Đề cương cứng ôn tập môn Toán lớp 4

I. NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 4 II. BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 HỌC KÌ 1 III. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 4 CÁC NĂM

Đề cưng cửng ôn tập Toán lớp 4 học tập kỳ một năm 2020 - 2021 gồm các kiến thức, các dạng bài xích tập trọng tâm trong cục bộ chương trình Toán lớp 4 học tập kì 1 cho các em học viên tham khảo, củng nuốm kiên thức, chuẩn bị cho bài xích thi cuối học tập kì 1 lớp 4.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 kì 1

I. NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 4

1. Số học

- Đọc, viết số từ nhiên.

- những phép tính: cộng, trừ, nhân, phân chia với số có khá nhiều chữ số.

- Tính quý giá biểu thức bao gồm 3 lốt phép tính, áp dụng những tính chất của các phép tính nhằm tính bằng cách thuận tiện nhất.

2. Đại lượng:

- Đơn vị đo khối lượng, đo diện tích, đo thời gian: Đổi và mong lượng.

3. Hình học:

- hai tuyến đường thẳng vuông góc và hai đường thẳng tuy vậy song (cách kiểm soát và bí quyết vẽ)

- thừa nhận diện, đếm số lượng, phát âm tên, vẽ: góc nhọn, góc tù, góc bẹt trong hình.

4. Giải việc có lời văn:

- tìm trung bình cộng của không ít số.

- Tìm nhị số lúc biết tổng cùng hiệu của chúng.

- những bài toán bao gồm văn tương quan đến đo đại lượng, những phép tính cộng/trừ/ nhân/ chia đã học, tính diện tích các hình.

II. BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 HỌC KÌ 1

Câu 1: Đọc số sau:

123 456:………………………………………………………………………...

23 456 789: …………………………………………………………………….

506 789 505: …………………………………………………………………...

555 555 555: …………………………………………………………………...

505 550 005: …………………………………………………………………...

Câu 2: Viết số sau:

- tứ mươi lăm triệu: ……………………………………………………….....

- hai trăm năm mươi sáu triệu tứ trăm: ……………………………………...

- Năm trăm triệu: ………………………………………………………………

- Bảy triệu ko trăm linh năm nghìn: ……………………………………….

- Tám mươi hai triệu không trăm nghìn bốn trăm nhì mươi: …………………..

- 8 triệu, 8 trăm nghìn, 8 trăm với hai đơn vị: …………………………………..

- 7 triệu, 4 chục nghìn và 2 nghìn: ……………………………………………..

- 5 chục triệu, 5 trăm nghìn, 7 trăm và 2 đơn vị: ………………………………

Câu 3: Đặt tính rồi tính

a, 352 647 + 419 172

b, 1798 x 45

c, 172 x 398

d, 7548 : 37

e, 9152 : 52

837 161 + 75 934

576 x 79

567 x 508

2912 : 28

7344 : 36

379 454 – 126 798

345 x 87

234 x 709

285 120 : 24

22 098 : 87

900 000 – 89 987

156 x 78

475 x 780

172 869 : 58

7140 : 42

Câu 4: Tính nhẩm

a, 145 x 100 = …………...

b, 234 x 200 = …………..

c, 35 x 11= ………….......

238 x 1000 = …………….

245 x 500 = ……………...

87 x 11 = ………………..

237 x 10000 = …………...

342 x 300 = ……………...

67 x 11 = ………………..

23 000 : 100 = …………...

42000 : 200 = ……………

123 x 11 = ………………

480000 : 10000 = ………..

789000 : 3000 = …………

345 x 11 = ………………

Câu 5: kiếm tìm số abc:

a, abc x 9 = 6abc

b, abc x 6 = 4 abc

c, 5 abc = abc x 9

Câu 6: Tính nhanh:

a, 137 x 3 + 137 x 97

7200 : 25 : 4

(25 x 36) : 4

2424 : 8 : 3

b, 428 x 12 – 428 x 2

48000 : 125 : 8

2424 : 8 : 3

3200 : (100 : 4)

c, 135 : 5 – 100 : 5

1540 : 5 + 1460 : 5

98 x 101 – 98

(55 x 72) : 9

d, 76 x 4 x 2 x 5

32 x 8 x 3 x 125

(145 x 99 + 145) – (143 x 101 – 143)

e, 999999-9-9-9-……..-9 (có 111111 số 9)

88-8+8+8+….+8 (có 11 số 8)

g, 55550+5-5-5-5-….-5 (có 11111 số 5)

(34 x 25) : 5

h, (1+2+3+4+…..+98+99) x (2004-1002 x 2)

(15 x 24) : 6

i, (m x 1 – m :1) x ( 1 + 2 +3 + ….+ 99 + 100)

