Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ hiểu và bài xích tập giờ Anh lớp 5 theo từng Unit giúp học viên học tốt môn giờ Anh lớp 5 hơn. Để sở hữu tài liệu bài xích tập tiếng Anh lớp 5 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5 có đáp án

Mục lục bài tập tiếng Anh 5

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh lớp 5 học tập kì 1 gồm đáp án

Unit 1: What"s your address?

Unit 2: I always get up early. How about you?

Unit 3: Where did you go on holiday?

Unit 4: Did you go khổng lồ the party?

Unit 5: Where will you be this weekend?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 giữa kì 1 có đáp án

Unit 6: How many lessons vày you have today?

Unit 7: How do you learn English?

Unit 8: What are you reading?

Unit 9: What did you see at the zoo?

Unit 10: When will Sports Day be?

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 có đáp án

Unit 11: What"s the matter with you?

Unit 12: Don"t ride your xe đạp too fast!

Unit 13: What bởi you bởi vì on your miễn phí time?

Unit 14: What happened in the story?

Unit 15: What would you lượt thích to be in the future?

Bài tập tiếng Anh lớp 5 giữa kì 2 bao gồm đáp án

Unit 16: Where"s the post office?

Unit 17: What would you lượt thích to eat?

Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Unit 19: Which place would you lượt thích to visit?

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Đề thi giờ Anh lớp 5 học kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 5 Unit 1

Exercise 1. Odd one out

1. A. Thành phố b. Town c. Flat d. Province

2. A. House b. Far c. Near d. Modern

3. A. Laneb. Street c. Stream d. Avenue

4. A. Orange b. Bread c. Buildings d. Noodles

5. A. How b. Village c. Where d. Who

Hiển thị đáp án

1. Đáp án c

Các đáp án còn lại đều chỉ đồ sộ của nơi ở: thành phố, thị trấn, tỉnh lị

2. Đáp án a

Các đáp án sót lại đều là tính từ

3. Đáp án c

Các đáp án còn sót lại đều chỉ dạng bé đường: làn đường, đường, đại lộ

4. Đáp án c

Các đáp án sót lại đều chỉ đồ ăn: trái cam, bánh mì, mì

5. Đáp án b

Các đáp án còn lại đều là từ để hỏi.


Exercise 2. Choose the correct answer

1. Ha Noi is a big ............. In the north .

A. Street B. đô thị C. Town D. Lane

2. His.......... Is 187B, Giang Vo Street.

A. Class B. Road C. Town D. Address

3. There are two tall ........... In my street.

A. Tower B. Towers C. Town D. Mountains

4. Linda: Who bởi vì you live ........? - Mai: I live ........... My parents .

A. In – in B. For – for C. With- with D. At – at

5. His flat is far .... The thành phố centre.

A. From B. ToC. With D. Of

6. Ha Noi và Ho bỏ ra Minh thành phố are two big............. In the country.

A. Thành phố B. CountryC. Cities D. Countries

7. Mai: Where bởi you live , Trung ?

Trung: I live .......... Flat 18 ........ The second floor.............. Ha Noi Tower.

A. In - on – to lớn B. Of - in – onC. In - on – of D. On - in – in

Hiển thị đáp án

1. Đáp án B

Dịch: tp. Hà nội là một thành phố lớn ở phía bắc.

2. Đáp án D

Dịch: Địa chỉ của anh ý ấy là số 187B mặt đường Giảng Võ.

3. Đáp án B

Dịch: gồm 2 tòa tháp phệ ở đường phố của tôi.

4. Đáp án C

Dịch: bạn sống thuộc ai? – bản thân sống với bố mẹ

5. Đáp án A

Dịch: căn hộ chung cư cao cấp của anh ấy nghỉ ngơi xa trung thật tâm phố.

6. Đáp án C

Dịch: tp hà nội và tp hcm là 2 thành phố lớn của khu đất nước.

7. Đáp án C

Dịch: Tôi sinh sống ở nhà ở 18, tầng 2, tòa bên Hanoi Tower.


Exercise 3. Complete withe the given words: cities city mountain village Tower floor hometown address

1. Quang nam giới ………………..……….. Is my father’s hometown.

2. My aunt và uncle live in a small ………………..……….. In the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. Of HAGL Tower.

4. There is a big và tall ………………..……….. In front of my house.

5. Domain authority nang is one of the most beautiful ………………..……….. In Vietnam.

6. Their ………………..……….. Is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. In my country.

8. Peter’s ………………..……….. Is London đô thị in England.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: city

Dịch: thành phố Quảng phái nam là quê hương của ba tôi.

2. Đáp án: village

Dịch: Chú dì tôi sống ở một làng nhỏ dại ở quê.

3. Đáp án: floor

Dịch: mái ấm gia đình cô ấy sống tại tầng 3 của tòa án nhân dân tháp HAGL.

4. Đáp án: tower

Dịch: gồm một tòa tháp to lớn trước bên tôi.

5. Đáp án: cities

Dịch: Đà Nẵng là trong số những thành phố đẹp nhất VN.

6. Đáp án: address

Dịch: Địa chỉ của mình là làm việc số 97B phố Nguyễn Văn Cừ.

7. Đáp án: mountain

Dịch: Trường đánh là ngọn núi lâu năm nhất nước ta.

8. Đáp án: hometown

Dịch: Quê của Peter là ở tp Luân Đôn, nước Anh.


Exercise 4. Match the words that have opposite meaning:

1.old

2.small

3.far

4.short

5.early

6.city

7.quiet

a.tall

b.countryside

c.noisy

d.near

e.large

f.late

g.modern

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án g: cũ – mới

2. Đáp án e: nhỏ dại - to

3. Đáp án d: xa – gần

4. Đáp án a: cao – thấp

5. Đáp án f: mau chóng – muộn

6. Đáp án b: thành phố - làng mạc quê

7. Đáp án c: lặng yên - ồn ào


Exercise 5. Put the words in order to make sentences:

1.address / What/ Mai’s/ is?

……………………………………………………….

2.does / she/ Who/ with / live ?

……………………………………………………….

3.her/ Is/ house/ beautiful?

……………………………………………………….

4.56 Nguyen Trai/ is / Street/ It.

……………………………………………………….

5.she/ Where/ does/ live?

……………………………………………………….

6.Danang/ hometown/ His/ city/ is.

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is Mai’s address? (Địa chỉ của Mai là gì?)

2. Đáp án: Who does she live with? (Cô ấy sống cùng ai?)

3. Đáp án: Is her house beautiful? (Nhà cô ấy đẹp không?)

4. Đáp án: It is 56 Nguyen Trai Street. (Nó nghỉ ngơi số 56 Nguyễn Trãi)

5. Đáp án: Where does she live? (Cô ấy sống ở đâu?)

6. Đáp án: His hometown is Danang city. (Quê anh ấy là tp Đà Nẵng)


Exercise 6. Translate into English.

1.Địa chỉ của người sử dụng là gì?

……………………………………………………….

2.Bạn sống cùng với ai?

……………………………………………………….

3.Quê của bạn ở đâu?

……………………………………………………….

4.Quê của chúng ta trông như vậy nào?

……………………………………………………….

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Hình Thoi Lớp 6, Diện Tích Hình Thoi, Chu Vi Hình Thoi

5.Bạn bao gồm sống cùng rất ông bà không?

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is your address?

2. Đáp án: Who vị you live with?

3. Đáp án: Where is your hometown?

4. Đáp án: What does your hometown look like?

5. Đáp án: vì you live with your grandparents?


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa đào tạo lớp 5 cho con sẽ được tặng kèm miễn tổn phí khóa ôn thi học tập kì. Cha mẹ hãy đk học thử cho nhỏ và được support miễn tổn phí tại khoahoc.inthepasttoys.net