- Chọn bài -Bài 1: Căn bậc haiBài 2: Căn thức bậc hai cùng hằng đẳng thứcLuyện tập trang 11-12Bài 3: tương tác giữa phép nhân và phép khai phươngLuyện tập trang 15-16Bài 5: Bảng căn bậc haiBài 4: contact giữa phép phân tách và phép khai phươngLuyện tập trang 19-20Bài 8: Rút gọn biểu thức đựng căn thức bậc haiBài 6: chuyển đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc haiBài 7: biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc nhì (tiếp theo)Luyện tập trang 30Luyện tập trang 33-34Bài 9: Căn bậc baÔn tập chương I

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 9: trên đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 9: trên đây

Sách giải toán 9 Ôn tập chương I giúp bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 9 để giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và hòa hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

1 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1).

Bạn đang xem: Bài tập toán 9 chương 1

Nêu điều kiện để x là căn bậc nhì số học của số a không âm. đến ví dụ

Trả lời:

Để x là căn bậc nhì số học tập của số a không âm là x ≥ a và x2 = a.

Ví dụ 2 là căn bậc nhị số học tập của 4 vày 2 > 0 với 22 = 4.

2 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): chứng tỏ √a2 = |a| với mọi số a.

Trả lời:

*

3 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): Biểu thức A phải thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại gì nhằm √A xác định prôtêin

Trả lời:

√A xác định khi A > 0 hay có thể nói : điều kiện xác minh của căn bậc hai là biểu thức lấy căn ko âm.

4 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): phát biểu và chứng minh định lí về mối liên hệ giữa phép nhân cùng phép khai phương. Mang lại ví dụ.

Xem thêm: Bình Luận Câu Thơ “ Đau Đớn Thay Phận Đàn Bà Lời Rằng Bạc Mệnh Cũng Là Lời Chung

Trả lời:

*

5 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): phát biểu và chứng tỏ định lí về mối contact giữa phép chia và phép khai phương. đến ví dụ.

Trả lời:

*

Bài 70 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp:


*

Lời giải:

*
*

Bài 71 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):
Rút gọn các biểu thức sau:


*

Lời giải:

*

= (2√2 – 3√2 + 10)√2 – √5

= 2.(√2)2 – 3.(√2)2 + √10.√2 – √5

= 4 – 6 + √20 – √5 = -2 + 2√5 – √5

= -2 + √5

*

= 0,2.10.√3 + 2|√3 – √5|

s

= 2√3 + 2(√5 – √3)

= 2√3 + 2√5 – 2√3 = 2√5


*

Bài 72 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1): so sánh thành nhân tử (với những số x, y, a, b không âm và a ≥ b)

*


Lời giải:

a) xy – y√x + √x – 1

= (√x)2.y – y√x + √x – 1

= y√x(√x – 1) + √x – 1

= (√x – 1)(y√x + 1) cùng với x ≥ 1

*

= √x(√a + √b) – √y(√a + √b)

= (√a + √b)(√x – √y) (với x, y, a cùng b gần như không âm)


*

(với a + b, a – b phần nhiều không âm)

d) 12 – √x – x

= 16 – x – 4 – √x (tách 12 = 16 – 4 cùng đổi vị trí)

= <42 – (√x)2> – (4 + √x)

= (4 – √x)(4 + √x) – (4 + √x)

= (4 + √x)(4 – √x – 1)

= (4 + √x)(3 – √x)

Bài 73 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn gàng rồi tính giá trị các biểu thức sau:

*