Thế như thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit bao gồm công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 trang 203


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải chi tiết

- Định nghĩa: anđehit là phần nhiều hợp hóa học hữu nhưng mà phân tử tất cả nhóm -CH=O links trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon (1) hoặc nguyên tử hiđro

(1) Nguyên tử cacbon này có thể của nơi bắt đầu hiđrocacbon hoặc nhóm -CHO

- các CTCT của anđehit tất cả CTPT C4H8O:

CH3-CH2-CH2-CHO anđehit butyric (butanal).

CH3- CH (CH3)–CHO anđehit isobutiric (2- metyl propanal).

Xem thêm: Những Bài Văn Hay Lớp 4 Tả Cây Cối, Tả Ngắn Về Cây Cối

inthepasttoys.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp inthepasttoys.net


Cảm ơn các bạn đã thực hiện inthepasttoys.net. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép inthepasttoys.net gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.