24000 : 125 : 8

Câu 7: Tính giá trị biểu thức:

a, (115 + 35):15 + 200 x 6 : 8

b, 3075 x (72 : 9) - 897

c,19832 : 37+19464

d, 135540 : (9 x 4) + 57800 : 200

e, 5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)

g, abab : ab x 5 + 495 – 100

h, 325512 : 33 – 7856

Câu 8: tìm kiếm X

a, X x 15 + X x 13 = 560 x 45

246 : X + 34 : X = 5

58 x X – 934 = 6722

14968 – X x 5 = 4968

b, X x 125 – X x 73 = 1196

360 : X – 126 : X = 6

X : 1234 = 127 (dư 360)

(X+2) + (X+2) + (X+2) = 42

c, (X + X x 2) : 34 = 504

2005 + X x 34 = 5337

XX – 2X x 2 + 68 = 100

199

a, 45 tấn = ……..kg

3 ngày = …….giờ

34 km = ……….m

4 km2 = …………m2

3tạ 6kg = ……….kg

4 tiếng = ……..phút

56 hm = ……….m

15 km2 = ………..m2

2yến 6kg = ……..kg

5 phút = …….giây

16 dam = ………m

5 dam2 = ………m2

450000kg = ……tấn

600 phút = ……giờ

123000m = …..km

50000 dam2 = …km2

145000g = ……...kg

144 giờ = ……ngày

203000dm = …..hm

55000000m2=….km2

450000kg =…….tấn

600 phút = ……giờ

123000m = …..km

90000 mét vuông = …..hm2

3 tấn 6kg = ……kg

2 ngày 5giờ = ….giờ

 

4m26dm2=…….m2

5 tạ + 23 yến = ….kg

5giờ6phút = … phút

 

7km2 = …………..m2

2 tạ : 8 = ….. Kg

¼ ngày = …… giờ

 

2/5 phút = ……giây

Câu 10: ko tính, hãy đối chiếu A với B

a, A = 2008 x 2008 B = 2007 x 2009

b, A = 2007 x 2007 B = 2004 x 2008

c, A = 1995 x 1995 B = 1994 x 1996

Câu 11: TBC số km của nhị lớp trồng được là 136 cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn thế nữa lớp 4B là 26 cây. Tính số cây mỗi lớp sẽ trồng

Câu 12: một tổ sản xuất trong 15 ngày đầu, từng ngày làm được 30 sản phẩm. Vào 10 ngày sau, mỗi ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi TB hằng ngày tổ đó cấp dưỡng được từng nào sản phẩm?

Câu 13: Một ruộng hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 48m, chiều dài hơn nữa chiều rộng là 8m. Tính diện tích s ruộng đó?

Câu 14: Một ruộng hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 648m, chiều dài thêm hơn chiều rộng là 72m. TB 5m2 ruộng nhận được 10 kilogam thóc. Hỏi:

a, Ruộng kia thu được từng nào kg thóc?

b, fan ta chia phần nhiều số thóc kia vào 9 bao. Hỏi từng bao đựng được bao nhiêu kg thóc?

c, Một ruộng hình vuông vắn có thuộc chu vi với ruộng đó. Tính diện tích ruộng hình vuông?

Câu 15: Một ruộng hình chữ nhật có chu vi là 148m, chiều rộng hèn chiều dai là 12m. TB 3 mét vuông ruộng nhận được 15 kg rau. Hỏi ruộng kia thu được từng nào kg rau? Biết buôn bán 1 kg sau nhận được 15000đ. Tính số tiền chiếm được khi cung cấp hết số rau củ đó?

Câu 16: Để lát nền một căn phòng tín đồ ta cần sử dụng hết 600 viên gạch hình vuông vắn cạnh 30 cm. Tính diện tích s căn phòng đó?

Câu 17: Để lát nền 1 căn phòng hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 5m, chiều rộng lớn 4m, fan ta cần sử dụng gạch men hình vuông vắn cạnh trăng tròn cm. Mỗi viên gạch ốp giá 27500đ. Tính số tiền sở hữu gạch nhằm lát đủ căn hộ đó?

Câu 18: Tích của nhị số là 4780. Nếu gấp thừa số trước tiên lên 5 lần, thừa số sản phẩm hai lên 2 lần thì tích new là bao nhiêu ?

Câu 19: mến của nhị số là 4780. Thương biến hóa như làm sao nếu:

A, Số bị phân tách gấp lên 5 lần, không thay đổi số chia

B, Số phân chia gấp lên 5 lần, giữ nguyên số bị chia

Câu 20: một tổ công nhân trong hai ngày sửa được 3450m đường. Ngày đầu tiên sửa được thấp hơn ngày vật dụng hai 170m đường. Hỏi hàng ngày đội kia sửa được bao nhiêu mét con đường ?

