Bài tập call tên những hợp hóa học hữu cơ lựa chọn lọc, gồm đáp án

Tổng thích hợp 10 bài tập trắc nghiệm về điện thoại tư vấn tên các hợp chất hữu cơ môn chất hóa học lớp 9 lựa chọn lọc, tất cả lời giải chi tiết đầy đủ thắc mắc lý thuyết và những dạng bài xích tập để giúp học sinh tất cả thêm bài tập từ luyện từ đó học xuất sắc môn chất hóa học lớp 9 hơn.

Bạn đang xem: Bài tập gọi tên hợp chất hữu cơ

Bạn sẽ xem: bài tập gọi tên hợp hóa học hữu cơ tất cả đáp án


*

*

Tên hotline của X là

A. 2—isopropylbutan

B. 3—isopropylbutan

C. 2,3—đimetylpentan

D. 3,4—đimetylpentan

Bài 2: Hợp hóa học CH3CH(CH3)CH(CH3)CH=CH2 có tên gọi là

A. 3,4—đimetylpent—1—en

B. 2,3—đimetylpent—4—en

C. 3,4—đimetylpent—2—en

D. 2,3—đimetylpent—1—en

Bài 3: Trường hợp nào dưới đây có công thức cấu trúc không đúng với tên thường gọi đã mang lại ?


*

*

Bài 4: Hợp chất hữu cơ X gồm công thức C4H9Br. Đun lếu láo hợp có X, KOH với ancol etylic thấy chỉ tạo nên but—1—en. Tên thường gọi của X là

A. 1—brombutan

B. 2—brombutan

C. 1—brom—2—metylpropan

D. 2—brom—2—metylpropan

Bài 5: Hợp hóa học hữu cơ X có công thức kết cấu : CH2=CHOCOCH3. Tên gọi của X là

A. metyl acrylat B. vinyl axetat

C. vinyl fomat D. anlyl fomat

Bài 6: Tên sửa chữa thay thế của hóa học có cấu trúc CH3CHClCH3 là

A. 2-clopropan B. propyl clorua

C. propylclorua D. 2-clo propan

Bài 7: tên gọi của chất tất cả CTCT bên dưới là:


*

A. 2-etyl-3-metylbutan. B. 3-etyl-2-metylbutan.

C. 2,3-đimetylpentan. D. 2,3-đimetylbutan.

Bài 8: tên gọi của chất hữu cơ X gồm CTCT :


A. 2-metyl-2,4-đietylhexan

C. 3,3,5 -trimetylheptan

B. 2,4-đietyl-2-metylhexan

D. 3-etyl-5,5-đimetylheptan

Bài 9: trong các chất dưới đây, chất nào được call tên là đivinyl ?

A. CH2 = C = CH-CH3 B. CH2 = CH-CH = CH2

C. CH2-CH-CH2 -CH = CH2 D. CH2 = CH - CH = CH - CH3

Bài 10: hóa học dưới có tên gọi là ?


A. 2,2-đimetylbut-1-in

B. 2,2-đimeylbut-3-in

C. 3,3-đimeylbut-1-in

D. 3,3-đimeylbut-2-in

Đáp án và giải đáp giải

1. C2. A3. D4. A5. B
6. A7. C8. C9. B10. C

Bài 1: Vẽ lại công thức cấu tạo của ankan X là:


Vậy ankan X mang tên gọi là: 2,3—đimetylpentan

⇒ chọn C.

Bài 2: Hợp chất trong bài bác có liên kết đôi ⇒ Là anken ⇒ C có liên kết đôi nghỉ ngơi đầu mạch đánh số 1.

Tên call là: 3,4—đimetylpent—1—en

⇒ lựa chọn A.

Bài 3: Trường vừa lòng D là tên gọi không đúng với thương hiệu gọi, tên thường gọi của hợp hóa học ở giải đáp D buộc phải là: 3,3 – đimetylpentan.

⇒ chọn D.

Bài 4:

Vì chỉ chế tạo ra ra một mặt hàng là but – 1 – en đề xuất hợp chất X phải bao gồm nhóm cầm -Br sống đầu mạch ⇒ tên thường gọi của X là: 1 – brombutan.

⇒ chọn A.

Bài 5:

Ta có gốc CH2=CH- hotline là vinyl, nhóm CH3COO- call là axetat ⇒ tên gọi của X CH3COOCH=CH2 là vinyl axetat.

⇒ chọn B.

Bài 6:

Ta thấy nhóm gắng -Cl ở chỗ C số 2. ⇒ tên gọi của CH3CHClCH3 là: 2 – clopropan.

Tên sửa chữa cần viết liền ko cách.

⇒ lựa chọn A.

Bài 7: Vẽ lại công thức cấu trúc của hợp chất:


Vậy tên thường gọi của hợp hóa học là: 2, 3 – ddimetylpentan.

⇒ chọn C.

Bài 8: Vẽ lại công thức cấu trúc của hợp hóa học hữu cơ X là:


Vậy tên thường gọi của X là: 3,3,5 –trimetylheptan.

⇒ lựa chọn C.

Bài 9:

Vì CH2=CH- là vinyl đề nghị CH2=CH-CH=CH2 là đivinyl.

Xem thêm: Sinh Năm 2013 Là Năm Con Gì ? Tìm Hiểu Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Tỵ

Bài 10: Hợp hóa học có link ba ở đầu mạch ⇒ ankin ⇒ tên thường gọi là: 3,3 – đimetylbut – 1 – in.