Các dạng bài cộng sự rơi tự do chọn lọc, gồm đáp án

Với các dạng bài cộng sự rơi tự do chọn lọc, gồm đáp án thứ Lí lớp 10 tổng hợp những dạng bài tập, 50 bài xích tập trắc nghiệm gồm lời giải chi tiết với đầy đủ phương thức giải, lấy một ví dụ minh họa sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập sự rơi thoải mái từ kia đạt điểm trên cao trong bài xích thi môn vật dụng Lí lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý lớp 10 rơi tự do, vật lý phổ thông

*

tính quãng đường, gia tốc trong rơi tự do

A. Cách thức & Ví dụ

Sử dụng những công thức:

- phương pháp tính quãng đường:

*

- cách làm vận tốc: v = g.t

Bài tập vận dụng

Bài 1: Một đồ rơi tự do khi chạm đất thì vật đạt v = 20 m/s. Hỏi đồ dùng được thả rơi từ độ dài nào? Biết g = 10 m/s2

Hướng dẫn:

Ta có tốc độ của đồ gia dụng là : v = v0 + gt ⇒ t = v/g = 2s

Quãng con đường vật rơi: h = S = 50% gt2 = 20 m

Bài 2: Từ độ dài 100 m tín đồ ta thả một trang bị thẳng đứng xuống với v = 10 m/s, g = 10 m/s2 .

a. Sau bao lâu vật va đất.

b. Tính vận tốc của vật thời điểm vừa đụng đất.

Hướng dẫn:

a. S = v0t + 50% gt2 ⇒ 100 = 10t + 5t2 ⇒ t = 6.2s ( dấn ) hoặc t = -16.2s ( loại )

b. V = v0 + gt = 10 + 10.6.2 = 72 m/s

Bài 3: Một vật dụng rơi thoải mái từ chiều cao 15 m xuống đất, g = 9.8 m/s2 .

a. Tính thời hạn để đồ vật rơi cho đất.

b. Tính vận tốc lúc vừa đụng đất.

Hướng dẫn:

*

Bài 4: fan ta thả một thứ rơi trường đoản cú do, sau 5s vật chạm đất, g = 9.8 m/s2 . Xác định.

a. Tính độ dài lúc thả vật.

b. Vận tốc khi va đất.

c. Độ cao của vật sau thời điểm thả được 2s.

Hướng dẫn:

a. độ cao lúc thả vật:

*

b. V = v0 + gt = 0 + 9.8.5 = 49 m/s

c. Quãng con đường vật rơi 2s đầu tiên: S1 = một nửa gt2s2 = 19.6m

Độ cao của vật sau khoản thời gian thả 2s: h = S3s sau = S – S2s = 102.9m

Bài 5: Một người thả đồ dùng rơi từ bỏ do, vật chạm đất gồm v = 36 m/s, g = 10 m/s2 .

a. Tìm độ dài thả vật.

b. Tốc độ vật lúc rơi được 15 m.

c. Độ cao của vật sau khi đi được 2.5s.

Hướng dẫn:

a.

*
(vì vận tốc sau thời điểm chạm đất : v = gt ⇒ t = 3.6s)

b. Thời gian vật rơi 20m đầu tiên:

*
⇒ v15m = gt15m = 17.3 m/s

c. Khi đi được 2s:

*
= 20m

h’ = S – S2s = 44.8 m

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Sự rơi tự do thoải mái là :

A.Một dạng chuyển động thẳng đều

B.Chuyển động không chịu bất cứ lực chức năng nào

C.Chuyển hễ dưới chức năng của trọng lực

D.Chuyển rượu cồn khi bỏ lỡ mọi lực cản

Lời giải:

Chọn C

Câu 2: hoạt động của đồ dùng nào dưới đây sẽ được xem là rơi thoải mái nếu được thả rơi?

A.Một mẩu phấn

B.Một loại lá bàng

C.Một gai chỉ

D.Một quyển sách

Lời giải:

Chọn A

Câu 3: lựa chọn phát biểu sai về vận động rơi từ do:

A.Là hoạt động thẳng nhanh dần đều

B.Ở thời điểm ban sơ vận tốc của vật luôn bằng không

C.Tại số đông điểm ta xét gia tốc rơi của trang bị là như nhau

D.Chuyển động theo phương trực tiếp đứng với chiều từ trên xuống

Lời giải:

Chọn B

Câu 4: chọn phát biểu sai về chuyển động rơi trường đoản cú do:

A.Vật có trọng lượng càng béo rơi càng nhanh

B.Đại lượng đặc thù cho sự trở thành thiên vận tốc là gia tốc trọng trường

C.Vật có vận tốc cực đại khi đụng đất

D.Sự rơi trường đoản cú do là việc rơi chỉ chịu công dụng của trọng lực

Lời giải:

Chọn A

Câu 5: Một đồ rơi tự do thoải mái từ độ cao 20m xuống đất. Mang đến g = 10 m/s2 . Tính vận tốc lúc ở khía cạnh đất.

A.30 m/s

B.20 m/s

C.15 m/s

D.25 m/s

Lời giải:

*

Câu 6: Một đồ rơi tự do khi chạm đất đồ vật đạt v = 30 m/s. đem g = 9.8 m/s2. Độ cao nhưng mà vật được thả xuống là:

A.65.9 m

B.45.9 m

C.49.9 m

D.60.2 m

Lời giải:

V = gt suy ra t = v/g = 3.06s

Vậy độ cao vật được thả rơi là : h = 50% gt2 = 45.9m

Câu 7: Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đất cùng hòn đá rơi trong 1s. Nếu như thả hòn đá từ độ dài h’= 4h thì thời hạn rơi là:

A.5s

B.1s

C.2s

D.4s

Lời giải:

Ta có

*

Suy ra h/h’= t2/t’2 = 1/4 suy ra t/t’ = 1/2 suy ra t’ = 2t = 2s

Câu 8: Một thiết bị được thả rơi không vận tốc đầu khi chạm đất gồm v = 70 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Độ cao cơ mà vật được thả xuống là:

A.260m

B.255m

C.250m

D.245m

Lời giải:

V = gt ⇒

*

Vậy chiều cao vật được thả rơi là :

*

Câu 9: Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi như chuyển động rơi tự do?

A. Một vận động viên nhảy dù đã rơi khi dù đã mở.

B. Một viên gạch rơi từ độ cao 3 m xuống đất.

C. Một chiếc thang máy đang chuyển động đi xuống.

D. Một chiếc lá đã rơi.

Lời giải:

Chọn B

Câu 10: Đặc điểm nào dưới đây không đúng cho vận động rơi từ do

A.Gia tốc không đổi

B.Chuyển động đều

C.Chiều từ trên xuống

D.Phương thẳng đứng

Lời giải:

Chọn B

Câu 11: thừa nhận xét như thế nào sau đấy là sai?

A.Gia tốc rơi tự do là 9.8 m/s2 tại hầu hết nơi bên trên trái đất

B.Gia tốc rơi trường đoản cú do chuyển đổi theo vĩ độ

C.Vecto vận tốc rơi tự do thoải mái có chiều trực tiếp đứng hướng xuống dưới

D.Tại cùng một địa điểm trên trái đất với độ cao không thực sự lớn thì tốc độ rơi tự do không đổi

Lời giải:

Chọn A

Câu 12: Một viên đá được thả từ một khí cầu đang cất cánh lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 5 m/s, ở độ cao 300 m. Viên đá chạm đất sau khoảng thời gian?

A.8.35s

B.7.8s

C.7.3s

D.1.5s

Lời giải:

Chọn trục tọa độ Ox theo phương thẳng đứng bao gồm chiều dương hướng lên trên và cội tại địa điểm thả viên đá

Ta gồm : h = v0t + at2/2 cùng với v0 = 5m/s với a = - g = 9.8 m/s2

Suy ra 4.9t2 – 5t – 300 = 0

Vậy t = 8.35s (chọn ) ; t = -7.33s (loại )

Câu 13: Một vật được thả rơi tự vì từ một độ cao so với mặt đất thì thời gian rơi là 5 s. Nếu vật này được thả rơi tự vày từ cùng một độ cao nhưng mà ở Mặt Trăng (có gia tốc rơi tự vị là 1,7 m/s2) thì thời gian rơi sẽ là?

A.12s

B.8s

C.9s

D.15.5s

Lời giải:

Ta gồm :

*

Câu 14: Từ một độ cao nào đó với g = 10 m/s2, một vật được ném thẳng đứng hướng xuống với vận tốc là 5 m/s. Sau 4 giây kể từ lúc ném, vật rơi được một quãng đường?

A.50m

B.60m

C.80m

D.100m

Lời giải:

*

Câu 15: Từ độ cao h = 1 m so với mặt đất, một vật được ném thẳng đứng hướng xuống với vận tốc 4 m/s. Cho g = 10 m/s2. Thời gian rơi của vật khi nó chạm đất là?

A.0.125s

B.0.2s

C.0.5s

D.0.4s

Lời giải:

Ta có: h = vot + một nửa gt2 suy ra t = 0.2 s

Cách tính quãng con đường vật đi được trong giây trang bị n, vào n giây cuối hay, chi tiết (Sự rơi trường đoản cú do)

A. Phương thức & Ví dụ

- Quãng con đường vật đi được vào n giây cuối.

+ Quãng đường vật đi vào t giây:

*

+ Quãng con đường vật đi vào ( t – n ) giây:

*

+ Quãng con đường vật đi vào n giây cuối: ΔS = S1 – S2

- Quãng con đường vật đi được trong giây thứ n.

+ Quãng đường vật đi trong n giây:

*

+ Quãng mặt đường vật đi trong (n – 1) giây:

*

+ Quãng con đường vật đi được vào giây lắp thêm n: ΔS = S1 – S2

Bài tập vận dụng

Bài 1: Một vật rơi tự chính bởi một địa điểm có g = 10 m/s2 . Tính:

a. Quãng mặt đường vật rơi được trong 5s đầu tiên.

b. Quãng con đường vật rơi vào giây trang bị 4 với giây thứ 5.

Hướng dẫn:

a. Quãng mặt đường vật rơi trong 5s đầu:

*

b. Quãng đường vật rơi vào 4s đầu:

*

Quãng đường vật rơi trong giây sản phẩm công nghệ 5: S = S5 – S4 = 80m

Bài 2: Một đồ gia dụng được thả rơi thoải mái không vận tốc đầu từ độ cao h so với khía cạnh đất. đến g = 10 m/s2 . Thời hạn vật rơi là 6 giây.

a. Tính độ dài h, tốc độ của đồ dùng khi vật va đất.

b. Tính quãng đường vật rơi vào giây cuối cùng trước khi va đất.

Hướng dẫn:

a. Độ cao thời điểm thả vật:

*

Tốc độ của đồ dùng khi đụng đất: v = g.t = 60 m/s

b. Quãng con đường vật rơi trong 5s đầu:

*

Quãng con đường vật rơi trong 1s cuối cùng: ΔS = S – S1 = 55 m

Bài 3: Một đồ vật rơi tự do thoải mái từ chiều cao 50 m, g = 10 m/s2. Tính:

a. Thời hạn vật rơi 1 m đầu tiên.

b. Thời gian vật rơi được 1 m cuối cùng.

Hướng dẫn:

a. Thời hạn vật rơi 1 m đầu tiên:

*

⇒ t1 = 0,45s

b. Thời gian vật rơi mang lại mặt đất:

*

⇒ t = 3,16s

Thời gian vật dụng rơi 49 m đầu tiên:

*

⇒ t2 = 3,13s

Thời gian đồ vật rơi 1 m cuối cùng: t’ = t – t2 = 0,03s

Bài 4: Một đồ vật rơi thoải mái từ độ cao h. Biết rằng trong 2s sau cuối vật rơi được quãng đường bằng quãng lối đi trong 5s đầu tiên, g = 10 m/s2.

a. Tìm độ cao lúc thả trang bị và thời gian vật rơi.

b. Tìm gia tốc cuả vật dịp vừa đụng đất.

Hướng dẫn:

a. Chọn chiều dương phía xuống, nơi bắt đầu toạ độ tại địa chỉ vật bắt đầu rơi, gốc thời gian lúc thứ rơi. Hotline t là thời gian vật rơi.

Quãng mặt đường vật rơi trong t giây:

*

Quãng mặt đường vật rơi vào ( t – 2) giây:

*

Quãng mặt đường vật rơi trong 5s:

*

Quãng đường vật rơi trong 2 giây cuối: S2 = S – S1 = S5

*

Độ cao lúc thả vật:

*
= 252,81 m

b. Vận tốc lúc vừa đụng đất: v = g.t = 72,5 m/s

Bài 5: Một trang bị rơi thoải mái không tốc độ đầu tại nơi có tốc độ trọng trường g. Vào giây đồ vật 3, quãng con đường rơi được là 24,5 m và tốc độ của vật dụng khi vừa chạm đất là 39,2 m/s. Tính g và độ dài nơi thả vật.

Hướng dẫn:

Quãng mặt đường vật rơi trong 3 giây:

*

Quãng mặt đường vật rơi vào 2s đầu:

*

Quãng con đường vật rơi trong giây lắp thêm 3: ΔS = S1 – S2

⇒ 24,5 = 4,5g - 2.g

⇒ g = 9,8 m/s2

Ta có: t = v/g = 4s

Suy ra độ cao lúc thả vật:

*

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1: Một vật rơi thẳng đứng từ độ cao 19,6 m với vận tốc ban đầu bang 0 (bỏ qua sức cản ko khí, lấy g = 9,8 m/s2). Thời gian vật đi được 1 m cuối cùng bằng?

A. 0.05s

B. 0.45s

C. 1.95s

D. 2s

Lời giải:

Thời gian đi cả quãng đường là :

*

Thời gian đi được quãng đường đầu tiên (19,6 – 1 = 18,6 m) là : t1 = 1,95 s

⇒ Thời gian đi được 1 m cuối cùng là: t2 = t – t1 = 0,05 s.

Câu 2: vào suốt giây cuối cùng, một vật rơi tự vày đi được một đoạn đường bằng nửa độ cao toàn phần h kể từ vị trí ban đầu của vật. Độ cao h đo (lấy g = 9,8 m/s2) bằng?

A. 9.8 m

B. 19.6 m

C. 29.4 m

D. 57 m

Lời giải:

Ta bao gồm :

*

Suy ra h = 2gt – g với

*

Vậy h = 57 m

Câu 3: Một vật nhỏ rơi tự vị từ các độ cao h = 80 m so với mặt đất. Lấy gia tốc rơi tự vày g = 10 m/s2. Quãng đường vật đi được trong một giây cuối cùng trước khi chạm đất là?

A. 5 m

B. 35 m

C. 45 m

D. đôi mươi m

Lời giải:

*

*

Câu 4: Một vật rơi tự vị tại nơi có g = 10 m/s2. Vào 2 giây cuối vật rơi được 180 m. Thời gian rơi của vật là?

A. 6s

B. 8s

C. 12s

D. 10s

Lời giải:

Ta có: v2 – vo2 = 2gs

Suy ra v = 100 m/s

Vậy t = v/g = 10s

Câu 5: Một vật được thả tự vị với vận tốc ban đầu bằng 0 và trong giây cuối cùng nó đi được nửa đoạn đường rơi. Lấy g = 10 m/s2. Thời gian rơi của vật là?

A. 0.6s

B. 3.4s

C. 1.6s

D. 5s

Lời giải:

Ta có:

*

Suy ra t2 – 4t + 2 = 0

Vậy t = 3.4s (chọn) hoặc t = 0.58s (loại vày t nhỏ hơn 1)

Câu 6: Một vật được thả rơi tự bởi tại vị trí có g = 10 m/s2. Trong giây thứ nhì vật rơi được một đoạn đường?

A. 30 m

B. Trăng tròn m

C. 15 m

D. 10 m

Lời giải:

h = (1/2) gt2

Suy ra h2 – h1 = 15m

Câu 7: Một đồ dùng rơi không vận tốc đầu từ độ dài 80 m xuống đất. Tìm tốc độ lúc vừa chạm đất và thời hạn của thứ từ thời gian rơi tới lúc chạm đất.

Xem thêm: 220+ Hình Ảnh Anime Nam Đẹp Ngầu Ý Tưởng, Hình Ảnh Anime Nam Ngầu Cực Đẹp

A. 30 m/s

B. 40 m/s

C. 50 m/s

D. 60 m/s

Lời giải:

*

Vận tốc: v = gt = 40 m/s

Câu 8: Một thiết bị rơi không vận tốc đầu từ chiều cao 80 m xuống đất. Tính quãng đường vật rơi được vào 0,5s đầu tiên ,cho g = 10 m/s2

A. 58.5 m

B. 58.25 m

C. 61.5 m

D. 61.25 m

Lời giải:

Trong 0,5s đầu tiên: t = 0,5s

*

Câu 9: Một thiết bị rơi không tốc độ đầu từ độ dài 80 m xuống đất. Tính quãng mặt đường vật rơi được vào 0,5s sau cuối ,cho g = 10 m/s2

A. 18.75 m

B. 18.5 m

C. 16.25 m

D. 16.5 m

Lời giải:

Quãng đường vật đi vào 3,5s đầu:

Ta gồm h1 = (1/2) g.t2 = 61,25m

Quãng đường đi trong 0,5s cuối cùng: h’ = h – h1 = 18,75m

Câu 10: trong 3s sau cuối trước khi chạm đất, đồ gia dụng rơi thoải mái được quãng con đường 345 m. Tính thời hạn rơi và độ dài của vật lúc thả, g = 9,8 m/s2

A. 460 m

B. 636 m

C. 742 m

D. 854 m

Lời giải:

Gọi t là thời gian vật rơi.

Quãng con đường vật rơi trong t giây:

Quãng mặt đường vật rơi vào (t – 3) giây đầu tiên:

*

Quãng đường vật rơi vào 3 giây cuối: S’ = S – S1

*

Độ cao thời gian thả vật: Sthả = 854m

Câu 11: Một đồ vật được thả rơi tự do không gia tốc đầu, g = 10 m/s2. Tính đoạn đường vật đi được trong giây máy 7.

A. 65 m

B. 70 m

C. 180 m

D. 245 m

Lời giải:

Quãng lối đi trong 6s đầu:

*

Quãng mặt đường vật đi vào 7s đầu:

*

Quãng lối đi trong giây sản phẩm công nghệ 7: S’ = S1 – S2 = 65 m

Câu 12: Một thứ được thả rơi thoải mái không gia tốc đầu, g = 10 m/s2. Trong 7s sau cùng vật rơi được 385 m. Khẳng định thời gian rơi của vật.

A. 14s

B. 12s

C. 11s

D. 9s

Lời giải:

Gọi t là thời gian rơi.

Quãng con đường vật rơi trong thời hạn t:

Quãng đường vật rơi vào (t – 7 ) giây đầu:

*

Quãng con đường vật rơi vào 7 giây cuối: S’= S – S1 = 385

*

Vậy t = 9s

Câu 13: Một đồ gia dụng được thả rơi tự do thoải mái không tốc độ đầu, g = 10 m/s2. Tính thời gian cần thiết để vật dụng rơi 45 m cuối cùng

A. 0.25s

B. 0.5s

C. 0.75s

D. 1s

Lời giải:

Quãng con đường vật rơi trong 9s:

*

Quãng con đường vật rơi trong 360m đầu tiên:

Suy ra: t1 = 8,5s

Thời gian vật dụng rơi trong 45m cuối: t’ = t – t1 = 0,5s

Câu 14: Một thiết bị rơi tự do trong 10 s. Quãng con đường vật rơi trong 2s sau cuối là bao nhiêu? mang g = 10 m/s2

A. 90 m

B. 180 m

C. 360 m

D. 540 m

Lời giải:

Quãng đường vật rơi trong 10s: = 500m

Quãng đường vật rơi vào 8s đầu:

*

Quãng mặt đường vật rơi trong 2s cuối cùng: S = S1 – S2 = 180m

Câu 15: Một đồ gia dụng được thả rơi tự do không tốc độ đầu từ độ cao h so với khía cạnh đất. đến g = 10 m/s2. Vận tốc của trang bị khi đụng đất là 30 m/s. Tính quãng mặt đường vật rơi trong nhị giây đầu.