Hôm nay bọn họ học chương mới, chính là hiđrocacbon thơm. Vậy hiđrocacbon thơm là gì? chia làm mấy loại? Nó có những áp dụng nào trong cuộc sống?

Để vấn đáp những câu hỏi trên chúng ta sẽ khám phá một chương mới:Chương 7 Hiđrocacbon thơm - nguồn hiđrocacbon thiên nhiên - khối hệ thống hóa về hiđrocacbon

Bài đầu tiên họ tìm gọi trong chương này làBài 35 Benzen với đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Benzen cùng đồng đẳng

1.2.Một số Hidrocacbon thơm khác

1.3.Một số ứng dụng của Hidrocacbon thơm

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 35 chất hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 35 Chương 7 hóa học 11


1.1.1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạoDãy đồng đẳng của benzenC6H6 (benzen), C7H8 (toluen), C8H10, ... , CnH2n-6 (n ≥ 6, nguyên)Đồng phân, danh pháp

Đồng phân

C6H6 và C7H8 không có đồng phân hidrocacbon thơm.

Bạn đang xem: Bài benzen hoá 11

*

Từ C8H10 trở đi có:đồng phân vị trí tương đối của các nhóm ankylđồng phân cấu tạo mạch cacbon của nhánhVí dụ: Đồng phân của C8H10

*

*

Đồng phân vị trí tương đối của các nhóm ankyl

a) o-xilen; b) m-xilen; c) p-xilen

Đối với đội thế có từ 3C trở lên trên thì các em gồm thêm đồng phân cấu tạo mạch C của nhánh.

Danh pháp

Tên hệ thống: đội ankyl + benzenChú ý: ví như vòng benzen liên kết với tương đối nhiều nhóm ankyl thương hiệu gọi: số chỉ địa chỉ nhánh + thương hiệu nhánh + benzen

*

Cách tiến công số những nguyên tử C trong vòng benzen thế nào cho tổng chỉ số trong tên gọi là nhỏ nhất.

*

Cấu tạo

*

Hình 1: quy mô benzen

Có 3 link đôi, có cấu tạo lục giác đều.Cả 6 nguyên tử C và 6 nguyên tử H thuộc nằm bên trên một phương diện phẳng.Có nhị cách màn trình diễn công thức của benzen:
*
​1.1.2. đặc thù vật líCác hiđrocacbon thơm phần lớn là chất lỏng hoặc rắn ở điều kiện thường ; ts, tnc tăng theo chiều tăng của phân tử khối.Hiđrocacbon thơm sinh hoạt thể lỏng bám mùi đặc trưng, ko tan trong nước, nhẹ nhàng hơn nước, hòa tan được rất nhiều chất hữu cơ.1.1.3. đặc điểm hóa học

Benzen kha khá dễ gia nhập phản ứng nuốm hơn so với những chất oxi hóa. Đó cũng chính là tính chất hóa học đặc thù chung của những hiđrocacbon thơm nên được gọi là tính thơm

Thế nguyên tử H của vòng benzen

a) làm phản ứng với halogen

Benzen phản bội ứng nắm với brom:

*

*
(ĐK: gồm xúc tác bột Fe)

Toluen tính năng với brom:

*

Phản ứng cùng với axit nitric:

*

Quy tắc nạm ở vòng benzen: khi ở vòng benzen đã bao gồm sẵn nhóm ankyl (hay những nhóm –OH, -NH2, -OCH3,...), bội phản ứng cụ vào vòng sẽ thuận tiện hơn cùng ưu tiên cụ vào vị trí o-, p-. Ví như vòng benzen đã tất cả sẵn team –NO2 ( hoặc những nhóm –COOH, -SO3H, ...) phản bội ứng nuốm vào vòng sẽ khó hơn cùng ưu tiên xảy ra ở phần m-.