Câu 21: Tìm nhị số gồm tích bằng 5292, biết rằng nếu không thay đổi thừa số thứ nhất và tăng thừa số máy hai thêm 6 đơn vị thì được tích mới bởi 6048?

Câu 22: tra cứu tích của hai số, hiểu được nếu không thay đổi thừa số đầu tiên và tăng thừa số máy hai lên 4 lần thì được tích mới bằng 8400?

Câu 23: TBC của ba số từ bỏ nhiên thường xuyên là 6. Tìm cha số đó.

Câu 24: Tìm hai số chẵn thường xuyên biết tổng của chúng là 122.

Câu 25: tra cứu A bằng phương pháp hợp lý : A = m x 2 + n x 2 + p x 2 cùng với m = 350; n = 230; p = 420.

Câu 26: Tìm nhị số có hiệu bởi 129, biết rằng nếu mang số hạng trước tiên cộng với số hạng đồ vật hai rồi cùng với tổng của chúng thì được 2010?

Câu 27: Một hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 88m. Giả dụ tăng chiều rộng lên 8m thì hình chữ nhật vươn lên là hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật.

Câu 28: hai số chẵn tất cả tổng là 30. Tìm hai số kia biết thân chúng tất cả 3 số lẻ.

Câu 29: Một siêu thị có 1978m vải có 3 loại: xanh, trắng, đen. Biết số vải xanh hơn tổng số hai một số loại vải tê là 58m. Nếu bớt vải white đi 36m thì vải trắng bằng vải đen. Hỏi từng loại có bao nhiêu mét vải?

Câu 30: cho dãy số: 2; 5; 8; 11; …………. ; 26; 29.

a. Hàng số trên có bao nhiêu số hạng ?

b. Tính tổng hàng số kia ?

Câu 31: tìm X

(1 + 4 + 7 + ……….. + 100) : X = 17

Câu 32: Tổng của hai số là 562. Nếu tiếp tế số trước tiên 42 đơn vị chức năng thì được số sản phẩm hai. Tìm nhị số đó.

Câu 33: search số bị chia và số chia bé xíu nhất để trong phép chia có thương là 9 cùng số dư là 5.

Câu 34: tra cứu số bị chia biết số phân chia là 10, yêu mến là 9 cùng số dư là số dư khủng nhất có thể có.

Câu 35: nhì hộp bi có tổng số là 115 viên bi, biết rằng nếu cung ứng hộp thứ nhất 8 viên, hộp đồ vật hai 17 viên thì nhị hộp có số bi bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi hộp gồm bao nhiêu viên bi ?

Câu 36: Hãy viết tất cả các số tự nhiên có tứ chữ số nhưng tổng những chữ số của số đó bởi 4.

Câu 37: Điền vào ô trống sao cho tổng tía ô liên tiếp bằng 1000 ?

 

234

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

Câu 38: cha hình chữ nhật gồm cùng chiều dài cùng chiều rộng. Xếp lại thành 1 hình vuông vắn có cạnh 12 cm. Điền vào vị trí chấm

a. Cạnh BC vuông góc với các cạnh : ………………………………………………

b. Cạnh AB song song với những cạnh : ………………………………………………

c. Diện tích của hình vuông ABCD là: ……………………………………………..

d. Diện tích của từng hình chữ nhât 1, 2, 3 là: ………………………………………

Câu 39: đề cập tên

Các góc vuông: .......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

Các góc nhọn: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các góc tù: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các cặp cạnh của góc vuông: ……………………………………………………………

Câu 40: nói tên:

Các góc vuông: .......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

Các góc nhọn: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các góc tù: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các góc bẹt: ………………………………………………………………………………

DC vuông góc cùng với cạnh: ……………………………………………………………..…….

Các cặp cạnh song song: ……………………………………………………………………

III. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 4 CÁC NĂM

Đề cương cứng ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2020 - 2021 bao hàm chi tiết văn bản ôn tập và mẫu đề thi đương nhiên đáp án cho các em học viên tham khảo rứa được kết cấu đề thi, khối hệ thống lại những kiến thức vẫn học chuẩn bị cho bài bác thi cuối học tập kì 1 lớp 4 đạt kết quả cao.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 3 Luyện Tập Trang 46 Chi Tiết

Ngoài ra, các em học viên hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 cùng đề thi học tập kì 2 lớp 4 các môn Toán, giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục. Phần lớn đề thi này được tìm Đáp Án tham khảo và tinh lọc từ các trường tiểu học trên toàn quốc nhằm đưa về cho học sinh lớp 4 đông đảo đề ôn thi học tập kì chất lượng nhất. Mời những em cùng quý phụ huynh download miễn phí đề thi về với ôn luyện.