247 bài tập chương LƯỢNG GIÁC – file word lời giải chi tiết MỤC LỤC 28 bài tập - Trắc nghiệm bí quyết Lượng giác - tệp tin word lời giải chi tiết ........................................... 2 45 bài tập - Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bạn dạng - file word lời giải chi tiết ............................ 9 51 bài tập - Trắc nghiệm những dạng phương trình lượng giác thường chạm chán - file word lời giải chi tiết ... 22 53 bài tập - Trắc nghiệm Hàm con số giác - file word lời giải chi tiết ............................................. 39 38 bài tập - Ôn tập tổng hòa hợp về Lượng giác (Trắc nghiệm) - tệp tin word lời giải chi tiết ........................ 53 32 bài tập - đánh giá chương Lượng giác (Trắc nghiệm ) - file word lời giải chi tiết ........................... 64
Bạn đang xem: Bài tập phương trình lượng giác file word

Page 53 & 54:

ksin x1 Ta gồm y y.cos x 2 y k.

Page 55 and 56:

2 cos x Câu 10. Tập xác địn

Page 57 and 58:

Câu 27. Hàm số y chảy cos x ch

Page 59 & 60:

HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1. Chọ

Page 61 và 62:

3 1 1 1 Ta gồm sin 3 x. Cos3x

Page 63 và 64:

Ta có: PT cos2x cos x 1 cos3x 1

Page 65 & 66:

A. 1 B. 1 2 sin Câu 6. Mang lại tan 2.

Page 67 & 68:

Câu 20. Giá bán trị bé dại nhất v

Page 69 & 70:

Câu 1. Chọn giải đáp A Ta có:

Page 71 and 72:

Ta có: PT 2 sin x 1 sin x sin

Page 73 và 74:

x k 4 k x k 2 Câu 26. Ch


*


*

*
Xem thêm: Nã“Ng: Nghi VấN Trã  Xanh HảI T㺠Chat 18+ đÁ»ƒ KiếM TiềN LẫN ThỏA Mã£N Nhu CầU

You have already flagged this document.Thank you, for helping us keep this platform clean.The editors will have a look at it as soon as possible.