*

b)Thế nguyên tử H của mạch nhánh

*

Phản ứng cộng

a) cộng Hidro

*

b) cộng Clo

*

Chú ý: Phản ứng này được dùng để sản xuất dung dịch trừ sâu 666 nhưng vì chất này còn có độc tính cao với phân hủy đủng đỉnh nên ngày này không được sử dụng.Phản ứng oxi hóa

a) phản nghịch ứng thoái hóa không hoàn toàn

*

Hình 2:Benzen cùng toluen không làm mất đi màu hỗn hợp KMnO4 ở điều kiện thường

Khi đun nóng hai ống thử trong nồi giải pháp thủy:

Benzen vẫn không làm mất đi màu hỗn hợp KMnO4Toluenlàm mất màu hỗn hợp KMnO4, tạo ra kết tủa MnO2

*

b) bội nghịch ứng oxi hóa hoàn toàn

*

Nhận xét: Số mol CO2 luôn lớn hơn số mol H2O


1.2.1. STIRENCấu chế tạo ra và tính chất vật lí

a) Cấu tạo

Stiren tất cả CTPT: C8H8Công thức cấu tạo:
*

b) đặc điểm vật lí

Stiren (còn gọi là Vinylbenzen) là hóa học lỏng, không màu, sôi sinh sống 146oC, không tan trong nước mà lại tan những trong dung môi hữu cơ.

Tính chất hóa học

Stiren có điểm lưu ý phần nhánh như là etilen, phần vòng tương đương benzen. Bởi vậy, stiren thể hiện đặc thù hóa học như thể etilen ở đoạn mạch nhánh cùng thể hiện đặc thù giống benzen ở chỗ nhân thơm.

a) bội phản ứng cộng

*

b) phản bội ứng trùng hợp

*

c) phản bội ứng oxi hóa

*

1.2.2. NAPHTALENCấu chế tạo và tính chất vật líCông thức phân tử: C10H8Công thức cấu tạo:
*
Naphtalen (băng phiến) là hóa học rắn, lạnh chảy sinh sống 80oC, tan trong benzen, ete, ... Và gồm tính thăng hoa.

Xem thêm: Mất Phản Xạ Ánh Sáng - Phản Xạ Đồng Tử Với Ánh Sáng! Có

*

Hình 3:Thí nghiệm Naphtalen thăng hoa

Tính hóa học hóa học

a) phản ứng thế

*

b) làm phản ứng cộng

*


*

Hình 4: Ứng dụng của hidrocacbon


Bài 1:

Nhận biết những chất lỏng riêng rẽ biệt: ancol etylic, clorofom, benzen bởi 1 dung dịch thử nào sau đây?

Hướng dẫn:

Dùng H2O⇒benzen phân lớp còn 2 chất sót lại tan.Sau đó mang lại 2 chất còn sót lại vào benzen. Do benzen tan siêu kém trong nước và rượu đề nghị sẽ phân lớp nếu tất cả ancol etylic cùng tan tốt trong dung môi cơ học là clorofom.

Bài 2:

Cho sơ vật dụng phản ứng sau:(Toluen xrightarrow<1:1>+Cl_2 (as) X xrightarrow<>+NaOH,t^0 Y xrightarrow<>+CuO,t^0 Z xrightarrow<>dd AgNO_3/NH_3 T)

Biết rằng X, Y, Z, T là những thành phầm chính. Công thức cấu trúc của hóa học T là:

Hướng dẫn:

(\C_6H_5CH_3 xrightarrow<1:1>+Cl_2,as C_6H_5CH_2Cl xrightarrow<>+NaOH,t^0 C_6H_5CH_2OH\ C_6H_5CH_2OH xrightarrow<>+CuO,t^0 C_6H_5CHO xrightarrow<>dd.AgNO_3/NH_3 C_6H_5COONH_4)

Bài 3:

Cho 17,08 gam hỗn hợp X tất cả hai hợp chất hữu cơ đối kháng chức là dẫn xuất của benzen và có cùng bí quyết phân tử C7H6O2tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3(đun nóng), chiếm được 10,8 gam Ag. Cho 8,54 gam X nói trên chức năng với 100 ml dung dịch NaOH 1,0 M rồi cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng, chiếm được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là

Hướng dẫn:

X gồm : HCOOC6H5và C6H5COOH

=> nHCOOC6H5= ½ nAg= 0,05 mol

=> nC6H5COOH= 0,09 mol

8,54g X + NaOH (0,1 mol)

HCOOC6H5+ 2NaOH → HCOONa + C6H5ONa + H2O

C6H5COOH + NaOH → C6H5COONa + H2O

Chất rắn gồm : 0,025 mol HCOONa ; 0,025 mol C6H5ONa ; 0,045 mol C6H5COONa ; 0,005 mol NaOH