Download Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán - bài xích thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2


Bộ đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán là tư liệu hữu ích được thiết kế với theo chương trình học Toán lớp 1 học tập kì 2 theo công cụ của bộ giáo dục và Đào tạo. Các giáo viên và phụ huynh có thể tham khảo, cho học sinh ôn tập phù hợp.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 1 học kỳ 2


Kiến thức Toán lớp 1 gồm các dạng bài xích về cộng, trừ, nhân, chia. Sau đây, inthepasttoys.net đã tổng hợp những bộ đề chất vấn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán bao gồm các kiến thức trên, các phụ huynh rất có thể download về cho những em làm, củng cầm và nâng cao kiến thức.

*

Bài 3:

50 + 30 = 80 90 – 40 = 50 29 – 5 = 24

27 + 2 = 29 15 + 2 – 3 = 14 87 – 2 – 4 = 81

Bài 4:

Giải:

Cả đôi bạn trẻ hái được: 23 + 26 = 49 bông hoa

Đáp án: 49 bông hoa.

----- Hết đáp án đề thi 1 -----

2. Đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 =

17 + 23 =

11 + 44 =

24 + 25 =

12 + 16 =

62 + 26 =

20 + 20 =

30 + 30 =

50 + trăng tròn =

37 + 40 =

58 + đôi mươi =

66 + 30 =

2. Tính:

20 +30 +30 =

21 + 32 + 40 =

32 + 43 +54 =

50 - 10 -30 =

65 - 33 - 10 =

79 - 47 - 21 =

90 - trăng tròn +30 =

65 + 10 - 23 =

35 + 42 - 54 =

 

3. Đặt tính rồi tính

*

 

Điền vết hoặc = vào ô trống đến đúng 

 

 

*

3. Trong vườn bên em gồm 26 cây cam, cha em chào bán đi 13 cây cam. Hỏi vào vườn nhà em còn lại tất cả bao nhiêu cây cam?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

----- hết đề thi 2 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 = 47

17 + 23 = 40

11 + 44 = 55

24 + 25 = 49

12 + 16 = 28

62 + 26 = 88

20 + trăng tròn = 40

30 + 30 = 60

50 + đôi mươi = 70

37 + 40 = 77

58 + trăng tròn = 78

66 + 30 = 96

2. Tính:

20 +30 +30 = 80

21 + 32 + 40 = 93

32 + 43 +54 = 129

50 - 10 -30 = 10

65 - 33 - 10 = 22

79 - 47 - 21 = 11

90 - 20 +30 = 100

65 + 10 - 23 = 52

35 + 42 - 54 = 23

3. Đặt tính rồi tính

*

Điền lốt hoặc = vào ô trống mang đến đúng 

*

3. Giải

Trong vườn đơn vị em còn vớ cả: 26 – 13 = 13 cây cam

Đáp án: 13 cây cam

----- Hết giải đáp đề thi 2 -----

3. Đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42; 94 - 21

50 + 38; 67 – 3

Bài 2. Viết số tương thích vào ô trống:

*

Bài 3.

a) Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 81 75 90 51

b) Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59

c) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Số ngay tức khắc sau của 23 là 24 ....

Số ngay lập tức sau của 84 là 83 ....

Số ngay tức khắc sau của 79 là 70 ....

Số tức thời sau của 98 là 99 ....

Số tức khắc sau của 99 là 100 ....

Bài 4. An bao gồm 19 quả táo, An mang lại em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả táo bị cắn ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Tính:

36 + 32 – 15 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

48 – 23 + 12 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

18cm + 41cm + 20cm = ……………………………

97cm – 32cm – 2cm = …………………………………

Bài 6. Điền số thích hợp vào nơi chấm:

*

Bài 7. nhà Lan nuôi 64 bé gà với vịt, trong những số đó có 4 chục nhỏ gà. Hỏi bên Lan nuôi bao nhiêu con vịt?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 8. mỗi hình vẽ tiếp sau đây có từng nào đoạn thẳng ?

*

Có ........ đoạn thẳng

*

Có ........ đoạn thẳng

----- không còn đề thi 3 -----

=> Đáp án Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 = 74

94 - 21 = 73

50 + 38 = 88

67 – 3 = 64

Bài 2.

*

Bài 3.

a) 51

b) 70

c)

Số tức thì sau của 23 là 24 (Đúng)

Số tức thì sau của 84 là 83 (Sai)

Số ngay thức thì sau của 84 là 85

Số tức thời sau của 79 là 70 (Sai)

Số ngay lập tức sau của 79 là 80

Số liền sau của 98 là 99 (Đúng)

Số tức thời sau của 99 là 100 (Đúng)

Bài 4. An bao gồm 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả táo bị cắn ?

Bài giải

An còn lại số quả táo bị cắn là:

19 – 7 = 12 (quả) Đáp số: 12 quả táo

Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = 68 – 15 = 53 48 – 23 + 12 = 25 + 12 = 37 18cm + 41cm + 20cm = 59cm + 20cm = 79cm 97cm – 32cm – 2cm = 65cm – 2cm = 63cm

Bài 6. Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

a. Các số rất có thể điền vào là 33, 34, ..., 88

b. Những số có thể điền là 80, 81, …

85 - 12 = 73

97 - 56 = 41

Bài 7. Nhà Lan nuôi 64 nhỏ gà và vịt, trong các số ấy có 4 chục nhỏ gà. Hỏi đơn vị Lan nuôi bao nhiêu con vịt?

Bài giải

4 chục nhỏ gà = 40 bé gà

Nhà Lan nuôi số con vịt là:

64 – 40 = 24 (con)

Đáp số: 24 con vịt

Bài 8.

- Hình đồ vật nhất: tất cả 5 đoạn thẳng

- Hình lắp thêm hai: có 3 đoạn thẳng

----- Hết đáp án đề thi 3 -----

4. Đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành các số:

Năm mươi tứ : ……… Mười : ………

Bảy mươi mốt : ……… Một trăm : …… b) Khoanh tròn số bé bỏng nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Viết các số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo đồ vật tự từ bé nhỏ đến lớn.

Bài 2.

Nối số với phép tính thích hợp :

*

b) Đặt tính rồi tính :

3 + 63 99 – 48

54 + 45 65 – 23

c) Tính :

27 + 12 – 4 = ……………… 38 – 32 + 32 = ………………...

28cm + 25cm + 14cm = ………….. 56cm – 6cm + 7cm = ………….

Bài 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ đồng hồ ?

*

Bài 4. Viết , =

27 ……… 31 99 ……… 100

94 – 4 ……… 80 18 ……… đôi mươi – 10

56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25

Bài 5.

*

Hình vẽ mặt có:

……… hình tam giác

……… hình vuông

……… hình tròn

Bài 6. Lớp em gồm 24 học viên nữ, 21 học viên nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu học sinh?

Bài 7. Một sợi dây dài 25cm. Lan giảm đi 5cm. Hỏi gai dây còn sót lại dài mấy xăng - ti - mét?

Bài 8. Tính nhẩm :

43 + 6 = …………… 60 – 20 = …………..

50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 =

19 + 17 + 13 + 11 =

99 + 97 + 98 + 96 =

Bài 10. Cho những chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết những số bao gồm hai chữ số khác nhau.

----- không còn đề thi 4 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành những số:

Năm mươi tứ : 54 Mười : 10

Bảy mươi mốt : 71 Một trăm : 100

b) Khoanh tròn số bé nhỏ nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) bố trí theo sản phẩm công nghệ tự từ bé xíu đến lớn: 16, 29, 38, 62, 73, 81, 83.

Bài 2.

a)

*

b)

*

c) Tính :

28+ 12 – 4 = 36

38 – 32 + 32 = 38

28cm + 25cm + 14cm = 67cm

56cm – 6cm + 7cm = 57cm

Bài 3. 2 tiếng ; 8 giờ

Bài 4.

*

Bài 5. 6 hình tam giác; 2 hình vuông; 2 hình tròn

Bài 6.

Lớp em bao gồm số học viên là:

24 + 21 = 45 (học sinh)

Đáp số: 45 học tập sinh

Bài 7.

Sợi dây còn sót lại dài số xăng-ti-mét là:

25 – 5 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

Bài 8.

43 + 6 = 49; 60 – đôi mươi = 40;

50 + 30 = 80; 29 – 9 = 20

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 = (3 + 7) + (6 + 4) = 10 + 10 = 20

19 + 17 + 13 + 11 = (19 + 11) + (17 + 13) = 30 + 30 = 60

99 + 97 + 98 + 96 = 100 – 1 + 100 – 2 + 100 – 3 + 100 – 4

= (100 + 100 + 100 + 100) – (1 + 2 + 3 + 4)

= 400 – 10

= 390

Bài 10.

Các số bao gồm hai chữ số khác nhau:

53; 54; 51; 52

35; 34; 31; 32

45; 43; 41; 42

15; 13; 14; 12

25; 23; 24; 21

----- Hết giải đáp đề thi 4 ----

5. Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80

b) Viết thành các số:

Bốn mươi ba:

Ba mươi hai:

Chín mươi bảy:

Hai mươi tám:

Sáu mươi chín:

Tám mươi tư:

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

45 + 34 56 - 20

18 + 71 74 - 3

b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền dấu >, 63 .... 60

95 .... 99

88 – 45 .... 63 – 2

17 – 2 .... 68 – 54

49 – 2 .... 50 – 3

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = ..........

86 – 30 – 6 = ..........

60 + đôi mươi + 5 = ...........

90 – 30 + 5 = ..........

86 – 6 – 30 = ..........

56 + đôi mươi + 3 = ...........

Bài 5. người mẹ hái được 85 trái hồng, bà bầu đã bán 60 trái hồng. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu quả hồng ?

Bài 6. Lan có 1 chục loại kẹo. Bà nội nêm thêm 3 cái nữa. Hoa cho chính mình 2 cái. Hỏi Hoa còn từng nào cái kẹo?

Bài 7. tìm kiếm số tất cả hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số lớn nhất có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị chức năng kém chữ số hàng chục là 4.

Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng nhằm có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác ?

*

----- không còn đề thi 5 -----

=> Đáp án Đề khám nghiệm cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số thích hợp vào nơi chấm:

60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80

b) Viết thành các số:

Bốn mươi ba: 43

Ba mươi hai: 32

Chín mươi bảy: 97

Hai mươi tám: 28

Sáu mươi chín: 69

Tám mươi tư: 84

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

*

b) 58cm + 40cm = 98cm 57 + 2 - 4 = 55

Bài 3. Điền lốt >,

*

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = 86

86 – 30 – 6 = 50

60 + đôi mươi + 5 = 85

90 – 30 + 5 = 65

86 – 6 – 30 = 50

56 + 20 + 3 = 79

Bài 5. chị em hái được 85 trái hồng, bà mẹ đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu trái hồng ?

Bài giải

Mẹ còn sót lại số quả hồng là:

85 – 60 = 25 (quả)

Đáp số: 25 quả hồng

Bài 6.

Bài giải

5 chục = 50

Lan tất cả số keọ là:

50 + 13 – 22 = 41 (cái)

Đáp số: 41 dòng kẹo

Bài 7.

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Chữ số hàng chục là: 9

Chữ số hàng đơn vị là: 9 – 4 = 5

Số bắt buộc tìm là: 95

Bài 8. Hình vẽ:

*

----- Hết giải đáp đề thi 5 -----

6. Đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ........... 11 + 46 – 27 = ...........

36 + 25 – 10 = ........... 40 + 37 + 23 = ...........

41 + 28 + 15 = ........... 99 – 72 + 26 = ...........

55 + 22 – 12 = ........... 13 + 25 – 7 = .............

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – đôi mươi + 60 – 40

b) trăng tròn + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)

Bài 3. Điền vết >, 31 + 25 .... 90 – 23 81 – 40 .... 30 + 12

42 + 25 .... 95 – 30 31 + 25 .... 70 – 19

Bài 4. Tra cứu số tất cả hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng liền sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng ngay tức khắc trước số 1.

Bài 5. bên Mai bao gồm 30 cái bút, mẹ mua thêm 1 chục cái nữa. Hỏi nhà Mai có toàn bộ bao nhiêu cái bút?

Bài 6. nhị hộp bút chì có toàn bộ 7 chục cái. Hộp thứ nhất có 25 cái. Hỏi hộp sản phẩm hai bao gồm bao nhiêu cái bút chì?

Bài 7. cho những số 40, 20, 30, 90. Hãy lập những phép tính đúng tất cả chứa cả tư số trên.

----- không còn đề thi 6 -----

=> Đáp án Đề khám nghiệm cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1.

65 – 23 + 42 = 84 11 + 46 – 27 = 30

36 + 25 – 10 = 51 40 + 37 + 23 = 100

41 + 28 + 15 = 84 99 – 72 + 26 = 53

55 + 22 – 12 = 65 13 + 25 – 7 = 31

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40 = (7 + 3) + (40 – 20) + (60 – 40) = 10 + đôi mươi + 20 = 50

b) 20 + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50) = 20 + 60 – 50 + 40 – 60 = 10

Bài 3.

*

Bài 4. search số gồm hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng ngay tức thì sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng ngay tức thì trước số 1.

Chữ số hàng chục là: 6

Chữ số hàng đơn vị là: 5

Số phải tìm là: 65

Bài 5. bên Mai gồm 30 loại bút, bà bầu mua thêm một chục mẫu nữa. Hỏi bên Mai có tất cả bao nhiêu chiếc bút?

Bài giải

1 chục = 10

Nhà Mai có tất cả số cây viết là:

30 + 10 = 40 (cái)

Đáp số: 40 loại bút

Bài 6. hai hộp bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp trước tiên có 25 cái. Hỏi hộp sản phẩm hai có bao nhiêu cái cây viết chì?

Bài giải

7 chục cái = 70 cái

Hộp lắp thêm hai có số bút chì là:

70 – 25 = 45 (bút chì)

Đáp số: 45 cây bút chì

Bài 7. các phép tính rất có thể lập được:

40 + 30 + trăng tròn = 90

90 – 20 – 30 = 40

90 – 20 – 40 = 30

90 – 40 – 30 = 20

----- Hết lời giải đề thi 6 -----

7. Đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1. cho các số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18.

a) Số nhỏ dại nhất trong dãy số bên trên là số làm sao ?

b) Số lớn số 1 trong hàng số bên trên là số như thế nào ?

c) sắp xếp những số theo vật dụng tự tăng đột biến ?

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = ……….. 36 – 21 = ………… 87 + 12 = …………

14 + 31 = ……….. 36 – 15 = ………… 87 – 12 = …………

62 + 3 = ……….. 55 – 2 = ………… 90 + 8 = …………

62 + 30 = ……….. 55 – 20 = ………… 90 – 80 = …………

b) Viết số phù hợp vào khu vực chấm :

50 + …. = 50 49 – … = 40 49 – …. = 9

…. + …. = 40 75 = …. + ….. 60 – ….. > 40

Bài 3. Em hãy nhìn vào các tờ lịch và điền vào chỗ trống :

*

a) Nếu bây giờ là thứ tư thì: Ngày trong ngày hôm qua là vật dụng ………..

Ngày mai là vật dụng ………………………………………………………………………..

Ngày hôm cơ là máy ………………………………………………………………………..

Ngày tê là vật dụng ………………………………………………………………………..

b) lắp thêm năm , ngày ..............., mon .............

Thứ .............., ngày 11 , mon ................

Bài 4. Kì nghỉ ngơi hè, Lan về quê thăm ông bà hết 2 tuần lễ cùng 3 ngày . Hỏi Lan đã ở quê tất cả mấy ngày ?

Bài 5. Vẽ đoạn trực tiếp AB có độ dài bằng 10 cm.

Bài 6. Số ?

Hình bên tất cả :

…….. Hình tam giác

…….. Hình vuông

Bài 7. phái mạnh có một số bi là số lớn nhất có hai chữ số giống nhau. Hải có thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả hai bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu viên bi?

Bài 8. trên sân nhà Lan có một trong những gà và một số chó. Lan đếm được tất cả 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi bên trên sân tất cả mấy con gà, mấy nhỏ chó?

----- hết đề thi 7 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1.

a) Số nhỏ dại nhất trong dãy số bên trên là 10

b) Số lớn nhất trong hàng số trên là số nào 90

c) sắp tới xếp những số theo máy tự tăng dần: 10, 17, 18, 28, 42, 55, 72, 83, 90.

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = 45 36 – 21 = 15 87 + 12 = 99

14 + 31 = 45 36 – 15 = 21 87 – 12 = 75

62 + 3 = 65 55 – 2 = 53 90 + 8 = 98 63

+ 30 = 93 55 – đôi mươi = 35 90 – 80 = 10

b) Viết số thích hợp vào nơi chấm :

50 + 0 = 50 49 – 9 = 40 49 – 40 = 9

10 + 30 = 40 75 = 70 + 5 60 – 19 > 40

Bài 3.

Em hãy nhìn vào các tờ lịch và điền vào khu vực trống :

*

a) Nếu bây giờ là thứ tư thì: Ngày ngày hôm qua là đồ vật ba

Ngày mai là sản phẩm công nghệ năm

Ngày hôm cơ là đồ vật hai

Ngày tê là thứ sáu

b) sản phẩm năm , ngày 13, tháng 5

Thứ ba, ngày 11 , mon 5

Bài 4.

Bài giải.

Đổi 2 tuần lễ = 14 ngày

Lan sẽ ở quê số ngày là :

14 + 3 =17 (ngày)

Đáp số : 17 ngày

Bài 5.

*

Bài 6.

*

Hình bên tất cả :

8 hình tam giác

5 hình vuông

Bài 7. phái nam có một số bi là số lớn số 1 có hai chữ số như thể nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi Hải có bao nhiêu viên bi?

Bài giải.

Số lớn nhất có nhị chữ số giống như nhau là: 99

Nam gồm số viên bi là: 99 viên bi

Hải bao gồm số viên bi là:

99 – 17 = 82 (viên bi)

Đáp số: 82 viên bi

Bài 8.

Vì 8 = 4 + 2 + 2 đề xuất sân nhà Lan có 1 con chó với 2 bé gà.

----- Hết đáp án đề thi 7 -----

8. Đề khám nghiệm cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) Viết những số tự 89 mang lại 100 :

b) Viết số vào địa điểm chấm:

Số ngay lập tức trước của 99 là …… ; 70 tất cả …… chục cùng … đối kháng vị

Số ngay tức khắc sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục với … đối chọi vị

Bài 2.

a) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……... 45 – đôi mươi = ……...

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36

98 – 6 100 – 35

Bài 3.

79 ……… 74 56 ……... 50 + 6

60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 4.

Hình vẽ bên tất cả :

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 5. vào vườn nhà em có 26 cây cam với cây bưởi, trong đó có 15 cây cam. Hỏi vào vườn bên em có bao nhiêu cây bưởi?

Bài 6. Viết các số bao gồm hai chữ số cơ mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3.

Bài 7. Tính:

a) 64 + 35 – 19 =

b) 98 – 23 – 35 =

Bài 8. Mai bao gồm 25 cái kẹo, chị cho thêm Mai 14 dòng nữa, Mai cho chính mình 6 cái. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu mẫu kẹo?

----- hết đề thi 8 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) 89; 90; 91; …; 100

b)

Số lập tức trước của 99 là 98 ; 70 có 7 chục và 0 1-1 vị

Số tức tốc sau của 99 là 100 ; 81 bao gồm 8 chục và 1 đối chọi vị

Bài 2.

a) 3 + 36 = 39 45 – 20 = 25

50 + 37 = 87 99 – 9 = 90

b) 51 + 27 = 78 78 – 36 = 42

98 – 6 = 92 100 – 35 = 65

Bài 3.

*

Bài 4.

Hình vẽ bên có :

3 hình tam giác

3 hình vuông

Bài 5. vào vườn bên em gồm 26 cây cam với cây bưởi, trong các số đó có 15 cây cam. Hỏi vào vườn bên em có bao nhiêu cây bưởi?

Bài giải

Trong vườn bao gồm số cây bưởi là:

26 – 15 = 11 (cây)

Đáp số: 11 cây bưởi

Bài 6.

Các số có hai chữ số nhưng chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng chục là 3: 14; 25; 36; 47; 58; 69

Bài 7.

a) 64 + 35 – 19 = 80

b) 98 – 23 – 35 = 40

Bài 8.

Bài giải

Mai có toàn bộ số kẹo là:

25 + 14 – 6 = 33 (cái)

Đáp số: 33 chiếc kẹo

----- Hết câu trả lời đề thi 8 -----

9. Đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 9

Bài 1. Điền vào vị trí chấm :

a) Số lớn nhất có 2 chữ số là …………………………………………

b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là…………………………………………

c) những số tất cả 2 chữ số cơ mà tổng 2 chữ số là 9 là …………………………

d) Số tức thời trước của 90 là ………… ; 17 gồm ………… chục cùng …………đơn vị

Số lập tức sau của 99 là ………… ; 50 tất cả ………… chục với …………đơn vị

e) Viết những số tròn chục: …………………………………………………………..

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = ……... 45 – 20 = ………

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ………

17 – 16 = ……… 3 + 82 = ………

17 + 14 – 14 = …………… 38 cm – 10cm = ……………

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7

Bài 3. Viết > ;

a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6

68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2

b) 

*

Bài 8. thứ năm của một tuần lễ là ngày 21 trong tháng. Hỏi máy sau của tuần tức thì sau là ngày nào trong tháng?

----- hết đề thi 9 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 9

Bài 1. Điền vào địa điểm chấm :

a) Số lớn nhất có 2 chữ số là 99

b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là 99

c)

9 = 9 + 0 = 8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4

Các số bao gồm 2 chữ số cơ mà tổng 2 chữ số là 9 là: 90; 18; 81; 72; 27; 63; 36; 54; 45

d) Số lập tức trước của 90 là 89; 17 bao gồm 1 chục với 7 đơn vị

Số ngay lập tức sau của 99 là 100 ; 50 gồm 5 chục với 0 đối kháng vị

e) Viết các số tròn chục: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = 39 45 – trăng tròn = 25 50 + 37 = 87

99 – 9 = 90 17 – 16 = 1 3 + 82 = 85

17 + 14 – 14 = 17 38cm – 10cm = 28cm

b)

Bài 3. Viết > ;

*

Bài 4.

Bài giải

Đoạn dây sót lại dài số xăng – ti – mét là:

18 – 5 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm

Bài 5. Dũng gồm 39 nhãn vở. Sau khi cho mình thì Dũng sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho mình bao nhiêu mẫu nhãn vở?

Bài giải

Dũng đã cho chính mình số nhãn vở là:

39 – 11 = 28 (nhãn vở)

Đáp số: 28 nhãn vở

Bài 6.

Bài giải

Số nhỏ dại nhất gồm hai chữ số tương tự nhau là: 11

Nam giành được số điểm 10 là:

11 + 9 = đôi mươi (điểm 10)

Số mập nhất có một chữ số là: 9

Hằng giành được số điểm 10 là:

9 + 10 = 19 (điểm 10)

Đáp số: Nam: 20 điểm 10; Hằng: 19 điểm 10

Bài 7. Hình vẽ dưới đây, gồm bao nhiêu đoạn thẳng? từng nào hình tam giác?

