Cho benzen tính năng với lượng dư HNO3 đặc gồm xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Tính khối lượng nitrobenzen thu được khi sử dụng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78%.
Bạn đang xem: Bài 7 trang 160 hóa 11

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Viết PTHH xảy ra, tính toán cân nặng nitrobenzen theo cân nặng phản ứng của benzen.

C6H6 + HNO3 đặc (xrightarrowH_2SO_4,đặc) C6H5NO2 + H2O

(\% H = fracluong,puluong,bd.100\% )

=> mbenzen pư =?

=> mnitrobenzen =?


Lời giải chi tiết

Vì %H =78% => khối lượng C6H6 tham gia phản ứng là:

(m_C_6H_6pu = frac78\% 100\% = 0,78,(tan)) 

C6H6 + HNO3 quánh (xrightarrowH_2SO_4,đặc) C6H5NO2 + H2O

Theo PT: 78 (gam) 123 (gam)

Hay 78 (tấn ) → 123 (tấn)

Vậy theo ĐB: 0,78 (tấn) → x (tấn)

=> (x = frac0,78.12378 = 1,23) (tấn)

inthepasttoys.net


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp inthepasttoys.net
Xem thêm: Bài 9: Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Đất Xám Bạc Màu Đất Xói Mòn Mạnh Trơ Sỏi Đá

Cảm ơn các bạn đã thực hiện inthepasttoys.net. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép inthepasttoys.net giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.