Trong phần kim chỉ nan sóng dừng, những dạng bài xích tập sóng dừng và công thức liên quan đã được nhắc đến. Trong bài lúc này là trăng tròn câu trắc nghiệm về bài tập sóng ngừng giúp chúng ta củng cố kỹ năng về phần này.

Bạn đang xem: Bài tập sóng dừng


Bài tập trắc nghiệm sóng dừng

Câu 1:

Sóng truyền bên trên một sợi dây. Ở một day cố định pha của sóng tới và của sóng bức xạ chênh lệch nhau một lượng bao nhiêu

A. K2π

B. 3π/2+2kπ

C. (2k+1)π

D. π/2+2kπ

Câu 2:

Một dây lũ hồi gồm chiều lâu năm l, biết vận tốc truyền sóng ngang theo dây bọn bằng v. Tần số của âm cơ bản do dây lũ phát ra bằng bao nhiêu?

A. V/l

B. V/(2l)

C. (2v)/l

D. V/(4l)

Câu 3:

Một sợi dây tương đối dài l=2m, nhì đầu thay định. Người ta kích để sở hữu sóng dừng xuất hiện trên dây. Bước sóng lâu năm nhất bằng:

A. 1m

B. 2m

C. 4m

D. 0,5m

Câu 4:

Một sợi dây tương đối dài 120 centimet đầu B thay định. Đầu A lắp với một nhánh của âm thoa dao động với tần số 40 Hz. Biết tốc độ truyền sóng v=32m/s, đầu A nằm tại một nút sóng dừng. Số bụng sóng dừng trên dây là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 5:

Một gai dây bầy hồi lâu năm 100 cm, gồm hai đầu A,B cụ định. Một sóng truyền với tốc độ trên dây là 25 m/s, trên dây đếm được 3 nút sóng, không nhắc 2 nút A, B. Tần số xê dịch trên dây là

A. 50 Hz

B. 100 Hz

C. 25 Hz

D. 20 Hz

Câu 6:

Một gai dây đàn hồi AB lâu năm 1,2 m đầu A rứa định, đầu B từ do, giao động với tần số f với trên dây gồm sóng lan truyền với vận tốc 24 m/s. Quan cạnh bên sóng dừng trên dây bạn ta thấy bao gồm 9 nút. Tần số giao động của dây là:

A. 95 Hz

B. 85 Hz

C. 80 Hz

D. 90 Hz

Câu 7:

Một sợi dây lũ hồi lâu năm 100 cm, bao gồm hai đầu A, B nạm định. Một sóng truyền có tần số 50 Hz, với tốc độ truyền sóng là trăng tròn m/s. Số bó sóng trên dây là:

A. 500

B. 50

C. 5

D. 10

Câu 8:

Một sợi dây AB lâu năm 1,25 m căng ngang, đầu B cầm định, đầu A giao động với tần số f. Fan ta đếm được trên dây có ba nút sóng, bao gồm cả hai nút ở nhị đầu A, B. Biết tốc độ truyền sóng bên trên dây là 20m/s. Tần số sóng bằng:

A. 8 Hz

B. 16 Hz

C. 12 Hz

D. 24 Hz

Câu 9:

Sóng dừng trên gai dây đàn hồi với cách sóng 1,2 cm. Nhì điểm A, B trên dây, biết AB = centimet và tại A là 1 bụng sóng. Tính số bụng sóng với nút sóng tất cả trên đoạn dây AB?

A. 11 bụng cùng 12 nút

B. 12 bụng và 13 nút

C. 12 bụng với 12 nút

D. 12 bụng và 11 nút

Câu 10:

Sóng giới hạn trên một sợi dây gồm biên độ ở bụng là 5 cm. Giữa hai điểm M, N bao gồm biên độ 2,5 cm biện pháp nhau x = 20cm các điểm luôn luôn dao rượu cồn với biên độ nhỏ dại hơn 2,5 cm. Cách sóng là:

A. 60 cm

B. 12 cm

C. 6 cm

D. 120 cm

Câu 11:

Sóng dừng trên sợi dây bọn hồi AB với cách sóng 1 cm. Biết AB = 4,6 cm và trung điểm của AB là

một nút sóng. Tính số bụng sóng cùng nút sóng gồm trên đoạn dây AB, kể cả hai đầu A, B?

A. 11 bụng, 10 nút

B. 10 bụng, 9 nút

C. 9 bụng, 8 nút

D. 9 bụng, 1 nút

Câu 12:

Sóng giới hạn trên tua dây đàn hồi với bước sóng 2,5 cm. Nhì điểm A, B bên trên dây (đầu A là một nút sóng), với AB = 22 cm. Tính số bụng sóng cùng nút sóng bao gồm trên đoạn dây AB?

A.18 bụng, 19 nút

B. 19 bụng, 18 nút

C. 17 bụng, 18 nút

D. 18 bụng, 18 nút

Câu 13:

Sóng giới hạn trên một tua dây đàn hồi, M, N là hai điểm bên trên dây, phương pháp nhau 4λ/3

Biết M cách nút sóng λ/12, tính tỉ số li độ của điểm M với li độ của điểm N?

A. −1cm

B. 2 cm

C. 1 cm

D. ½ cm

Câu 14:

Trên dây AB tất cả sóng giới hạn với đầu B là 1 nút. Sóng bên trên dây gồm bước sóng λ. Hai điểm sát B nhất gồm biên độ xê dịch bằng một phần hai biên độ dao động cực to của sóng dừng cách nhau một khoảng chừng là:

A. λ/3

B. λ/4.

C. λ/6

D. λ/12

Câu 15:

Sóng ngừng trên một tua dây lũ hồi, M, N là nhị điểm bên trên dây, giải pháp nhau 7λ/3. Biết M giải pháp bụng sóng λ/6, khi M tất cả li độ centimet thì li độ của N hoàn toàn có thể là

A. −2 cm

B. 2 cm

C. cm

D. cm

Câu 16:

Một sợi dây đàn hồi dài 100 m căng ngang, đang sẵn có sóng giới hạn ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là 1 trong những điểm bụng sát A nhất, C là trung điểm của AB, với AC = 5 cm. Biết biên độ giao động của phần tử tại C là 2 cm. Khẳng định biên độ xấp xỉ của điểm bụng cùng số nút bao gồm trên dây (không tính nhì đầu dây).

A. 2 cm; 9 nút.

B. 2 cm; 7 nút.

C.4 cm; 3 nút.

D. cm; 3 nút.

Câu 17:

Một tua dây miếng AB ko dãn, được căng ngang tất cả chiều nhiều năm l = 1,2 m, đầu B chũm định, đầu A dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 1,5cos(200πt) cm. Vận tốc truyền sóng bên trên dây là 40 m/s. Coi biên độ viral không đổi. Gia tốc dao động cực lớn của một bụng sóng bằng

A. 18,84 m/s.

B. 18,84 cm/s.

C. 9,42 m/s.

D. 9,42 cm/s.

Câu 18:

Một sợi dây mảnh AB ko dãn, được căng ngang bao gồm chiều lâu năm l = 1,2 m, đầu B cố gắng định, đầu A xê dịch theo phương thẳng đứng cùng với phương trình uA = 1,5cos(200πt) cm). Bên trên dây có sóng dừng, bề rộng một bụng sóng là

A. 1,5 cm.

B. 3 cm.

C. 6 cm.

Xem thêm: Giáo Án Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp Lớp 3 (Cả Năm), Giáo Án Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp

D. 4,5 cm.

Câu 19:

Tạo sóng ngang bên trên một gai dây AB = 0,3 m căng nằm ngang, với chu kì 0,02 s, biên độ 2 mm. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là 1,5 m/s. Sóng viral từ đầu A cố định và thắt chặt đến đầu B thắt chặt và cố định rồi sự phản xạ về A. Lựa chọn sóng tới B bao gồm dạng uB = Acosωt. Phương trình dao động tổng hòa hợp tại điểm M bí quyết B một khoảng 0,5 centimet là:

A.

*

B.

*

C.

*

D. U= 2cos(100πt-π/2) mm

Câu 20:

Một tua dây căng giữa hai điểm thắt chặt và cố định cách nhau 75 cm. Bạn ta tạo sóng ngừng trên dây. Nhị tần

số ngay sát nhau nhất cùng tạo ra sóng ngừng trên dây là 150 Hz với 200 Hz. Tốc độ truyền sóng bên trên dây đó bằng:

A. 7,5 m/s

B. 300 m/s

C. 225 m/s

D. 75 m/s

Đáp án bài xích tập sóng dừng

1C 2B 3C 4A 5A 6B 7C 8B 9C 10D 11B 12D 13C 14A 15C 16D 17A 18C 19A 20D