- Chọn bài -Unit 1: Nice khổng lồ see you againUnit 2: I"m from JapanUnit 3: What day is it today?Unit 4: When"s your birthday?Unit 5: Can you swim?Unit 6: Where"s your school?Unit 7: What vày you lượt thích doing?Unit 8: What subjects vày you have today?Unit 9: What are nỗ lực doing?Unit 10: Where were you yesterday?Unit 11: What time is it?Unit 12: What does your father do?Unit 13: Would you like some milk?Unit 14: What does she look like?Unit 15: When"s children"s say?Unit 16: Let"s go lớn the book shopUnit 17: How much is the T-shirt?Unit 18: What"s your phone number?Unit 19: What animal vì chưng you want lớn see?Unit 20: What are you to do this summer?

Mục lục


Xem toàn cục tài liệu Lớp 4: tại đây

Học giỏi Tiếng Anh Lớp 4 Unit 8: What subjects bởi vì you have today? giúp cho bạn giải những bài tập trong sách bài tập giờ đồng hồ anh, học giỏi tiếng anh 4 tập trung vào câu hỏi sử dụng ngữ điệu (phát âm, trường đoản cú vựng cùng ngữ pháp) để phát triển bốn tài năng (nghe, nói, đọc cùng viết):

A. Phonics (trang 32 SBT giờ Anh 4)

1.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 4 unit 8 what subjects do you have today?

Complete và say the words aloud. (Hoàn thành và đọc to phần đông từ sau)

1. Subject

2. Subjects

3. District

4. Districts

2. Complete with the words…(Hoàn thành với những từ trên với đọc to hầu như câu sau)

1. Subject

2. Subjects

3. District

4. Districts

Hướng dẫn dịch:

1. A: hôm nay bạn học gần như môn gì?

B: Tớ học môn Khoa học, toán cùng âm nhạc.

2. Môn học yêu thích của tôi là giờ đồng hồ Anh.

3. Ngôi trường tớ sống quận hoàn Kiếm.

4. Có rất nhiều quận ở thành phố của bọn chúng ta.

B. Vocabulary (trang 32-33 SBT giờ Anh 4)

1. Look & match. (Nhìn và nối)

1 – d2 – e3 – a4 – f5 – b6 – c

2. Read & tick (Đọc cùng tick vào ô đúng)

1. B2.c3.a

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi học Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh hôm nay.

2. Mai học tập Toán, kỹ thuật và mỹ thuật hôm nay.

3. Nam cùng Hoa học Tiếng Việt, Toán và music hôm nay.

C. Sentence patterns (trang 33-34 SBT giờ đồng hồ Anh 4)

1. Read & match. (Đọc với nối)

1.b2.d3.a4.c

Hướng dẫn dịch:

1. Từ bây giờ là thứ mấy? từ bây giờ là sản phẩm công nghệ 2.

2. Bạn học môn giờ đồng hồ Anh khi nào? Tớhọc môn giờ đồng hồ Anh vào lắp thêm 3 với thứ 5.


3. Từ bây giờ bạn học phần nhiều môn gì? Tớ học Tiếng Việt, Toàn cùng Tiếng Anh.

4. Gia sư Tiếng Anh của người tiêu dùng là ai? Là cô Hiền.

2. Look & complete. (Nhìn và hoàn thành)

1. I have Vietnamese, Maths và Music.

2. He has Maths, Vietnamese & Science

3. She has Art, Maths và Music

4. They have Science, Maths và IT

Hướng dẫn dịch:

1.Bạn học tập môn gì hôm nay?

Tớ học tập Tiếng Việt, Toán cùng âm nhạc

2. Phong học tập môn gì hôm nay?

Cậu ấy học Toán, giờ đồng hồ Việt, với khoa học

3. Nga học môn gì hôm nay?

Cô ấy học tập Mỹ thuật, Toán và âm nhạc

4. Nam và Mai học tập môn gì hôm nay?

Họ học tập Khoa học, Toán cùng Tin học

D. Speaking (trang 34 SBT giờ Anh 4)

1. Read and reply. (Đọc cùng đáp lại)

1. It’s Tuesday.

2. I have Maths, Literature & Science.

3. I have Maths on Monday, Tuesday and Friday.

4. My favourite subject is English.

2. Ask a friend…(Hỏi một bạn bạn của mình ở lớp khác môn học nào nhưng cô/cậu ấy vẫn học hôm nay)

E. Reading (trang 34-35 SBT giờ Anh 4)

1. Read và complete. (Đọc cùng hoàn thành)

1. English

2. Do

3. What

4. On

5. Fridays

Hướng dẫn dịch:

A: từ bây giờ bạn bao gồm học giờ đồng hồ Anh không?

B: Có, tớ gồm học.

A: bàn sinh hoạt Tiếng Anh mọi ngày nào?

B: Tớ học tập Tiếng Anh vào thứ 2, cùng thứ 5. Còn cậu?

A: Ồ, tớ học Tiếng Anh vào thứ 3, thứ 4, đồ vật 5 với thứ 6.

2. Read & complete. (Đọc cùng hoàn thành)

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Thương hiệu tớ là Jim. Tớ học tập ở trường tiểu học tập Bình Minh. Tớ đi học từ thứ hai đến đồ vật 6. Tớ học tập Tiếng Việt cùng Toán đều ngày. Tớ học Tiếng Anh vào lắp thêm 2, sản phẩm 3, máy 5 cùng thứ 6. Tớ học kỹ thuật vào máy 4, sản phẩm 5 và thứ 6. Tớ học thể dục vào thứ hai và trang bị 4. Tớ học âm thanh vào trang bị 3. Tớ mê thích môn này vô cùng nhiều.

F. Writing (trang 35 SBT giờ đồng hồ Anh 4)

1. Fill in your timetable. (Điền vào thời hạn biểu của bạn)

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday

English

Maths

Literature

Music

Maths

PE

English

Science

Literature

Maths

Art

Science

PE

Literature

Maths

Science

English

Maths

Literature

Music

2.

Xem thêm: Tuyển Chọn Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 9 Cấp Tỉnh Nghệ An 2017

Write about your friend…(Viết về ban của khách hàng và đầy đủ môn học tập của cô/cậu ấy)

My friend is Trang. She studies at Nguyen Tat Thanh Primary school. She goes khổng lồ school from Monday to lớn Friday. At school, she has Maths, Literature và English. She has English on Monday, Wednesday và Thursday. Her favourite subject is Science.