A. READING trang 80 sgk giờ đồng hồ Anh 112. While you read trang 81 sgk giờ đồng hồ Anh 11B. SPEAKING trang 83 sgk giờ Anh 11C. LISTENING trang 84 sgk giờ Anh 112. While you listen trang 84 sgk tiếng Anh 11E. Language Focus trang 86 sgk tiếng Anh 112. Grammar trang 87 sgk giờ đồng hồ Anh 11G. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 7. World population trang 80 sgk giờ đồng hồ Anh 11 bao gồm đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 11 cùng với 4 kỹ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu tạo ngữ pháp, từ vựng,.. Sẽ giúp đỡ các em học giỏi môn giờ Anh lớp 11, luyện thi trung học phổ thông Quốc gia.

Bạn đang xem: Bài tập unit 7 world population môn tiếng anh lớp 11

Unit 7. World population – số lượng dân sinh thế giới

A. READING trang 80 sgk giờ đồng hồ Anh 11

1. Before you read trang 80 sgk tiếng Anh 11

Work in pairs. Ask & answer the following questions.

(Làm bài toán theo cặp. Hỏi và trả lời các thắc mắc sau.)

1. Where can you find these scenes?

2. What does each of the pictures tell you?

3. Vị you think that the larger in population a country is, the stronger it is? Why/ Why not?

Answer: (Trả lời)

1. In under-developed countries.

2. Picture 1: It describes a poor large family in the countryside. It tells us that if we have a big family, we may not tư vấn our children properly và give them a good life and education.

– Picture 2: It describes a poor slum in a small town. It indicates that population explosion can lead lớn poverty and unemployment.

3. No, I don’t think so. A strong country is a country having developed economy và people in that country have a good life.

Tạm dịch:

1. Chúng ta có thể có thấy các cảnh này sống đâu? ⇒ Ở đa số nước yếu phát triển.

2. Mỗi bức ảnh trên cho chính mình biết về điều gì? ⇒ Ảnh 1: Nó bộc lộ một mái ấm gia đình đông nhỏ nghèo túng thiếu ở nông thôn. Nó cho họ biết rằng nếu chúng ta có một mái ấm gia đình đông con họ không thể nuôi nấng các con chu đáo và mang đến chúng cuộc sống đời thường và giáo dục và đào tạo tốt. Ảnh 2: Nó diễn tả một khu vực ổ chuột nghèo ở 1 thị trấn nhỏ. Nó cho biết thêm rằng nở rộ dân số rất có thể dẫn mang lại sự bần hàn và thất nghiệp.

3. Chúng ta có cho rằng một nước có số lượng dân sinh càng đông thì nó càng bạo dạn không? nguyên nhân có? tại sao không? ⇒ Không, tôi không nghĩ là vậy. Một quốc gia giàu mạnh mẽ là bao gồm nền kinh tế phát triển và người dân có cuộc sống đời thường ấm no.

2. While you read trang 81 sgk giờ Anh 11

Read the passage and then vì the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn với làm những bài tập theo sau.)

The population of the world has been increasing faster and faster. In 10,000 B.C., there were probably only 10 million people. In A.D. 1, there were 300 million. It took 1,750 years for the world population to reach 625 million. In 1850, only one hundred years later, the population reached the figure of 1,300 million. In 1950, the figure had more than doubled lớn reach 2,510 million. In 1985, only 35 years later, there were 4,760 million people. In 2000. The world’s population was about 6.6 billion, and by 2015 it is expected to be over 7 billion.

Does the Earth have enough resources to tư vấn this many people? Different scientists give different answers khổng lồ this question. Some say that there are enough resources to tư vấn 8 billion people. Others say that we must limit population growth because our resources are limited. Only 10 percent of the earth’s land can be used for farming and another trăng tròn percent for raising animals. There is a limit lớn the water we can use. There are also limits to the amounts of petroleum, iron, silver, gold, & other metals.

Research has shown that the average Third World woman has more children than she wants. Among the women who vày not think they have too many children, half of them vì chưng not want any more. However, although millions of women want to limit the kích thước of their families, they know of no safe way lớn have fewer children. Safe birth-control methods for family planning are not available lớn them. It is time governments và international organisations did something khổng lồ help them so that the world population growth can start khổng lồ decrease instead of continuing lớn increase.

Dịch bài:

Dân số thế giới đang tăng thêm ngày càng nhanh. Vào năm 10000 trước công nguyên, nỗ lực giới chắc rằng chỉ có khoảng 10 triệu người. Vào năm đầu tiên sau công nguyên, có khoảng 300 triệu người. Cần mất 1750 năm tiếp theo thì dân số thế giới mới đạt mang đến 625 triệu người. Vào thời điểm năm 1850, chỉ giải pháp 100 năm sau đó, số lượng dân sinh thế giới lên đến mức con tiên phong hàng đầu tỉ 300 triệu người. Vào năm 1950, con số đó tăng lên gấp đôi đến 2 tỉ 510 triệu người. Vào khoảng thời gian 1985, chỉ 35 năm sau, thế giới có 4 tỉ 760 triệu người. Vào thời điểm năm 2000, dân số nhân loại khoảng 6,6 tỉ và mang lại năm 2015 dân sinh thế giới rất có thể hơn 7 tỉ.

