Bài tập Nhân chia các số hữu tỉ là tài liệu vô cùng hữu ích, tóm tắt kiến thức cơ bạn dạng và các dạng bài xích tập nhân phân tách số hữu tỉ.
Bạn đang xem: Bài tập nhân chia số hữu tỉ

I. Lý thuyết Nhân chia các số hữu tỉ

1. Nhân nhì số hữu tỉ

+ Phép nhân số hữu tỉ bao gồm các tính chất của phép nhân phân số: giao hoán, kết hợp, nhân với số 1


+ cùng với

*
cùng
*
ta có:
*

2. Phân chia hai số hữu tỉ

+ cùng với

*
*
ta có:
*

+ thương của phép phân chia số hữu tỉ x đến số hữu tỉ y (y khác 0) hotline là tỉ số của hai số x với y, kí hiệu là

*
tốt x : y

II. Ví dụ Nhân phân tách số hữu tỉ

Ví dụ 1:


a)

*

b)

*


c)

*

d)

*


a)

*
*

b)

*
*

c)

*

d)

*


Ví dụ 2:

Ta hoàn toàn có thể viết số hữu tỉ

*
dưới các dạng sau đây:

a)

*
là tích của hai số hữu tỉ. Ví dụ:
*

b)

*
là yêu quý của hai số hữu tỉ. Ví dụ:
*


Theo đề bài xích ta có:

a)

*

b)

*

Lưu ý:

*


a)

*

b)

*


III. Bài tập Nhân chia những số hữu tỉ

Câu 1: tác dụng của phép tính

*
bằng:

A.
*
B.
*
C. -1D.
*

Câu 2: kết quả của phép tính

*
bằng:

A. 1B. 2C. 3D. 4

Câu 3: quý giá x thỏa mãn

*
là:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4:

*
là công dụng của phép tính:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 5: quý hiếm x thỏa mãn

*
là:
Xem thêm: Công Thức Khoảng Cách Giữa 2 Đường Thẳng Trong Oxyz, Khoảng Cách Giữa Hai Đường Thẳng Oxyz

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: tiến hành phép tính:

a,
*
b,
*
c,
*
d,
*
e,
*
f,
*

Câu 7:  Tìm số hữu tỉ x, biết:

a,
*
b,
*
c,
*
d,
*

Câu 8: Viết số hữu tỉ

*
dưới các dạng:

a, Tích của nhị số hữu tỉ gồm một thừa số là

*

b, yêu thương của nhì số hữu tỉ, trong các số đó số bị chia là

*

IV. Đáp án bài xích tập Nhân chia những số hữu tỉ

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
BDDCA

Câu 6

a,
*
b,
*
c,
*
d,
*
e,
*
f,
*

Câu 7:

a,
*
b,
*
c,
*
d,
*

Câu 8

a,

*

b,

*