*

*

Bài 3: Điện trường cùng cường độ điện trường. Đường sức điện

Bài 4 (trang 20 SGK Vật Lý 11)

Viết công thức tính và nêu những đặc điểm của cường độ điện trường của một điện tích điểm.

Lời giải

Công thức:

*

Đặc điểm: Cường độ điện trường của một điện tích Q gây ra tại một điểm M như thế nào đó chỉ phụ thuộc vào bản thân điện tích Q (về dấu và độ lớn) với vị trí điểm M mà lại không phụ thuộc vào điện tích thử đặt tại điểm M.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: bài 3. Điện trường cùng cường độ điện trường. Đường sức điện