Có 10 đoạn thẳng và 8 hình tam giác.

Bài 8.

Thứ năm của tuần tức thì sau là ngày 28 trong tháng.

Thứ sáu của tuần ngay tức thì sau là ngày 29 vào tháng.

----- Hết đáp án đề thi 9 -----

10. Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào vị trí chấm:

a) Số bé bỏng nhất tất cả hai chữ số là: …………………………………………………………….

b) Số lập tức trước của số lớn nhất có một chữ số là: ………………………………………………

c) Số tức thì sau của số nhỏ nhất có hai chữ số là: …………………………………………………

d) Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:…………………………………………………………..

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 79 – 2

4 + 82 65 – 23

Bài 3. Tính :

40 + đôi mươi – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….

55 – 10 + 4 = …………… 25 + 12 + 2 = ……………….

25cm + 14cm = ……………... 56cm – 6cm + 7cm = ………….

48 cm + 21cm = …………….. 74cm – 4cm + 3cm = ………….

Bài 4. Nam có 36 viên bi có bi xanh với bi đỏ, trong các số ấy có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ?

Bài 5. Một shop có 95 quyển vở , shop đã phân phối bốn chục quyển vở . Hỏi shop còn lại bao nhiêu quyển vở ?

Bài 6. Một quyển sách có 65 trang, Lan vẫn đọc không còn 35 trang. Hỏi Lan còn buộc phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ?

Bài 7. Với những số 0; 3; 4 hãy viết toàn bộ các số gồm hai chữ số không giống nhau ?

Bài 8. Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

Hình vẽ bên có:

a) …………………………điểm

Tên các điểm là: ……………….

b) …………………đoạn thẳng

Tên các đoạn thẳng là: ………….

c) …………………….tam giác-

---- hết đề thi 10 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào nơi chấm:

a) Số bé nhỏ nhất bao gồm hai chữ số là: 10

b) Số tức khắc trước của số lớn số 1 có một chữ số là: 8

c) Số tức tốc sau của số bé dại nhất gồm hai chữ số là: 11

d) Số tròn chục lớn số 1 có nhì chữ số là: 90

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 = 99 79 – 2 = 77

4 + 82 = 86 65 – 23 = 42

Bài 3. Tính :

40 + 20 – 40 = trăng tròn 38 – 8 + 7 = 37

55 – 10 + 4 = 49 25 + 12 + 2 = 39

25cm + 14cm = 39cm 56cm – 6cm + 7cm = 57cm

48 centimet + 21cm = 69cm 74cm – 4cm + 3cm = 73cm

Bài 4. Nam có 36 viên bi gồm bi xanh với bi đỏ, trong các số đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ?

Bài giải

Nam gồm số viên bi đỏ là:

36 – 14 = 22 (viên bi)

Đáp số: 22 viên bi đỏ

Bài 5.

Bài giải

4 chục quyển vở = 40 quyển vở

Cửa hàng còn lại số quyển vở là:

95 – 40 = 55 (quyển vở)

Đáp số: 55 quyển vở

Bài 6.

Bài giải

Lan còn đề nghị đọc số trang sách là:

65 – 35 = 30 (trang)

Đáp số: 30 trang sách

Bài 7.

Các số có hai chữ số khác nhau được lập trường đoản cú 0, 3, 4 là : 30; 34; 40; 43

Bài 8.

Hình vẽ bên có:

a) 5 điểm

Tên các điểm là: A, B, C, D, E

b) 8 đoạn thẳng

Tên những đoạn thẳng là: AB, AC, AD, AE, BC, CD, CE, DE

c) 4 tam giác

Tên các tam giác là: ABC, ACD, ADE, AEC

----- Hết giải đáp đề thi 10 -----

11. Đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 11

Bài 1.

a) Viết những số tự nhiên có nhì chữ số giống nhau.

b) Số lớn nhất, bé nhất gồm 2 chữ số như là nhau là số nào?

c) Số lớn nhất, nhỏ xíu nhất có hai chữ số không giống nhau là số nào?

Bài 2. cho những số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72

a) chuẩn bị xếp những số bên trên theo thiết bị tự tăng dần.

b) sắp đến xếp các số trên theo máy tự sút dần.

Bài 3. Viết số tương thích vào vị trí chấm:

- Số ngay thức thì trước số 24 là: ……

- Số tròn chục tức thì sau số 28 là: ………

- Số ngay thức thì sau số 88 là: ……...

- Số tròn chục ngay tức thì trước số 33 là: …….

Bài 4. Cho tía số 7; 3 cùng 10. Hãy cần sử dụng dấu +; - để viết thành những phép tính đúng.

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 =

56 – 26 + đôi mươi =

34 + 5 – trăng tròn =

44 – 44 + 23 =

Bài 6. An rộng Tùng 3 tuổi. Hiểu được An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

Bài 7. Tìm 1 số ít biết rằng đem số đó cùng với 5 rồi trừ đi 8 được công dụng là 11?

Bài 8.

Hình vẽ bên bao gồm bao nhiêu hình tam giác?

----- hết đề thi 11 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 11

Bài 1.

a) Viết những số thoải mái và tự nhiên có nhì số giống như nhau.

Các số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số tương tự nhau là: 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99

b) Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất bao gồm hai chữ số giống như nhau là: 99

Số trường đoản cú nhiên bé xíu nhất gồm hai chữ số như thể nhau là: 11

c) Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm hai chữ số khác nhau là: 98

Số từ bỏ nhiên bé nhỏ nhất bao gồm hai chữ số khác biệt là: 10

Bài 2.

a) thu xếp theo máy tự tăng dần: 18, 35, 60, 65, 70, 72, 96.

b) sắp xếp theo thứ tự bớt dần: 96, 72, 70, 65, 60, 35, 18. 

Bài 3. Viết số tương thích vào vị trí chấm:

- Số ngay tắp lự trước số 24 là: 23

- Số tròn chục tức thời sau số 28 là: 30

- Số ngay thức thì sau số 88 là: 89

- Số tròn chục ngay thức thì trước số 33 là: 30

Bài 4. Cho ba số 7; 3 và 10. Hãy sử dụng dấu +; - nhằm viết thành các phép tính đúng.

Các phép tính là:

7 + 3 = 10

10 – 3 =7

10 -7 = 3

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 = 74 – 13 = 61

56 – 26 + đôi mươi = 30 + đôi mươi = 70

34 + 5 – 20 = 39 – trăng tròn = 19

44 – 44 + 23 = 0 + 23 = 23

Bài 6.

Bài giải

Tuổi của Tùng là:

10 – 3 = 7 (tuổi)

Đáp số: 7 tuổi

Bài 7.

Bài giải

Số phải tìm là:

11 + 8 – 5 = 14

Đáp số: 14

Bài 8.

Có 9 hình tam giác.

----- Hết câu trả lời đề thi 11 -----

Đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán có giải thuật chọn lọc

Hy vọng với cỗ đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán sẽ là tài liệu có lợi để các bé nhỏ tham khảo, luyện tập nhằm ôn luyện loài kiến thức tốt nhất. Ko kể ra, những em xem thêm đề thi Toán lớp 1 học tập kì hai năm 2019 trở đi nhằm ôn tập con kiến thức tốt nhất, làm bài bác thi tiếp đây đạt kết quả cao.

Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Môn Ngữ Văn Lớp 7 Học Kì 2 Mới Nhất Có Lời Giải

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 cũng rất được inthepasttoys.net tổng hợp, các bậc phụ huynh có thể cùng cài đặt về thứ và mang đến các bé bỏng của mình làm thử đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 để củng cố kỹ năng hơn.