Toán 12 mặt ước Hình học 12 chương 2 bài 2 bài xích giảng Toán lớp 12 bải giảng hình học 12 Hình học tập 12 về mặt ước Toán 12 về mặt mong


Bạn đang xem: Bài giảng mặt cầu

*
pdf

MẶT TRỤ, HÌNH TRỤ, KHỐI TRỤ


*
pdf

KHÁI NIỆM MẶT TRÒN xoay


*
pdf

Chương I: KHỐI ĐA DIỆN - bài bác dạy: ÔN TẬP CHƯƠNG 1


Nội dung

910§1 – MẶT CẦU Tập hợp các điểm vào mặtphẳng giải pháp đều một điểm cốđịnh là hìnhTập gì?hợp những điểmTrả lờikhông giantrongcách hồ hết một điểmTập hợpcốcácđiểmtronggì?mặtđịnhlà hìnhphẳng biện pháp đều một điểm cốđịnh là hình tròn.r §2 – MẶT CẦU I. MẶT CẦU VÀCÁC KHÁI NIỆMTập hợp đầy đủ điểm M trong không gian cáchLIÊN quan liêu ĐẾNđiểm O cố định một khoảng không đổi r(r>0)MẶT CẦU1. MẶT CẤUđược hotline là mặt cầu tâm O nửa đường kính r.S  O; r   M OM r  nếu C, D ở trênmặt ước S(O, r) thìđoạn trực tiếp CD đượcgọi là dây cung của mặtcầu đó.MA...DCr0B. Dây cung AB trải qua tâm O của mặt mong đượcgọi là đường kính của phương diện cầu. Lúc đó đườngkính AB = 2r. I. MẶT CẦU VÀCÁC KHÁI NIỆMLIÊN quan ĐẾN  đến mặt cầu S(O; r) cùng một điểm A bất kỳtrong ko gian.MẶT CẦU ví như OA =r2. Điểm phía trong và Thì điểm A nằm trên mặt cầu.1. Khía cạnh cầuđiểm nằm ngoại trừ mặtcầu. Khối cầu. nếu như OA rThì điểm A nằm bản thiết kế cầu S(O; r).A Taäp hôïp caùc ñieåm thuoäc maëtcaàu S(O;r) cuøng vôùi caùc ñieåmtrong maët caàu ñoù ñöôïc goïi laøkhoái caàu hoaëc hình caàu taâm O I. MẶT CẦU VÀCÁC KHÁI NIỆMLIÊN quan liêu ĐẾNMẶT CẦU1. Khía cạnh cầu2. Điểm bên trong vàđiểm nằm quanh đó mặtcầu. Khối cầu.Mặt cầuKhối cầu (Hình cầu)Mặt cầu bên phía trong rỗng Khối cầu phía bên trong đặcVí dụ: trái bóng đá,quả nhẵn chuyền...Ví dụ: viên bi, tráiđất… I. MẶT CẦU VÀCÁC KHÁI NIỆMLIÊN quan lại ĐẾN - tín đồ ta hay sử dụng phép chiếu vuông gócđể biểu diễn cho phương diện cầu. Lúc ấy hình biểu diễnMẶT CẦUcủa phương diện cầu là 1 trong hình tròn.1. Mặt cầu- Để hình màn biểu diễn trực quan lại hơn, bạn ta vẽ2. Điểm phía trong vàthêm hình biểu diễn của con đường tròn.điểm nằm ngoài mặtcầu. Khối cầu.3. Trình diễn mặt cầu I. MẶT CẦU VÀCÁC KHÁI NIỆMLIÊN quan liêu ĐẾN  Giao của mặt cầu với cácnửa mp tất cả bờ là trục củaMẶT CẦUmặt mong được call là kinh1. Mặt cầutuyến của phương diện cầu.2. Điểm nằm trong vàđiểm nằm ngoại trừ mặtcầu. Khối cầu. Giao tuyến đường (nếu có) củamặt cầu với những mp vuông3. Biểu diễn mặt cầugóc cùng với trục của mặt cầu4. Đường kinh tuyến đường được call là vĩ tuyến củavà vĩ tuyến của phương diện mặt cầu.cầu. hai giao điểm của mặtcầu cùng với trục được call là haicực của khía cạnh cầu.Vĩ tuyếnKinh tuyến I. MẶT CẦU VÀCÁC KHÁI NIỆMLIÊN quan ĐẾNMẶT CẦU1. Phương diện cầu2. Điểm phía trong vàđiểm nằm quanh đó mặtcầu. Khối cầu.3. Biểu diễn mặt cầu4. Đường tởm tuyếnvà vĩ tuyến của mặtcầu. I. MẶT CẦU VÀCÁC KHÁI NIỆMCho một mặt mong S(O;r) và mp(P) bất kỳ. Call HLIÊN quan lại ĐẾNlà hình chiếu vuông góc của O lên mp(P), h=OH.MẶT CẦUTa xét những trường đúng theo sau :II. GIAO CỦA MẶTCẦUVÀMẶT 1. Trường đúng theo h > rPHẲNG1. Trường hòa hợp h > rKhi đó số đông điểmcủađều= nằm(S)(P) (P)ngoài mặt cầu (S)OrHM I. MẶT CẦU VÀCÁC KHÁI NIỆMCho một mặt ước S(O;R) với mp(P) bất kỳ. Call HLIÊN quan lại ĐẾNlà hình chiếu vuông góc của O lên mp(P), h=OH.MẶT CẦUTa xét những trường hợp sau :II. GIAO CỦA MẶTCẦUVÀMẶT 2. Trường vừa lòng h = rPHẲNGKhi kia mp(P) và1. Trường phù hợp h > r2. Trường hợp h = rmặt cầu S(O, r) chỉcó mộtVậy(S)điểm (P)chung=Hduy nhất là điểm H.PrOHM Điểm H điện thoại tư vấn là tiếp điểm của(S) &(P). mặt phẳng (P) call là tiếp diện của mặt mong (S) I. MẶT CẦU VÀCÁC KHÁI NIỆMCho một mặt ước S(O;R) và mp(P) bất kỳ. điện thoại tư vấn HLIÊN quan liêu ĐẾNlà hình chiếu vuông góc của O lên mp(P), h=OH.MẶT CẦUTa xét những trường thích hợp sau :II. GIAO CỦA MẶTCẦUVÀMẶT 3. Trường hợp h r2. Trường hợp h = r3. Trường vừa lòng h r’’Br’


Xem thêm: Sơ Đồ Hạch Toán Tài Khoản 711 Theo Thông Tư 200, Tài Khoản 711

Đồ án tốt nghiệp Cách dạy trẻ Đơn xin việc Bài đái luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ ngơi việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền