Bộ thắc mắc bài tập trắc nghiệm Toán 10 bài xích 3 chương 2 Đại số 10 về hàm số bậc hai có đáp án giúp đỡ bạn học giỏi hơn
Bạn đang xem: 500 bài tập trắc nghiệm đại số 10 có đáp án

Câu 1. Đường trực tiếp nào trong những đường thẳng tiếp sau đây trục đối xứng của parabol $y=-2x^2+5x+3$A. $x=frac52$B. $x=-frac52$C. $x=frac54$D. $x=-frac54$
Câu 2. Trục đối xứng của parabol $(P):y=2x^2+6x+3$ là:A. $x=-frac32$B. $y=-frac32$C. X = -3D. Y = -3
Câu 3. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị nhận con đường x = 1 làm trục đối xứng?A. Y = $-2x^2 + 4x + 1$B. Y = $2x^2 + 4x - 3$C. Y = $2x^2 - 2x - 1$D. Y = $x^2 - x +2$
Câu 4. Đỉnh I của parabol $(P): y= -3x^2 + 6x - 1$ là:A. I (1; 2)B. I (3; 0)C. I (2 ;-1)D. I (0; -1)
Câu 5. Đỉnh của parabol $(P): y= 3x^2- 2x + 1$ là:A. $I(-frac13;frac23)$B. $I(-frac13;-frac23)$C. $I(frac13;-frac23)$D. $I(frac13;frac23)$
Câu 6. Hàm số nào dưới đây có thiết bị thị là parabol bao gồm đỉnh I (-1; 3)?A. Y = $2x^2 - 4x - 3$B. Y = $2x^2 -2x - 1$C. Y = $2x^2 + 4x + 5$D. Y = $2x^2 + x + 2$
Câu 7. Biết parabol (P): y = $ax^2 + 2x + 5$ đi qua điểm A (2; 1). Quý giá của a là:A. A = -5B. A = -2C. A = 2D. Một lời giải khác
Câu 8. Tìm parabol $(P): y = ax^2 + 3x - 2$, biết rằng parabol giảm trục Ox tại điểm có hoành độ bởi 2.A. $Y = x^2 + 3x - 2$.B. $Y = -x^2 + x - 2$.C. $Y = -x^2 + 3x - 3$.D. $Y = -x^2 + 3x - 2$.
Câu 9. Đỉnh của parabol $y=x^2+x+m$ nằm trên tuyến đường thẳng $y=frac34$ giả dụ m bằng:A. Một số tùy ýB. 3C. 5D. 1
Câu 10. Tìm giá trị thực của thông số m để parabol (P): y = $mx^2 - 2mx - 3m - 2$ (m $ eq $ 0)$ có đỉnh thuộc mặt đường thẳng y = 3x - 1.A. M = 1B. M = -1C. M = - 6D. M = 6
Câu 11. Mang đến hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$. Rút gọn gàng biểu thức $f (x + 3) - 3f(x + 2) + 3f(x + 1)$ ta được:A. $ax^2 - bx - c$B. $ax^2 + bx - c$C. $ax^2 - bx + c$D. $ax^2 + bx + c$
Câu 12. Kiếm tìm tọa độ giao điểm của nhì parabol: $y= frac12x^2-x$ và $y=-2x^2+x + frac12x^2$ là:A. $frac13;-1$B. (2; 0); (-2; 0)C. $(1;-frac12),(-frac15;frac1150)$D. (-4; 0); (1; 1)
Câu 13. Mang đến hàm số y = $-x^2 + 2x + 1$. Hotline M cùng m là giá trị lớn nhất vá giá trị nhỏ nhất của hàm số bên trên <0; 2>. Tính giá trị của biểu thức T = $M^2 + m^2$A. 5B. $sqrt5$C. 1D. 3
Câu 14. Tìm giá chỉ trị lớn nhất M cùng giá trị bé dại nhất m của hàm số $y=f(x)=x^2-3x$ bên trên đoạn <0;2>A. $M=0; m=-frac94$B. $M=frac94; m=0$C. $M=-2,m=-frac94$D. $M=2,m=-frac94$
Câu 15. Tìm giá trị lớn nhất M với giá trị nhỏ dại nhất m của hàm số $y=f(x)=-x^2-4x+3$ trên đoạn <0;4>A. M = 4; m = 0B. M = 29; m = 0C. M = 3; m = -29D. M = 4; m = 3
Câu 16. Tìm giá chỉ trị lớn nhất M cùng giá trị nhỏ nhất m của hàm số y = f(x) = $x^2 - 4x + 3$ bên trên đoạn <-2; 1>.A. M = 15; m = 1.B. M = 15; m = 0.C. M = 1; m = -2.D. M = 0; m = -15.
Câu 17. Hàm số nào sau đây có giá chỉ trị nhỏ dại nhất trên x = $frac34$?A. $y=4x^2-3x+1$B. $y=x^2+frac32x+1$C. $y=-2x^2+3x+1$D. $y=x^2-frac32x+^1$
Câu 18. Tìm giá trị nhỏ dại nhất $y_min$ của hàm số $y = x^2 - 4x + 5$A. $y_min = 0$B. $y_min = - 2$C. $y_min = 2$D. $y_min = 1$
Câu 19. Tìm giá trị lớn số 1 $y_max$ của hàm số $y=-sqrt2x^2+^4x$A. $y_max=sqrt2$B. $y_max=2sqrt2$C. $y_max=2$D. $y_max=4$
Câu 20. Mang lại hàm số $y = f(x) = -x^2+ 4x + 2$. Mệnh đề như thế nào sau đấy là đúng?A. Y sút trên $(2; + infty )$B. Y giảm trên $(-infty; +infty )$C. Y tăng bên trên $(2; + infty )$D. Y tăng bên trên $(-infty; +infty )$
Câu 21. Hàm số $y = 2x^2 + 4x - 1$A. đồng biến đổi trên khoảng $(-infty ; -2)$ và nghịch thay đổi trên khoảng chừng $(-2; +infty )$.B. Nghịch phát triển thành trên khoảng $(-infty ; -2)$ cùng đồng phát triển thành trên khoảng $(-2; +infty )$.C. đồng trở nên trên khoảng $(-infty ; -1)$ và nghịch trở thành trên khoảng chừng $(-1; +infty )$.D. Nghịch đổi thay trên khoảng tầm $(-infty ; -1)$ cùng đồng thay đổi trên khoảng tầm $(-1; +infty )$.
Câu 22. Cho hàm số $y = -x^2 + 4x + 1$. Xác minh nào sau đây sai?A. Hàm số nghịch trở nên trên khoảng tầm $(2; +infty )$ với đồng thay đổi trên khoảng chừng $(-infty ; 2)$.B. Hàm số nghịch vươn lên là trên khoảng chừng $(4; +infty )$ với đồng trở thành trên khoảng chừng $(-infty ; 4)$.C. Trên khoảng chừng $(-infty ; -1)$ hàm số đồng biếnD. Trên khoảng chừng $(3; +infty )$ hàm số nghịch biến
Câu 23. Hàm số nào tiếp sau đây nghịch biến trong vòng $(-infty ;0 )$?A. $y=sqrt2x^2+1$B. $y=-sqrt2x^2+1$C. $y=sqrt2(x+1)^2$D. $y=-sqrt2(x+1)^2$
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâu 1CCâu 13ACâu 2ACâu 14ACâu 3ACâu 15CCâu 4ACâu 16BCâu 5DCâu 17DCâu 6CCâu 18DCâu 7BCâu 19BCâu 8DCâu 20ACâu 9DCâu 21DCâu 10BCâu 22BCâu 11DCâu 23ACâu 12C

Trắc nghiệm bài 3 chương 2 Đại số 10 Hàm số bậc hai


Trắc nghiệm bài bác 2 chương 2 Đại số 10 Hàm số y = ax + b


Trắc nghiệm bài xích 1 chương 2 Đại số 10 Hàm số


Trắc nghiệm ôn tập Mệnh đề, tập hợp


Trắc nghiệm bài xích số gần đúng, không nên số


Môn VănMôn AnhMôn ToánMôn HóaPhân tích Tây TiếnPhân tích Việt BắcTranh đánh màuTả cây phượngAbout us on about.me


Xem thêm: Kỷ Luật Là Gì? Tính Kỷ Luật Là Gì ? Kỷ Luật Là Gì

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022Bài văn tả mẹTả bé mèoPhân tích người điều khiển đò sông ĐàPhân tích bài xích thơ Tỏ lòngPhân tích Đất nướcPhân tích hai đứa trẻPhân tích nhân vật dụng Huấn CaoĐịnh hướng nghề nghiệp