thắc mắc 1 trang 136 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 136 SGK Đại số 10. Sử dụng máy vi tính bỏ túi nhằm đổi tự độ quý phái radian và ngược lại....

Bạn đang xem: Bài tập cung và góc lượng giác

Xem lời giải


thắc mắc 2 trang 138 SGK Đại số 10

Giải thắc mắc 2 trang 138 SGK Đại số 10. Cung lượng giác AD (h.45) gồm số đo là bao nhiêu ?...

Xem giải thuật


thắc mắc 3 trang 139 SGK Đại số 10

Giải thắc mắc 3 trang 139 SGK Đại số 10. Tra cứu số đo của các góc lượng giác (OA, OE) và (OA, OP) trên hình 46 (điểm E là điểm ở trung tâm của cung(A"B"), sđ cung AP = 1/3 sđ cung AB)...

Xem thêm: Vật Nào Dưới Đây Phản Xạ Âm Tốt ? Vật Nào Dưới Đây Phản Xạ Âm Tốt

Xem giải thuật


bài xích 3 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài bác 3 trang 140 SGK Đại số 10. Đổi số đo của các dưới đây ra độ, phút, giây:

Xem lời giải


bài xích 4 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài bác 4 trang 140 SGK Đại số 10. Chiêu mộ đường tròn có nửa đường kính 20 cm. Tìm độ dài của các cung trên phố tròn đó bao gồm số đo:

Xem giải mã


bài xích 5 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài bác 5 trang 140 SGK Đại số 10. Trên tuyến đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung gồm số đo

Xem giải thuật


bài 6 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài xích 6 trang 140 SGK Đại số 10. Trên phố tròn lượng giác gốc A, xác minh các điểm M khác nhau

Xem lời giải


bài xích 7 trang 140 sgk đại số 10

Giải bài bác 7 trang 140 SGK Đại số 10. Trên đường tròn lượng giác mang lại điểm M

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép inthepasttoys.net gửi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.