- Chọn bài -Bài 25: sắt kẽm kim loại kiềm với hợp chất quan trọng đặc biệt của sắt kẽm kim loại kiềmBài 26: sắt kẽm kim loại kiềm thổBài 27: Nhôm cùng hợp chất của nhômBài 28: Luyện tập: tính chất của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp hóa học của chúngBài 29: Luyện tập: đặc điểm của nhôm và hợp chất của nhômBài 30: Thực hành: đặc điểm của natri, magie, nhôm và hợp hóa học của chúng

Xem tổng thể tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải bài bác Tập chất hóa học 12 – bài 25: sắt kẽm kim loại kiềm và hợp chất quan trọng đặc biệt của kim loại kiềm giúp HS giải bài bác tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và có mặt thói quen học tập tập thao tác khoa học, làm căn cơ cho vấn đề phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 111 SGK Hóa 12): thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là :

A. Ns1.

Bạn đang xem: Bài tập hoá 12 trang 111

B. Ns2.

C. Ns2np1.

D. (n-1)dsxnsy.

Lời giải:

Đáp án A.

Bài 2 (trang 111 SGK Hóa 12): Cation M+ có cấu hình electron sinh sống phân phần bên ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây?

A. Ag+.

B. Cu2+.

C. Na+.

D. K+.

Lời giải:

Đáp án C.

M+ có cấu hình e là: 2s22p6.

⇒ thông số kỹ thuật e của M là: 2s22p63s1

⇒ M là mãng cầu ⇒ M+ là Na+

Bài 3 (trang 111 SGK Hóa 12): Nồng độ xác suất của dung dịch chế tạo thành khi hài hòa 39 g kali kim loại vào 362 g nước là hiệu quả nào sau đây?

A. 15,47%.

B. 13,87%.

C. 14%.

D. 14,04%.

Lời giải:

Đáp án C.

K + H2O → KOH + H2

Số mol K: nK =

*
= 1(mol)

Số mol KOH: nKOH = nK = 1(mol)

Khối lượng KOH là mKOH = 56.1 = 56 (g)

Số mol H2: nH2 = nK= 0,5(mol)

Khối lượng dung dịch là mdd = 39 + 362 – 0,5.2 = 400 (g)

Nồng độ C%KOH =

*
= 14%

Bài 4 (trang 111 SGK Hóa 12): trong các muối sau, muối bột nào dễ dẫn đến nhiệt phân:

A. LiCl.

B. NaNO3.

C. KHCO3.

D. KBr.

Lời giải:

Đáp án C.


*

Bài 5 (trang 111 SGK Hóa 12): Điện phân muối clorua sắt kẽm kim loại kiềm nóng chảy, nhận được 0,896 lít khí (đktc) ngơi nghỉ anot và 3,12 g sắt kẽm kim loại ở catot. Hãy khẳng định công thức phân tử của muối kim loại kiềm.

Lời giải:

CT muối hạt clorua của KL kiềm là MCl

2MCl –dpnc→ 2M + Cl2

Khí ngơi nghỉ anot là Cl2. Số mol Cl2:

*

Số mol M là: nM = 0,04. 2 = 0,08 (mol)


*
→ M là K

Công thức muối hạt KCl

Bài 6 (trang 111 SGK Hóa 12): đến 100g CaCO3 công dụng hoàn toàn với hỗn hợp HCl để mang khí CO2 sục vào dung dịch cất 60 g NaOH. Tính cân nặng muối natri thu được.

Lời giải:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

*

K = 1,5 → làm phản ứng chế tạo ra hai muối bột NaHCO3 với Na2CO3

*

Gọi x, y theo lần lượt là số mol NaHCO3 cùng Na2CO3

Theo bài bác ra ta có hệ


*

Khối lượng NaHCO3 m = 84.0,5 = 42 (g)

Khối lượng Na2CO3 m = 106.0,5 = 53 (g)

Tổng trọng lượng muối chiếm được sau bội nghịch ứng là: 42 + 53 = 95 (g)

Thành phần % theo cân nặng các chất

*

Bài 7 (trang 111 SGK Hóa 12): Nung 100g lếu láo hợp có Na2CO3 cùng NaHCO3 cho tới khi khối lượng của các thành phần hỗn hợp không đổi, được 69 g chất rắn. Khẳng định thành phần % trọng lượng của mỗi chất trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

Xem thêm: Quan Hệ Tình Yêu Đồng Giới Nữ Là Gì Và Có Được Xã Hội Ủng Hộ Hay Không?

Lời giải:

*

Gọi y, x theo thứ tự là số mol NaHCO3 với Na2CO3

Theo bài ra ta có hệ


*

Thành phần % theo cân nặng các chất

*

Bài 8 (trang 111 SGK Hóa 12): mang đến 3,1 g láo hợp tất cả hai sắt kẽm kim loại kiềm ở nhì chu kì sau đó nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước chiếm được 1,12 lít H2 sinh sống đktc cùng dung dịch kiềm.

a) khẳng định tên 2 KL đó với tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại

b) Tính thể tích dd HCl 2M cần dùng làm trung hòa dd kiềm và cân nặng muối clorua thu được.