Tài liệu gồm 567 trang, được soạn bởi thầy giáo è cổ Đình Cư, tổng hợp khá đầy đủ lý thuyết, các dạng toán và bài tập từ cơ bản đến nâng cấp các chăm đề Toán lớp 10 phần Đại số.

Bạn đang xem: Bài giảng toán lớp 10

*

Khái quát ngôn từ tài liệu bài xích giảng cơ bạn dạng và nâng cao Toán 10 (Tập 1: Đại số 10):CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.BÀI 1. MỆNH ĐỀ.Dạng 1. Nhận biết mệnh đề, mệnh đề cất biến.Dạng 2. Xét tính phải trái của mệnh đề.Dạng 3. Lấp định của mệnh đề.Dạng 4. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo và hai mệnh đề tương đương.Dạng 5. Mệnh đề với kí hiệu với mọi, tồn tại.BÀI 2. TẬP HỢP.Dạng 1. Tập hợp với các bộ phận của tập hợp.Dạng 2. Tập hợp nhỏ và hai tập hợp bằng nhau.BÀI 3. CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP.Dạng 1. Giao với hợp của nhì tập hợp.Dạng 2. Hiệu với phần bù của nhì tập hợp.Dạng 3. Bài toán thực hiện biểu đồ Ven.Dạng 4. Minh chứng X ⊂ Y. Chứng tỏ X = Y.BÀI 4. CÁC TẬP HỢP SỐ.Dạng 1. Tìm kiếm giao cùng hợp những khoảng, nửa khoảng, đoạn.Dạng 2. Xác minh hiệu với phần bù các khoảng, đoạn, nửa khoảng.BÀI 5. SỐ GẦN ĐÚNG VÀ không nên SỐ.Dạng 1. Biết số khoảng a với độ đúng đắn d. Ước lượng không đúng số tương đối, các chữ số chắc, viết dưới dạng chuẩn.Dạng 2. Biết số khoảng a cùng sai số kha khá không vượt quá c. Ước lượng không nên số tuyệt đối, những chữ số chắc, viết bên dưới dạng chuẩn.Dạng 3. Quy tròn số. Ước lượng không nên số xuất xắc đối, sai số tương đối của số quy tròn.Dạng 4. Không nên số của tổng, tích với thương.Dạng 5. Khẳng định các chữ số chắc của một trong những gần đúng, dạng chuẩn chỉnh của chữ số ngay gần đúng và kí hiệu kỹ thuật của một số.

CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI.BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÀM SỐ.Dạng 1. Tính quý hiếm của hàm số tại một điểm.Dạng 2. Kiếm tìm tập xác định của hàm số.Dạng 3. Tính đồng biến, nghịch trở thành của hàm số.Dạng 4. Phụ thuộc vào đồ thị tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến.Dạng 5. Xét tính chẵn lẻ của hàm số.BÀI 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT.Dạng 1. Xét tính đồng biến, nghịch trở nên của hàm số.Dạng 2. Đồ thị hàm số bậc nhất.Dạng 3. Vị trí kha khá của hai đường thẳng.Dạng 4. Khẳng định hàm số bậc nhất.Dạng 5. Câu hỏi thực tế.BÀI 3. HÀM SỐ BẬC HAI.Dạng 1. Bảng biến thiên, tính solo điệu, GTLN với GTNN của hàm số.Dạng 2. Xác định hàm số bậc hai.Dạng 3. Đồ thị hàm số bậc hai.Dạng 4. Sự tương giao.Dạng 5. Toán thực tế.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.Dạng 1. Điều kiện xác minh của phương trình.Dạng 2. áp dụng điều kiện xác định của phương trình để tìm gghiệm của phương trình.Dạng 3. Phương trình tương đương, phương trình hệ quả.BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.Dạng 1. Phương trình tích.Dạng 2. Phương trình đựng ẩn trong giá trị tuyệt đối.Dạng 3. Phương trình chứa ẩn sinh hoạt mẫu.Dạng 4. Phương trình chứa ẩn sinh hoạt trong vệt căn.Dạng 5. Định lý Vi-et cùng ứng dụng.Dạng 6. Giải và biện luận phương trình.BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN.Dạng 1. Giải và biện luận hệ phương trình hàng đầu hai ẩn.Dạng 2. Giải và biện luận hệ phương trình số 1 ba ẩn.Dạng 3. Giải với biện luận hệ phương trình bậc cao.Dạng 4. Những bài toán thực tế phương trình, hệ phương trình.