Liệu Trái đất tất cả đủ nguồn tài nguyên để giao hàng cho bọn người như thế này không? nhiều nhà kỹ thuật đã chuyển ra đầy đủ câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Một trong những cho rẳng bao gồm đủ tài nguyên để giao hàng cho 8 tỉ người, số khác nói rằng họ phải giảm bớt sự phát triển dân số vì chưng nguồn tài nguyên có giới hạn. Chỉ 10 tỷ lệ đất đai của cố giới có thể được sử dụng cho canh tác và đôi mươi phần trăm dành cho chăn nuôi. Nguồn nước bọn họ sử dụng thì giới hạn. Trữ lượng dầu hỏa, sắt, bạc, vàng và các kim nhiều loại khác cũng đều có giới hạn.

Việc nghiên cứu và phân tích đã đã cho thấy rằng thanh nữ ở quả đât thứ ba có tương đối nhiều con hơn ý muốn. Trong số thiếu nữ mà không nghĩ rằng mình có quá nhiều con, thì phân nửa không thích có bé nữa. Tuy nhiên, mặc dù hàng triệu đàn bà muốn tiêu giảm việc sinh con, họ chần chừ cách bình yên nào để có con không nhiều hơn. Những biện pháp hạn chế sinh đẻ bình an để kế hoạch hóa mái ấm gia đình thì ko được phổ cập với họ. Đã mang lại lúc những chính bao phủ và các tổ chức thế giới nên có tác dụng điều nào đấy giúp họ nhằm sự phát triển dân số thế giới có thể bước đầu giảm đi thay vị cứ tiếp tục tăng.

Task 1 trang 82 sgk tiếng Anh 11

The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word.

(Change the khung of the word và use the dictionary when necessary).

(Tất cả những từ trong khung phần đa đã bao gồm trong đoạn văn. Điền vào mỗi chỗ trong bảng một từ thích hợp. (Thay thay đổi dạng tự và sử dụng từ điển nếu phải thiết.))

limit figures method although

control increase international resources

1. ………… most journalists studied journalism in college, some older writers never attended a university.

2. Can you explain the…………… for changing salt water to lớn fresh water?

3. The number of injuries from automobile accidents…………… every year.

4. Some countries are poor because they have very few natural……………

5. These are all……………: 1, 75, 293.

6. There is a(n)……………of 20 minutes for this short test. Students must turn in their papers at the end of the 20th minute.

7. The United Nations is a(n)…………..organisation.

8. Some children behave badly và their parents can’t…………….them.

Answer: (Trả lời)

1. Although; 2. Method; 3. Increases; 4. Resources; 5. Figures; 6. Limit; 7. International; 8. Control

Tạm dịch:

1. Mang dù hầu hết các công ty báo phần lớn học ngành báo mạng ở đại học, nhưng các nhà văn trước đó dường như không học đại học.

2. Bạn cũng có thể giải mê say phương pháp đổi khác nước muối bột thành nước sạch?

3. Số tín đồ bị yêu quý do tai nạn ngoài ý muốn ô tô tăng từng năm.

4. Một số non sông nghèo vì bao gồm rất không nhiều tài nguyên thiên nhiên.

5. Đây số đông là những bé số: 1, 75, 293.

6. Bài xích kiểm tra ngắn có giới hạn thời gian 20 phút. Học viên phải nộp bài bác ở cuối phút trang bị 20.

7. Phối hợp quốc là 1 trong những tổ chức quốc tế.

8. Một trong những trẻ em đối xử kém và cha mẹ chúng ko thể điều hành và kiểm soát chúng.

Task 2 trang 82 sgk giờ Anh 11

Answer the questions on the passaae.

(Trả lời các câu hỏi sau dựa trên đoạn văn.)

1. What was the population of the world in 10.000 B.C, 1750, 1850, 1950, 1985 & 2000?

2. How many people is the world expected to have by the year 2015?

3. Can the Earth have enough resources to support its population?

4. Vày most Third World women want khổng lồ have a lot of children?

5. Why can’t women in the world limit the form size of their families?

Answer: (Trả lời)

1. The population of the world in 10.000 B.C was 10 million, in 1750 it was 625 million, in 1850 it was 1300, in 1950 it was 2510 million, in 1985 it was 4760 million, in 2000 it was 6.6 billion.

2. By the year 2015, the population of the world is expected lớn be 7 billion.

3. Some scientists say it can, but others say it can’t.

4. No, they don’t.

5. Because they know of no safe way to have fewer children.

Tạm dịch:

1. Dân số trái đất vào các năm 1000 trước công nguyên,năm 1750, 1850, 1950, 1985 với 2000 sau công nguyên là bao nhiêu? ⇒ Dân số thế giới vào các năm 1000 trước công nguyên là 10 triệu, năm 1750 là 625 triệu, năm 1850 là 1300 triệu, năm 1950 là 2510 triệu, năm 1985 là 4760 triệu, năm 2000 là 6,6 tỉ.

2. Đến năm 2015, cầm giới rất có thể có từng nào người? ⇒ Đến năm năm ngoái dân số thế giới được dự đoán là 7 tỉ.

3. Trái Đất tất cả đã nguồn tài nguyên để ship hàng dân số của chính nó không? ⇒ một số trong những nhà khoa học nói là tất cả thể, một số dị thường nói rằng không.

4. Phần nhiều phụ bạn nữ ở những nước thuộc thế giới thứ tía muốn có khá nhiều con phải không? ⇒ Không.

5. Tại sao thiếu phụ trên thế giới không thể giới hạn con số thành viên trong gia đình mình? ⇒ bởi vì họ không biết cách bình an để bao gồm ít con hơn.

3. After you read trang 82 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in pairs. Discuss with a partner and find out five world largest countries in population. Say where they are và which is the richest & which is the poorest country.

(Làm bài toán theo cặp. Bàn thảo với một bạn học và đưa ra 5 nước có dân sinh đông nhất thay giới. Kể đầy đủ nước đó ở chỗ nào và nước nào giàu nhất, nghèo nhất.)

Answer: (Trả lời)

Five world largest countries in population are China, India, Russia, the USA & Indonesia. China, India và Indonesia are in Asia, Russia is in Europe, & the USA is in North America. The richest country is the USA and the poorest country may be India.

Tạm dịch:

Năm nước đông dân nhất trên trái đất là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Mỹ và Indonesia. Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia làm việc châu Á, Nga làm việc châu Âu cùng Mỹ ở Bắc Mỹ. Nước giàu tốt nhất là Mỹ và nước nghèo nhất chắc hẳn rằng là Ấn Độ.

B. SPEAKING trang 83 sgk tiếng Anh 11

1. Task 1 trang 83 sgk tiếng Anh 11

Below are some of the causes of population explosion. Put them in order of importance and explain why.

(Dưới đó là một số giữa những nguyên nhân bùng phát dân số. Đặt chúng theo máy tự tầm quan trọng đặc biệt và phân tích và lý giải tại sao.)

□ Fewer children die at birth.

□ People are not aware of the problem of overpopulation.

□ People are not properly educated.

□ People believe that having many children means happiness.

□ Religion doesn’t encourage people to have fewer children.

□ Many people believe that having a large family is a form of insurance.

Tạm dịch:

1. Trẻ em mất từ lúc bắt đầu sinh ra ít hơn.

2. Con bạn không ý thức được vụ việc quá cài đặt dân số.

3. Con fan không được giáo dục đào tạo hợp lý.

4. Con người tin rằng có nhiều con đang vui hơn.

5. Tôn giáo không khuyến khích con người dân có ít bé hơn.

6. đa số người tin rằng gia đình đông nhỏ là một bề ngoài bảo hiểm.

2. Task 2 trang 83 sgk giờ đồng hồ Anh 11

List the problems facing poor và overpopulated countries. Then report your results to lớn the class.

(Liệt kê các vấn đề phải đương đầu với các nước nghèo với đông dân. Sau đang trình bày hiệu quả của bạn trước lớp.)

Useful language:

poor living conditions

low living standards

not enough food

lack / shortage of school / hospital / teacher / doctor / nurse

Answer: (Trả lời)

A: What problems vì chưng you think are facing và overpopulated countries?

B: I think poverty leads khổng lồ the shortage of food…

A: That’s true.

B: I think you must count one more important effect of poverty…

A: This factor liên kết to the high charges…

B: So, these two effects. I guess…

A: Sure it is…

Tạm dịch:

Ngôn ngữ hữu ích:

nghèo đk sống

thấp tiêu chuẩn chỉnh đời sống

không đủ thức ăn

thiếu ngôi trường học/ căn bệnh viện/ giáo viên/ chưng sĩ/ y tá

A: các bạn nghĩ những nước quá tải số lượng dân sinh đang đối mặt với vấn đề gì?

B: mình nghĩ sự nghèo khổ dẫn cho thiếu thức ăn uống …

A: Đúng rồi.

B: mình nghĩ bạn nên kể tới một tác động nghiêm trong rộng của bần hàn …

A: yếu tố này dẫn đến ngân sách chi tiêu đời sinh sống cao …

B: Vậy, hai yếu tố này. Bản thân đoán …

A: chắc chắn là nó là …

3. Task 3 trang 83 sgk tiếng Anh 11

Work out the solutions to the problems of overpopulation. Report your results to the class. (Đưa ra các phương án cho những vấn đề về bùng nổ dân số. Trình bày kết quả trước lớp.)

Useful language:

raise an awareness of the problems of overpopulation

living standards

exercise / implement reward và punishment policies

carry out population education programmes

family planning programmes

use birth control methods

Answer: (Trả lời)

A: Over population is now one of the most serious problems of countries in the world.

B: It’s true what solution can people to do it?

C: We should educate people about the dangers of overpopulation…

Tạm dịch:

Ngôn ngữ hữu ích:

nâng cao dấn thức của con tín đồ về vấn đề quá sở hữu dân số

tiêu chuẩn chỉnh sống

thực hiện chính sách thưởng với phạt

tiến hành chương trình giáo dục đào tạo dân số

chương trình kế hoạch hóa gia đình

sử dụng các phương thức kiểm kiểm tra tỉ lệ sinh

A: thời buổi này bùng nổ số lượng dân sinh là trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của những nước trên cầm cố giới.

B: Đúng vậy, nhỏ người rất có thể có giải pháp gì cho nó?

C: chúng ta nên giáo dục cho con bạn hiểu về phần đa mối gian nguy khi bùng nổ dân số …

4. Task 4 trang 83 sgk tiếng Anh 11

Talk about the problems of overpopulation & offer solution, using the results of Task 2 & 3.

(Thảo luận về những vấn đề về nở rộ dân và cung cấp giải pháp, sử dụng hiệu quả của Task 2 và 3. )

Answer: (Trả lời)

Nowadays, many countries are facing up to overpopulation-serious problem. Because it leads to lots of results. The first one is shortage of food as well as low living standards. And another result of overpopulation is poor living conditions.

We understand the danger of problem, we should find the way lớn solve them. We should carry out family planning programs, birth control methods. Besides we exercise reward và punishment policies.

Tạm dịch:

Ngày nay, các nước đang đương đầu với vấn đề bùng nổ số lượng dân sinh nghiêm trọng. Bởi vì nó dẫn đến những hậu quả. Đầu tiên là thiếu thức ăn cũng tương tự tiêu chuẩn đời sinh sống thấp. Một kết quả khác là điều kiện sống nghèo nàn.

Chúng ta gọi sự nguy hại của vấn đề này, chúng ta nên tìm cách để giải quyết chúng. Họ nên tiến hành chương trình kế hoạch hóa gia đình, các phương pháp kiểm thẩm tra tỉ lệ sinh. Ngoài ra chúng ta cần thực hiện các chính sách thưởng với phạt.

C. LISTENING trang 84 sgk giờ đồng hồ Anh 11

1. Before you listen trang 84 sgk giờ Anh 11

Work in pairs. Discuss the following questions.

(Làm việc theo cặp. đàm luận các thắc mắc sau.)

1. Bởi vì you think that our world is overpopulated?

2. What continent has the largest population?

Answer: (Trả lời)

1. Yes, I do.

2. Asia does.

Tạm dịch:

1. Bạn có suy nghĩ rằng thế giới bọn họ hiện đã quá đông dân? ⇒ Có, tôi suy nghĩ vậy.

2. Châu lục nào có dân sinh đông nhất? ⇒ Châu Á.

Listen & repeat. (Nghe cùng lặp lại)

Latin America particularly inexpensive

developing countries punishment rank

improvement shortage generation

2. While you listen trang 84 sgk giờ đồng hồ Anh 11

You will hear Dr. Brown, a world population expert, talk about the world population. Listen to lớn the interview and do the tasks that follow.

(Bạn sẽ nghe ts Brown, một chuyên gia dân số núm giới, nói về dân số chũm giới. Nghe cuộc chất vấn và làm các bài tập theo sau.)

Task 1 trang 84 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Choose the best answer A, B, C or D for the following statements & questions.

(Chọn đáp án đúng độc nhất A, B, C hoặc D cho những câu sau)

1. The expert says that there are………..people in the world today.

A. Over 6.7 billion

B. 6.7 billion

C. About 6.7 million

D. 6.6 billion

2. According to the expert, the population of the world increases by……….a year.

A. 66 million

B. About 66 million

C. 76 billion

D. About 76 million

3. According to the expert, the area that has the highest population growth rate is………

A. Africa

B. Asia

C. Latin America

D. The Middle East

4. Scientists say that the main reason for population explosion is……………

A. Death rates

B. Birth rates

C. An increase in death rates

D. A decrease in death rates

5. Which of the following problems is NOT mentioned by the speaker?

A literacy

B. Lack of hospitals và schools

C. Shortage of food

D. Poor living conditions

6. Which of the following solutions is NOT mentioned by the speaker?

A. Providing safe, inexpensive birth control methods

B. Educating people

C. Advising people to lớn use birth control methods

D. Strictly implementing a family planning policy

Answer: (Trả lời)

1. A; 2. B; 3. C; 4. D; 5. A; 6. C

Tạm dịch:

1. Chuyên viên nói rằng bao gồm ……… .. Fan trên nhân loại ngày nay.

A. Bên trên 6,7 tỷ

B. 6,7 tỷ

C. Khoảng chừng 6,7 triệu

D. 6.6 tỷ

2. Theo chuyên gia, dân số thế giới tăng lên ……… một năm.

A. 66 triệu

B. Khoảng chừng 66 triệu

C. 76 tỷ

D. Khoảng chừng 76 triệu

3. Theo chuyên gia, quanh vùng có xác suất tăng dân số tối đa là …… …

A. Châu Phi

B. Châu Á

C. Châu mỹ Latinh

D. Trung Đông

4. Những nhà khoa học mang lại rằng vì sao chính của sự việc bùng nổ số lượng dân sinh là ……………

A. Phần trăm chết

B. Xác suất sinh

C. Tăng tỷ lệ tử vong

D. Giảm tỷ lệ tử vong

5. Số đông vấn đề dưới đây KHÔNG được tín đồ nói đề cập đến?

A. Chuyên môn học vấn

B. Thiếu những bệnh viện và trường học

C. Sự thiếu hụt thức ăn

D. điều kiện sống nghèo nàn

6. Những chiến thuật sau phía trên KHÔNG được bạn nói kể đến?

A. Hỗ trợ các phương thức kiểm rà soát sinh sản bình an và ko tốn kém

B. Giáo dục đào tạo con người

C. Tứ vấn cho tất cả những người dân sử dụng phương thức kiểm rà sinh sản

D. Thực hiện đúng cơ chế kế hoạch hóa gia đình

Audio script: (Bài nghe)

Interviewer: Good evening ladies và gentlemen. In our program tonight, we are honoured to have Dr. Brown, a world famous population expert. Dr. Brown, could you tell us something about the world population?

Dr. Brown: Well, there arc over 6.700 million people in the world today, & the total is increasing at the rate of about 76 million a year. Experts say that the population of the world could be over 7 billion by the year 2015.

Interviewer: bởi all parts of the world have the same rate of population growth?

Dr. Brown: No, they don’t. The population is growing more quickly in some parts of the world than others. Latin America ranks first. Africa second, & Asia third.

Interviewer: What is the main reason for the population explosion?

Dr. Brown: Well, I think the main reason is a fall in death rates. This is due to the improvement of the living conditions và medical care.

