Bài tập there is there are là những cấu trúc hay xuất hiện cùng nhau trong giờ đồng hồ anh. Nó dùng để nói đến sự tồn trên của một thứ gì đó, hoàn toàn có thể hiểu nghĩa của nó là “Có gì đó”.

Bạn đang xem: Bài tập there is there are lớp 6

Bạn đang xem: bài bác tập there is

Bên cạnh kia there is there are còn dùng làm đặt thắc mắc xác thừa nhận sự mãi sau của một trang bị thể, sự đồ dùng nhất định. Mặc dù hai kết cấu này có sự biệt lập về giải pháp dùng, nếu không nắm rõ rất dễ bị nhầm lẩn. Do vậy để rất có thể hiểu hơn về kết cấu there is there are, hãy cùng tìm hiểu thêm các bài bác tập thịnh hành dưới đây nhé!


*

I. Con kiến thức

Trong giờ đồng hồ anh, There is với There are được dùng để cho thấy có cái gì, bạn nào kia tồn trên ở hiện nay tại. Với tía thể là khẳng định, phủ định cùng nghi vấn. Sau đây để có thể ngừng tốt những bài tập there is there are, hãy cố gắng rõ cấu trúc của there is với there are bên dưới:

CẤU TRÚC THERE IS

Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Thể khẳng định chú ý nguyên tắc về cấu trúc: There + be +…

– There is + singular noun (danh trường đoản cú số ít) / uncountable noun (danh từ không đếm được) + trạng ngữ (nếu có)

Trước danh từ số ít nên dùng mạo từ “a, an, the”.Trước danh từ ko đếm được không sử dụng mạo từ bỏ a hoặc an nhưng hoàn toàn có thể thêm các lượng từ bỏ như no (không), a little (một ít), little (rất ít), much (nhiều) tốt a lot of/lots of (nhiều).
Thể phụ định của there is đó là sau đụng từ lớn be, sẽ có được thêm NOT và cũng thường đương nhiên từ ANY để nhấn mạnh vấn đề sự không tồn tại.

Lưu ý NOT chỉ cần phó từ, phải not được áp dụng khi đứng trước một vài từ như: much, many, a, any, enough…

Cấu trúc nghỉ ngơi thể phụ định là:

– There is not + any + uncountable noun (danh từ ko đếm được) / singular noun (danh tự số ít) + trạng ngữ (nếu có).

Với cấu trúc câu hỏi nghi vấn yes/no, buộc phải đặt động từ to be lên trước there. Bây giờ ANY thực hiện với thắc mắc plural noun (danh từ bỏ số nhiều) và uncountable noun (danh từ ko đếm được).

Câu trả lời cho thắc mắc sẽ là there is. Cấu trúc như sau:

Is there + (any) + singular noun/uncountable noun + trạng trường đoản cú (nếu có)?Are there + any + plural noun + trạng trường đoản cú (nếu có)?

CẤU TRÚC THERE ARE

Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Thể khẳng định chú ý nguyên tắc về cấu trúc: There + be +…

– There are + plural noun (danh tự số nhiều) + trạng ngữ (nếu có)

Đứng trước danh từ số nhiều thông thường sẽ có số đếm (two, three…) hoặc many, a few, few, some, a lot of, no…
Thể phụ định của there are chính là sau hễ từ to lớn be, sẽ sở hữu được thêm NOT với cũng thường hẳn nhiên từ ANY để nhấn mạnh sự ko tồn tại.

Lưu ý NOT chỉ là phó từ, nên not được sử dụng khi đứng trước một số trong những từ như: much, many, a, any, enough…

– There are not + any + plural noun (danh trường đoản cú số nhiều) + trạng trường đoản cú (nếu có)

Với cấu trúc câu hỏi nghi vấn yes/no, nên đặt đụng từ lớn be lên trước there. Lúc này ANY sử dụng với thắc mắc plural noun (danh từ bỏ số nhiều) với uncountable noun (danh từ không đếm được).

Câu trả lời cho thắc mắc sẽ là there are. Kết cấu như sau:

Are there + any + plural noun + trạng từ (nếu có)?

– để ý đối với thắc mắc How many…? Chỉ được áp dụng với các danh từ bỏ số các (plural noun).

How many + plural noun (danh từ số nhiều) + are there + trạng từ (nếu có)?

– ví như danh từ ban đầu trong chuỗi là danh tự số ít hoặc danh từ ko đếm được, bọn họ sẽ sử dụng kết cấu There is.

– trường hợp danh từ bước đầu là danh từ số nhiều, họ sẽ sử dụng cấu trúc There are.


*

II. Bài tập there is there are

Bài 1. Điền There is/There are vào chỗ trống say mê hợp:

1. …….… a lot of furniture in the room.

2. ……..… a pack of tissue papers, a mini mirror & some pens.

3. …………. Any art books on the shelf?

4. ………….. A car in your yard?

5. ………….. Many Aquafina bottles in my apartment.

6. ……………… water in the tank.

7. …………… a dozen eggs, a milk bottle & some lemons.

8. …………… a big bottle on the table.

9 …………… four cats và a dog in my house.

10. …………… an ice – cream in the fridge.

11. …………… a laptop, a mouse and two pens in my bag.

12. …………… a theater near her house.

13. …………… many chairs in the living – room.

14. …………… furniture in that room.

15. …………… some children in the yard.

16. …………… many quiz programs on TV last night.

Xem thêm: Hai Đường Chéo Của Hình Chữ Nhật Thì, Hình Chữ Nhật

17. …………… many fans in the room.

Đáp án:

1. There is2. There are3. Are there4. Is there5. There are6. There is
7. There are8. There is9. Thre are10. Thre is11. There is12. There is
13. There are14. Thre is15. There are16. There are17. Thre are X

Bài 2: chuẩn bị xếp các từ đang cho dưới thành câu trả chỉnh: