Đề bài

Cho lếu hợp gồm Fe cùng FeS công dụng với hỗn hợp HCl (dư), nhận được 2,464 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc). Cho các thành phần hỗn hợp khí này trải qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư) chiếm được 23,9 gam kết tủa màu sắc đen.a) Viết các phương trình hóa học của những phản ứng vẫn xảy ra.

Bạn đang xem: Bài 8 trang 139 sgk hóa 10

b) tất cả hổn hợp khí thu được bao gồm những khí nào ? Thể tích mỗi khí là từng nào (đktc) ?

c) Tính trọng lượng của Fe với FeS trong hỗn hợp ban đầu.


Viết PTHH và tính toán theo PTHH.

Xem thêm: Top 4 Bài Nghị Luận Bài Đây Thôn Vĩ Dạ Siêu Hay, Phân Tích Bài Thơ Đây Thôn Vĩ Dạ Của Hàn Mặc Tử

Lời giải đưa ra tiết

a) Phương trình chất hóa học của bội phản ứng:

(1) fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

(2) FeS + 2HCL -> FeCl2 + H2S

(3) H2S + Pb(NO3)2 -> PbS↓ + 2HNO3

b) Khí thu được có H2 với H2S

Ta có: n↓ = nPbS = 23,9/239 = 0,1 mol; n các thành phần hỗn hợp khí = 2,464/22,4 = 0,11 mol

Theo PTHH (3): nH2S =- nPbS = 0,1 mol

Mặt khác: n tất cả hổn hợp khí = nH2 + nH2S => nH2 = n hỗn hợp khí - nH2S = 0,11 – 0,1 = 0,01 mol

Vậy thể tích của từng khí là:

VH2 = 0,01.22,4 = 0,224 lít

VH2S = 0,1.22,4 = 2,24 lít

c)

Theo PTHH (1): nFe = nH2 = 0,01 mol

Theo PTHH (2): nFeS = nH2S = 0,1 mol

Vậy trọng lượng của mỗi chất trong láo hợp ban đầu là:

mFe = 0,01.56 = 0,56 gam

mFeS = 0,1.88 = 8,8 gam


bài trước bài bác sau

Có thể chúng ta quan tâm


bài xích 4 trang 138 SGK chất hóa học 10


bài 5 trang 139 SGK hóa học 10


bài 6 trang 139 SGK chất hóa học 10


bài bác trước

bài 7 trang 139 SGK chất hóa học 10


bài sau

bài 9 trang 139 SGK hóa học 10


bài bác 10 trang 139 SGK hóa học 10


định hướng về khí Hidro Sunfua


triết lý Lưu huỳnh trioxit chuẩn chỉnh nhấtLớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
tương tác

giới thiệu


Về chúng tôi Điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ câu hỏi thường gặp

công tác học


phía dẫn bài xích tập Giải bài tập Phương trình chất hóa học thông tin tuyển sinh Đố vui

*

*

Xem. Đặt câu hỏi. Trả lời.
*
link với Facebook
*
links với Google
hoặc
Ghi nhớ Quên mật khẩu?
Đăng Nhập
chưa có tài khoản?Đăng ký ngay!