Interviewer: I believe the explosion of population has caused many problems. Is it right?

Dr. Brown: Yes, it is. It caused a lot of problems such as shortage of food, lack of hospitals and schools, illiteracy, and low living standards.

Interviewer: Can you make some suggestions on how to solve these problems?

Dr. Brown: I think, there are a number of solutions lớn the problems. The first is to lớn educate people and make them aware of the danger of having more children. The second is to lớn provide safe, inexpensive birth- control methods. The third is lớn strictly implement a family planning policy. Và the fourth is to lớn exercise strict và fair reward & punishment policies.

Interviewer: Thank you very much for being with us tonight, Dr. Brown.

Dr. Brown: You’re welcome.

Dịch bài:

Phóng viên: Chào đêm hôm các quý bà và những quý ông. Trong công tác của shop chúng tôi tối nay, chúng tôi rất vinh dự được tiếp nhận tiến sĩ Brown, một chuyên viên về dân số nổi tiếng cố giới. Tiến sỹ Brown, ông hoàn toàn có thể cho công ty chúng tôi biết vài điều về dân số thế giới?

Tiến sĩ Brown: Vâng, gồm trên 6.700 triệu người trên nhân loại hiện nay, với tổng số này vẫn tăng với vận tốc khoảng 76 triệu một năm. Các chuyên viên nói rằng vào năm 2015, dân số thế giới hoàn toàn có thể lên cho tới 7 tỷ người.

Phóng viên: Liệu tất cả các nước trên trái đất có cùng vận tốc tăng dân số không?

Dr. Brown: Không, bọn họ không. Số lượng dân sinh tăng cấp tốc ở một số trong những nơi trên thế giới so với các nước khác. Châu mỹ Latinh đứng đầu. Châu Phi sản phẩm hai và châu Á lắp thêm ba.

Phóng viên: vì sao chính cho sự bùng nổ số lượng dân sinh là gì?

Tiến sĩ Brown: Vâng, tôi suy nghĩ lý do đó là sự giảm xác suất tử vong. Điều này là do sự nâng cấp của điều kiện sống và quan tâm y tế.

Phóng viên: Tôi có niềm tin rằng sự bùng nổ của dân sinh đã gây nên nhiều vấn đề. Đúng không?

Tiến sĩ Brown: Vâng, đúng vậy. Nó tạo ra rất nhiều vấn đề như thiếu lương thực, thiếu những bệnh viện cùng trường học, mù chữ và mức sống thấp.

Phóng viên: Ông hoàn toàn có thể đưa ra một số gợi ý về cách giải quyết và xử lý những sự việc này không?

Tiến sĩ Brown: Tôi nghĩ, bao gồm một số giải pháp cho vấn đề. Trước tiên là giáo dục đào tạo con fan và tạo cho họ thừa nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn có thêm con. đồ vật hai là cung ứng các biện pháp kiểm soát sinh sản an toàn, ko tốn kém. Thứ tía là thực hiện đúng chế độ kế hoạch hóa gia đình. Cùng thứ tứ là tiến hành các cơ chế thưởng cùng phạt nghiêm ngặt và công bằng.

Phóng viên: Cảm ơn tương đối nhiều vì sẽ ở cùng chúng tôi tối nay, bác sỹ Brown.

Tiến sĩ Brown: không có gì.

Task 2 trang 85 sgk giờ Anh 11

Listen again và answers the following questions.

(Nghe lại và trả lời các thắc mắc sau.)

1. According lớn experts, what will the population of the world be by the year 2015?

2. What did the expert say about the population growth rates in some parts of the world?

3. According khổng lồ the expert, what is the reason for a fall in the death rates?

4. According to the expert, what problems does population explosion cause khổng lồ the world, particularly khổng lồ developing countries?

5. How many solutions did the expen offer & what are they?

Answer: (Trả lời)

1. Over 7 billion.

2. He said that the population growth rates in some parts of the world are not the same. The population grows more quickly in some parts of the world than others.

3.The reason for a fall in the death rates is the improvement of public health services và medical care.

4. They are shortage of foods, lack of hospitals and schools, illiteracy, and poor living conditions.

5. The expert offered 4 solutions. They are

– to educate people and make them aware of the danger of having more children

– to provide safe, inexpensive birth-control methods

– to strictly implement a family planning policy

– lớn exercise strict & fair reward & punishment policies.

Tạm dịch:

1. Theo những chuyên gia, mang lại năm 2015 dân số thế giới là bao nhiêu? ⇒ hơn 7 tỉ.

2. Chuyên viên nói gì về tỉ lệ cải cách và phát triển dân số ở một trong những nơi trên vậy giới? ⇒ Ông bảo rằng tỉ lệ phát triển dân số trái đất ở các nơi không giống nhau trên trái đất không kiểu như nhau. Dân số cải cách và phát triển ở một vài nơi nhanh hơn nơi khác.

3. Theo chăm gia, vị sao tỉ lệ tử vong giảm? ⇒ tại sao là vì giảm tỷ lệ tử vong là nâng cấp dịch vụ sức khỏe cộng đồng và chăm sóc y tế.

4. Theo siêng gia, sự bùng nổ số lượng dân sinh gây ra vấn đề gì cho nỗ lực giới, đặc biệt là các nưởc đang phát triển? ⇒ Đó là sự việc thiếu thức ăn, thiếu cơ sở y tế và ngôi trường học, mù chữ và đk sống nghèo nàn.

5. Chuyên gia đã chỉ dẫn bao nhiêu phương án và những chiến thuật đó là gì?

⇒ chuyên viên đưa ra 4 giái pháp. Đó là

– giáo dục con người và tạo cho họ ý thức được mối nguy nan khi có nhiều con hơn

– cung ứng biện pháp điều hành và kiểm soát tỉ lệ sinh bình an và không tốn kém

– thực hiện nghiêm cơ chế kế hoạch hóa gia đình

– triển khai các cơ chế thưởng phạt công bằng và nghiêm minh.

3. After you listen trang 85 sgk tiếng Anh 11

Listen again. Work in groups. The summarise the main ideas of the passage.

(Nghe lại. Thao tác làm việc theo nhóm. Nắm tắt đại ý của đoạn hội thoại.)

Answer: (Trả lời)

Học sinh có thể tóm tắt bằng các câu lời các câu hỏi sau:

– How many questions did the interview ask?

– What is the interview about?

– What did the expert say about the population of the world, the causes of population explosion, the problems it causes khổng lồ the world, particularly lớn developing countries, and the solutions to lớn the problems?

Tạm dịch:

– phóng viên đã hỏi từng nào câu hỏi?

– Cuộc chất vấn về mẫu gì?

– chuyên gia đã nói gì về dân sinh thế giới, vì sao bùng nổ dân số, những vấn đề gây ra cho cố kỉnh giới đặc biệt là các nước sẽ phát triển, và chiến thuật của vấn đề này là gì?

D. WRITING trang 86 sgk giờ Anh 11

Study the chart carefully then write a paragraph of 100 – 120 words, describing the information in the chart.

(Nghiên cứu vớt kĩ biểu trang bị dưới đây, tiếp nối viết một đoạn văn khoảng chừng 100 – 120 từ, diễn đạt thông tin vào biểu đồ.)

Useful language:

– it can be seen that

– distributed unevenly

– account for … per cent

– more than double the population of

– half as much as/ nearly half of

– rank first/last

You may begin with:

The chart shows the distribution of world population by region. …

Answer: (Trả lời)

The chart shows the distribution of world population be region. In general, it can be seen that the world’s population is distributed unevenly in the world. The population rate in Asia is the highest of the four continents: 32% in South Asia & 26% in East Asia. Most countries in Asia are developing ones. People aren’t often aware of the result of the population explosion. Therefore, their families are usually big ones. They can’t tư vấn their children well & lead a poor life whereas in Europe, the population rate in 15% và 11% in Africa. Most countries in Europe are developed ones và people’s living conditions are much better than those in Asia and Africa, which has most poor people in the world. In America, the population rate is 14% – 8% in Latin America, where many people whose living standards are low, và 6% in Nonhen America, where there are many rich people. In the oceanic regions, the number of residents is much lower & the population rate is only 2%.

Tạm dịch:

Ngôn ngữ hữu ích:

– rất có thể nhìn thấy rằng

– được phân bố không đồng đều

– chiếm khoảng … xác suất

– hơn gấp hai dân số của

– bằng phân nửa của

– xếp hạng cao nhất/ tốt nhất

Bạn tất cả thể bước đầu bằng: Biểu đồ mô tả sự phân bổ của dân số quả đât theo khu vực vực. …

Biểu đồ cho thấy thêm sự phân bố của dân số trái đất theo khu vực vực. Chú ý chung, có thể thấy rằng dân số trái đất được phân bổ không đông đảo trên cầm giới. Xác suất dân số sinh sống châu Á là cao nhất trong tư châu lục: 32% nghỉ ngơi Nam Á với 26% nghỉ ngơi Đông Á. Phần đông các non sông ở Châu Á phần lớn là phần đa nước vẫn phát triển. Mọi bạn thường không nhận thức được hậu quả của sự bùng nổ dân số. Bởi vậy, mái ấm gia đình của họ thường xuyên là những mái ấm gia đình đông con. Bọn họ không thể cung cấp con chiếc của họ giỏi và dẫn đến cuộc sống thường ngày nghèo nàn, trong những lúc tại châu Âu, tỷ lệ dân số ngơi nghỉ 15% với 11% sinh sống châu Phi. Phần đông các tổ quốc ở Châu Âu phần đa là mọi nước cách tân và phát triển và đk sống của tín đồ dân xuất sắc hơn nhiều so với sinh sống châu Á cùng châu Phi, nơi có rất nhiều người nghèo tốt nhất trên nỗ lực giới. Ở Mỹ, phần trăm dân số nghỉ ngơi Mỹ Latinh là 14% – 8%, nơi có khá nhiều người có mức sinh sống thấp cùng 6% sinh hoạt Bắc Mỹ, nơi có khá nhiều người nhiều có. Ở những vùng đại dương, con số cư dân rẻ hơn các và tỷ lệ dân số chỉ là 2%.

E. Language Focus trang 86 sgk giờ Anh 11

Pronunciation: /kl/ – /gl/ – /kr/ – /gr/ – /kw/

Grammar:

1. Conditional types 1 and 2 (revision)

2. Conditional type 3 (revision)

3. Conditional in reported speech

Tạm dịch:

– phân phát âm: /kl/ – /gl/ – /kr/ – /gr/ – /kw/

– Ngữ pháp:

1. Câu đk loại 1 cùng 2 (ôn tập)

2. Câu điều kiện loại 3 (ôn tập)

3. Câu điều kiện trong câu tường thuật

1. Pronunciation trang 87 sgk giờ Anh 11

Listen & repeat. (Nghe và lặp lại)

*
Practise reading aloud this dialogue. (Thực hành gọi to phần lớn câu sau)

A: Didn’t you go khổng lồ the cricket club?

B: Yes, I did go to the cricket club.

A: Was it crowded?

B: Quite crowded.

A: Was Greg there?

B: Greg was there, yes. And Robert Queen was there, too.

A: Does Robert Queen lượt thích cricket?

B: No, he doesn’t. He quarrelled with Greg. He went lớn the pub và drank some glasses of beer.

A: Oh dear!

B: Mm. Shall I take your clothes lớn the cleaner’s?

Tạm dịch:

A: Bạn đang đi tới câu lạc bộ đá cầu à?

B: Ừm, mình đã đi đến câu lạc cỗ đá cầu.

A: có đông nhiều không?

B: khá đông.

A: Greg gồm đó không?

B: Greg làm việc đó, có. Với Robert Queen cũng ở kia nữa.

A: Robert Queen mê say đá ước à?

B: Không. Anh ấy gượng nhẹ nhau cùng với Greg. Họ đến quán rượu cùng uống vài ly bia.

2. Grammar trang 87 sgk tiếng Anh 11

Exercise 1 trang 87 sgk tiếng Anh 11

Put the verbs in brackets into the correct form. địa chỉ cửa hàng ’ll/will or ’d/would if necessary.

(Chia những động từ trong ngoặc sống dạng đúng. Thêm ‘ll/will, hoặc ‘d/would nếu phải thiết.)

1. I (drive)………… to lớn work if I had a car.

2. Where in Vietnam would you lượt thích to live if you (can) ……….choose?

3. If the weather (be) ………….good, we will have lunch outside.

4. If the company offers me a job, I think I (take) ………..it.

5. Many people would be out of work if that factory (close) ………….down.

6. It you finish before 4:30, I (come) …………..and pick you up.

Answer: (Trả lời)

1. World drive 3. Is 5. Closed

2. Could choose 4. Will take 6. Will come

Tạm dịch:

1. Tôi sẽ lái ô tô đi làm nếu tôi bao gồm ô tô.

2. Bạn sẽ sống ở đâu của việt nam nếu chúng ta có thể chọn lựa?

3. Trường hợp thời máu đẹp, bọn họ sẽ ăn uống trưa ko kể trời.

4. Nếu công ty cho tôi câu hỏi làm, tôi nghĩ về tôi đang nhận.

5. đa số người sẽ thất nghiệp nếu xí nghiệp đóng cửa.

6. Nếu như bạn hoàn thành trước 4:30 mình sẽ đến và đón bạn.

Exercise 2 trang 88 sgk tiếng Anh 11

Put the verbs in brackets into the correct form.

(Chia những động từ vào ngoặc sống dạng đúng.)

1. They would have paid you more if they (be told)……….of its value.

2. If I (realise) ………..that Greg wanted to get up early, I would have woken him up.

3. If you had had breakfast, you (not/be)………….hungry.

4. If they had had enough money, they (buy)……………that house.

5. If he (study) ……………harder, he would have passed the exams.

Answer: (Trả lời)

1. Had been told 4. Would have bought

2. Had realized 5. Had studied

3. Wouldn’t have been

Tạm dịch:

1. Họ đã trả tiền cho chính mình nếu họ được báo giá.

2. Giả dụ tôi nhận ra Greg mong muốn dậy sớm tôi sẽ đánh thức anh ấy.

3. Nếu bạn ăn sáng các bạn sẽ không đói bụng.

4. Nếu như họ có đủ tiền họ đã mua tòa nhà đó.

5. Giả dụ anh ấy học chăm chỉ hơn, anh ấy đã đỗ kỳ thi.

Exercise 3 trang 89 sgk tiếng Anh 11

Change the following conditional sentences into reported speech.

(Chuyển các câu điều kiện sau thành câu tường thuật.)

1. “I will come to lớn see you if I have time,” the man said khổng lồ her.

2. “What would you say if someone stepped on your feet?” he asked her.

3. “If it doesn’t rain, we will go out with you,” they said to lớn me.

4. “What would you vì if you were a billionaire?” the man asked the woman.

5. “If you had asked me, I would have lent you my motorbike.” the man said to me.

6. “They would be very disappointed if you did not come,” the man said to his daughter.

7.“I’m sure they will understand if you explain the situation to them” the boy said khổng lồ the girl.

Answer: (Trả lời)

1. The man told her he would come lớn see her if he had time.

2. He asked her what she would say if someone stepped on her feet.

3. They told me if it didn’t rain, they would go out with me.

4. The man asked the woman what she would do if she were a billionaire.

5. The man told me if I had asked him, he would have lend me his motorbike.

6. The man told his daughter the would be very disappointed if she didn’t come.

7. The boy told the girl he was sure they would understand if she explained the situation lớn them.

Tạm dịch:

1. Người bầy ông nói cùng với cô ấy ” Tôi đang đến chạm chán cô nếu tôi bao gồm thời gian.” ⇒ Người đàn ông nói với cô ấy rằng ông sẽ đến gặp mặt cô trường hợp ông gồm thời gian.

2. Anh ấy hỏi cô ấy ” bạn sẽ làm gì ví như ai đó giẫm lên chân bạn?” ⇒ Anh ấy hỏi cô ấy rằng cô ấy sẽ làm gì nếu gồm ai đó giẫm lên chân cô.

