*

Bài 22 : Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 6 (trang 102 SGK Hóa 11)

Viết công thức cấu tạo có thể gồm của những chất có công thức phân tử như sau: C2H6O, C3H6O, C4H10.

Lời giải:

*

Xem toàn bộGiải Hóa 11: bài xích 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