1.

Bạn đang xem: Bài tập hai góc đối đỉnh

trong các câu sau, câu làm sao đúng, câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bởi hình vẽ.


a) hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

b) nhì góc cân nhau thì đối đỉnh.

Dạng 2.

2. Vẽ con đường tròn trung ương O và những đường kính AB, CD. Nhắc tên các cặp góc đối đỉnh vào hình vẽ.

3. cho góc

*
. Vẽ góc
*
kề bù cùng với góc 
*
. Vẽ góc 
*
kề bù cùng với góc 
*
. Trên hình vẽ gồm hai góc nào đối đỉnh?

Dạng 3. 

4. hai đường thẳng AB và CD giảm nhau trên O, tạo ra thành góc 

*
bởi 110º. Tính bố góc còn lại.

5. hai đường thẳng AB với CD cắt nhau tại O. Biết 

*
– 
*
= 20º. Tính mỗi góc 
*
*
*
*
.

6. hai đường thẳng CD với EF giảm nhau tại O chế tác thành tứ góc không có điểm vào chung. Biết tổng của bố trong tứ góc ấy bằng 300º. Tính số đo của tứ góc nói bên trên (cho biết 

*

7. hai đường thẳng AB cùng CD giảm nhau tại O tạo thành thành góc 

*
bởi 50º. Gọi OM là tia phân giác của góc 
*
, ON là tia đối của OM. Tính 
*
*

Dạng 4.

8. cho góc 

*
và tia phân giác Ox của nó. Hotline OC là tia đối của tia OA, gọi OD là tia đối của tia OB, gọi Oy là tia đối của tia Ox. Tia Oy là tia phân giác của góc nào?

9. mang lại điểm O nằm trên phố thẳng AB. Vẽ trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB những tia OC, OD sao cho 

*
*
= 30º. Gọi OE là tia đối của tia OD. Tia OA là tia phân giác của góc nào?

Dạng 6. 

10.

Xem thêm: Top 3 Màn Chào Hỏi Hay Nhất Của Học Sinh Tiểu Học Sinh Tiểu Học

cho góc 

*
bằng 50º, OC là tia phân giác của góc. Call OD là tia đối của OC. Bên trên nửa khía cạnh phẳng bờ CD đựng tia OA, vẽ tia OE sao cho 
*
= 25º. Tra cứu góc đối đỉnh với góc 
*
.