Tài liệu bao gồm 65 trang, được soạn bởi thầy giáo è cổ Đình Cư, bắt tắt lý thuyết, phân loại và cách thức giải bài xích tập hàng số, cấp số cộng và cấp cho số nhân, giúp học sinh lớp 11 xem thêm khi học lịch trình Đại số và Giải tích 11 chương 3 (Toán 11).

Bạn đang xem: Bài tập về dãy số

BÀI 1. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC.Dạng 1. Minh chứng đẳng thức.Dạng 2. Chứng tỏ bất đẳng thức.Dạng 3. Chứng tỏ một tính chất.Dạng 4. Một trong những bài toán khác.

BÀI 2. DÃY SỐ.Dạng 1. Search số hạng của dãy số.Dạng 2. Tính tăng sút và bị ngăn của hàng số.

BÀI 3. CẤP SỐ CỘNG.Dạng 1. Khẳng định cấp số cộng, công sai cùng số hạng của cung cấp số cộng.Dạng 2. Tính tổng những số hạng vào một cấp cho số cộng.Dạng 3. Minh chứng một hệ thức trong cung cấp số cộng.Dạng 4. Giải phương trình (tìm x trong cấp số cộng).

BÀI 4. CẤP SỐ NHÂN.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Màu Xanh Lá Và Xanh Dương Trong In Ấn, Quà, Màu Xanh Đặc Trưng

Dạng 1. Xác minh cấp số nhân, số hạng, công bội của cấp số nhân.Dạng 2. Tính tổng của cấp số nhân.Dạng 3. Các bài toán thực tế.

tải tài liệu
*

Dãy số - cung cấp số cùng và cung cấp số nhân

Tài liệu ôn thi HSG nước nhà môn Toán chủ đề dãy số – Nguyễn Hoàng Vinh


6 mon Một, 2022Dãy số - cấp số cộng và cấp cho số nhân, tư liệu HSG Toán THPT, Toán 11
*

Dãy số - cung cấp số cùng và cấp số nhân

Các dạng bài xích tập dãy số, cấp số cùng và cấp số nhân


1 tháng Mười Hai, 2021Dãy số - cấp cho số cộng và cấp cho số nhân, Toán 11
*

Dãy số - cấp số cùng và cấp cho số nhân

Phương pháp quy hấp thụ với những bài toán phổ thông – Nguyễn Mỹ Lệ


2 tháng Ba, 2021Dãy số - cung cấp số cùng và cấp cho số nhân, tài liệu HSG Toán THPT, Toán 11
*

Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân

Bài tập cách thức quy nạp toán học, dãy số, cấp cho số cộng và cấp cho số nhân


27 tháng Mười Hai, 2020Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân, Toán 11
*

Dãy số - cấp cho số cùng và cung cấp số nhân

Chuyên đề hàng số, cấp số cùng và cấp cho số nhân – Nguyễn Bảo vương vãi


14 mon Mười Một, 2020Dãy số - cấp số cùng và cấp cho số nhân, Toán 11
Dãy số - cấp số cộng và cấp cho số nhân

Dãy số và các bài toán về dãy số


11 tháng Chín, 2020Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân, tài liệu HSG Toán THPT, Toán 11
Dãy số - cung cấp số cộng và cấp cho số nhân

Hướng dẫn giải các dạng toán dãy số, cấp cho số cộng và cung cấp số nhân


7 tháng Tám, 2020Dãy số - cung cấp số cùng và cấp số nhân, Toán 11
Dãy số - cung cấp số cùng và cấp cho số nhân

168 câu vận dụng cao dãy số, cung cấp số cùng và cấp cho số nhân ôn thi thpt môn Toán


1 mon Tám, 2020Dãy số - cung cấp số cộng và cung cấp số nhân, Toán 11
Dãy số - cấp số cùng và cấp cho số nhân

Tổng ôn tập TN thpt 2020 môn Toán: Phép đếm – cung cấp số cùng – cung cấp số nhân


6 tháng Sáu, 2020Dãy số - cấp số cùng và cung cấp số nhân, tổ hợp và xác suất, Toán 11
Dãy số - cấp cho số cộng và cấp cho số nhân

Phương pháp quy nạp toán học – Nguyễn Hữu Điển


22 tháng Năm, 2020Dãy số - cung cấp số cùng và cấp cho số nhân, Toán 11
TÌM KIẾM THEO TỪ KHÓATìm kiếm cho:
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
NHÓM HỎI ĐÁP – TRAO ĐỔI BÀI