CHƯƠNG 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.BÀI 1. BẤT ĐẲNG THỨC.Dạng 1. Chứng tỏ bất đẳng thức dựa vào định nghĩa với tính chất.Dạng 2. Sử dụng bất đẳng thức Cauchy (Côsi) để chứng tỏ bất đẳng thức với tìm giá chỉ tri bự nhất, bé dại nhất.Dạng 3. Đặt ẩn phụ trong bất đẳng thức.Dạng 4. Sử dụng bất đẳng thức phụ.BÀI 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.Dạng 1. Điều kiện khẳng định của bất phương trình.Dạng 2. Cặp bất phương trình tương đương.Dạng 3. Bất phương trình số 1 một ẩn.Dạng 4. Hệ bất phương trình số 1 một ẩn.BÀI 3. DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT.Dạng 1. Xét vệt nhị thức bậc nhất.Dạng 2. Bất phương trình tích.Dạng 3. Bất phương trình cất ẩn nghỉ ngơi mẫu.Dạng 4. Bất phương trình chứa trị tuyệt đối.BÀI 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhị ẨN.Dạng 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.Dạng 2. Hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn.Dạng 3. Việc tối ưu.BÀI 5. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.Dạng 1. Xét vệt của tam thức bậc hai vận dụng vào giải bất phương trình bậc hai đơn giản.Dạng 2. Ứng dụng về vệt của tam thức bậc hai để giải phương trình tích.Dạng 3. Ứng dụng về lốt của tam thức bậc hai nhằm giải phương trình chứa ẩn sinh sống mẫu.Dạng 4. Ứng dụng về dấu của tam thức bậc hai để tìm tập khẳng định của hàm số.Dạng 5. Tìm điều kiện của tham số nhằm phương trình bậc hai vô nghiệm – tất cả nghiệm – tất cả hai nghiệm phân biệt.Dạng 6. Tìm đk của tham số nhằm phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn nhu cầu điều kiện cho trước.Dạng 7. Tìm đk của tham số nhằm bất phương trình vô nghiệm – có nghiệm – nghiệm đúng.Dạng 8. Hệ bất phương trình bậc hai.

CHƯƠNG 5. THỐNG KÊ.BÀI 1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ – TẦN SUẤT.BÀI 2. BIỂU ĐỒ.BÀI 3. SỐ TRUNG BÌNH – SỐ TRUNG VỊ – MỐT.BÀI 4. PHƯƠNG sai VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN.

CHƯƠNG 6. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC, CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.BÀI 1. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.Dạng. Xác định các yếu ớt tố tương quan đến cung cùng góc lượng giác.BÀI 2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC MỘT CUNG.Dạng 1. Màn trình diễn góc và cung lượng giác.Dạng 2. Xác minh giá trị của biểu thức chứa góc quánh biệt, góc liên quan đặc biệt quan trọng và vết của cực hiếm lượng giác của góc lượng giác.Dạng 3. Chứng minh đẳng thức lượng giác, minh chứng biểu thức không nhờ vào góc x, đơn giản và dễ dàng biểu thức.Dạng 4. Tính quý giá của một biểu thức lượng giác lúc biết một cực hiếm lượng giác.BÀI 3. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.

Xem thêm: Sóng Hạ Âm Là Những Âm Có Tần Số, Công Thức, Bài Tập Sóng Âm

Dạng 1. Tính cực hiếm lượng giác, biểu thức lượng giác.Dạng 2. Xác định giá trị của một biểu thức lượng giác tất cả điều kiện.Dạng 3. Minh chứng đẳng thức, đơn giản và dễ dàng biểu thức lượng giác và minh chứng biểu thức lượng giác không phụ thuộc vào vào biến.Dạng 4. Bất đẳng thức lượng giác và tìm giá bán trị phệ nhất, giá bán trị bé dại nhất của biểu thức lượng giác.Dạng 5. Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức trong tam giác.