3. Họ nói với tôi ” giả dụ trời không mưa tôi đang đi ra ngoài với bạn.” ⇒ chúng ta nói với tôi rằng trường hợp trời không mưa họ sẽ đi ra phía bên ngoài với tôi.

4. Người đàn ông hỏi người thanh nữ ” Bà sẽ làm những gì nếu bà là tỉ phú?” ⇒ Người lũ ông hỏi người thiếu phụ rằng bà ấy sẽ làm cái gi nếu bà là tỉ phú.

5. Người đàn ông nói với tôi ” nếu như khách hàng hỏi tôi tôi sẽ cho bạn mượn xe vật dụng của tôi.” ⇒ Người đàn ông nói cùng với tôi rằng trường hợp tôi hỏi ông ấy thì ông sẽ mang đến tôi mượn xe máy của ông.

6. Người lũ ông nói với con gái ” Họ sẽ rất thất vọng nếu con không đến.” ⇒ Người bầy ông nói với con gái rằng họ đang rất thuyệt vọng nếu cô bé nhỏ không đến.

7. Cậu nhỏ bé nói cùng với cô bé nhỏ ” Mình chắc chắn rằng họ đang hiểu ví như bạn lý giải tình huống với họ.” ⇒ Cậu bé xíu bảo cùng với cô bé bỏng rằng cậu nhỏ nhắn chắc chắn họ đang hiểu nếu như cô nhỏ bé giải thích tình huống với họ.

F. Vocabulary (Phần trường đoản cú vựng)

TừPhân loạiPhát âmNghĩa
birth-control method/ˈbɜːθ kəntrəʊlˈmeθəd/phương pháp giảm bớt sinh đẻ
decreasev/dɪˈkriːs/giảm đi
doublev/ˈdʌbl/gấp đôi
family planning/ˌfæməli ˈplænɪŋ/kế hoạch hóa gia đình
figuren/ˈfɪɡə(r)/con số
increasev/ɪnˈkriːs/gia tăng, tăng lên
limitv/ˈlɪmɪt/hạn chế, giới hạn
overpopulationn/ˌəʊvəˌpɒpjuˈleɪʃn/sự đông dân quá mức
petroleumn/pəˈtrəʊliəm/dầu mỏ, dầu lửa
probablyadv/ˈprɒbəbli/có lẽ, có thể
raise animals/reɪz ˈænɪml/nuôi hễ vật
Third Worldthế giới trang bị ba

G. Grammar (Ngữ pháp)

1. Ôn tập câu điều kiện loại 1

Câu đk loại 1 còn có thể được gọi là câu đk hiện tại hoàn toàn có thể có thật. Ta sử dụng câu điều kiện loại 1 để đưa ra một điều kiện có thể thực hiện nay được trong lúc này và nêu kết quả rất có thể xảy ra.

Công thức câu đk loại 1

Công thức: If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

Đảo ngữ: Should + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

Ví dụ:

If you come into my garden, my dog will bite you.

Should you come into my garden, my dog will bite you.

2. Ôn tập câu điều kiện loại 2

Câu đk loại 2 có cách gọi khác là câu điều kiện không có thực ở hiện tại tại. Điều kiện không thể xẩy ra ở hiện tại hoặc tương lai, đk chỉ là một giả thiết, một ước mong trái ngược với yếu tố hoàn cảnh hiện tại.

Công thức: If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu)

Đảo ngữ: Were + S + lớn + V (nguyên mẫu), S + would + V (nguyên mẫu)

Ví dụ:

If I learnt Russian, I would read a Russian book.

Were I to learn Russian, I would read a Russian book.

3. Ôn tập câu đk loại 3

Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không có thực trong vượt khứ. Điều kiện không thể xẩy ra trong thừa khứ, chỉ mang tính ước mong trong quá khứ, một đưa thiết trái ngược với hoàn cảnh ở thừa khứ.

Công thức: If + S + had + V(quá khứ phân từ), S + would + have + V(quá khứ phân từ)

Đảo ngữ: Had + S + V(quá khứ phân từ), S + would have + (quá khứ phân từ)

Ví dụ:

If he had trained hard, he would have won the match.

Had he trained hard, he would have won the match.

4. Câu điều kiện trong tiếng nói gián tiếp (conditional in reported speech)

Câu đk loại 1 gửi sang loại 2

Ví dụ: He said, ” If it rain heavily, I will stay at home” → He said (that) if it rained heavily, he would stay at home.

Câu đk loại 2 và 3: không đổi hễ từ

Ví dụ:

She said ,”If I had enough money, I would buy a new car.

→ She said (that) if she had enough money , she would buy a new car.

The teacher said, “If Jones had studied harder, he wouldn’t have failed his exam.”

→ The teacher said (that) if Jones had studied harder, he wouldn’t have failed his exam.

Note: Khi gửi 1 câu hỏi từ thẳng sang con gián tiếp, cần để ý vị trí của công ty ngữ, động từ và không thể dấu chấm hỏi.

Xem thêm: Distributor Là Gì - Làm Thế Nào Để Lựa Chọn Nhà Phân Phối Lý Tưởng

Ví dụ: She asked me,”What would he vày if he were a king?”

→ She asked me what he would vì if he were a king.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là nội dung bài học kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập trong Unit 7. World population trang 80 sgk giờ đồng hồ Anh 11 đầy đủ, ngắn gọn và đúng chuẩn nhất. Chúc chúng ta làm bài xích Tiếng Anh tốt!