Trong một nghiên cứu Y-âng cùng với (a = 2mm), (D = 1,2m), fan ta đo được (i = 0,36mm). Tính bước sóng (λ) cùng tần số (f) của bức xạ? 
Bạn đang xem: Bài 8 trang 133 vật lý 12

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


+ Vận dụng công thức tính khoảng vân (i =  displaystylelambda D over a)

+ Tần số: (f = displaystyle c over lambda )


Lời giải chi tiết

+ Ta có, khoảng vân (i = dfraclambda Da)

=> cách sóng của bức xạ:

(lambda = dfracaiD = dfrac2.10^ - 3.0,36.10^ - 31,2\ = 0,6.10^ - 6m = 0,6mu m)

+ Lại có: (lambda = dfraccf)

=> Tần số của bức xạ: (f = dfracclambda = dfrac3.10^80,6.10^ - 6 = 5.10^14Hz)

inthepasttoys.net


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp inthepasttoys.net
Xem thêm: Phép Tịnh Tiến Biến Đường Thẳng Thành Chính Nó ? Phép Tịnh Tiến Biến Đường Thẳng Thành Chính Nó

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng inthepasttoys.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép inthepasttoys.net nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.