Giải bài xích tập trang 186 bài xích 40 ancol Sách giáo khoa (SGK) hóa học 11. Câu 1: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân của nhau gồm công thức phân tử...

Bạn đang xem: Bài tập hoá 11 trang 186


Bài 1 trang 186 sgk hóa học lớp 11

Viết công thức cấu trúc và gọi tên các ancol đồng phân của nhau tất cả công thức phân tử C5H12O

Hướng dẫn giải:

Ancol C5H12O

1)CH3CH2CH2CH2CH2OH

Pentan-1-ol

2) 

*

pentan-2ol

3) 

*

pentan-3- ol

4) 

*

3-metylbutan-1-ol

5) 

*

3-metylbutan-2-ol

6) 

*

2-metylbutan-2-ol

7) 

*

2-metylbutan-1-ol

8) 

*

2,2- đimetylpropan-1-ol

Bài 2 trang 186 sgk hóa học lớp 11

Viết các phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng thân propan-1-ol cùng với mỗi chất sau:

a) Natri kim loại

b) CuO, đun nóng

c) Axit HBr, tất cả xúc tác.

Trong mỗi bội phản ứng trên, ancol nhập vai trò gì: chất khử, hóa học oxi hóa, axit, bazơ ?

Giải thích.

Hướng dẫn giải:

a) Ancol là chất oxi hóa; b) hóa học khử; c) bazơ ;

 

 

Bài 3 trang 186 sgk chất hóa học lớp 11

Trình bày cách thức hóa học để phân biệt những chất lỏng đựng đơn nhất trong các lọ ko dán nhãn: etanol, glixerol, nước và benzen.

Hướng dẫn giải:

- dùng Na: nhận ra được benzen là hóa học không phản nghịch ứng.

- cần sử dụng Cu(OH)2: nhận ra glixerol

- Đốt 2 chất còn sót lại : C2H5OH cháy, H2O ko cháy.

Bài 4 trang 186 sgk chất hóa học lớp 11

Từ propen và những chất vô cơ cần thiết có thể pha trộn được các chất sau đây: propan-2-ol (1); propan-1,2-điol (2). Viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải:

CH3CH=CH2 (overset+HBr ightarrow) CH3CHBrCH3 (overset+NaOH ightarrow) CH3CH(OH)CH3

CH3CH=CH2 (oversetBr_2 ightarrow) CH3CHBrCH2Br (overset+NaOH ightarrow) CH3CH(OH)CH2OH

Học sinh có thể làm phương pháp khác. Ví dụ:

CH3CH=CH2 + H2O (oversetH^+ ightarrow) 

*

3 CH3CH=CH2 + 2KmnO4 + 4H2O → 

*
+2KOH + 2MnO2

Bài 5 trang 187 sgk chất hóa học 11

Cho 12,20 g hỗn hợp X bao gồm etanol và propan -1 –ol tác dụng với natri (dư) nhận được 2,80 lít khí (đktc).

Xem thêm: Tiếng Anh 11 Tập 2 - Unit 9 Cities Of The Future (Phần I, Ii, Iii)

a) Tính thành phần phần trăm trọng lượng của mỗi chất trong tất cả hổn hợp X

b) Cho tất cả hổn hợp X qua ống đựng CuO đun nóng. Viết phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng.