Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

1000 bài bác tập trắc nghiệm Toán 5I - Số thập phânII - các phép tính với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ3. Phép nhân4. Phép chiaI - Số đo thời gianII - Vận tốc, quãng đường, thời gianI - Ôn tập về số từ nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượngII - Ôn tập về những phép tính với những số từ nhiên, phân số, số thập phânIII - Ôn tập về hình họcIV - Ôn tập về giải toán
Bài tập diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật Toán lớp 5 có giải thuật
Trang trước
Trang sau

Bài tập diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Toán lớp 5 gồm lời giải

Câu 1: diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích s bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật. Đúng tuyệt sai?

A.Đúng

B.Sai

Hiển thị đáp án

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Bài tập về hình hộp chữ nhật lớp 5

Vậy phát biểu trên là đúng.


Câu 2: Chọn giải đáp đúng nhất:

A.Muốn tính diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật ta mang chu vi dưới mặt đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

B.Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích s hai đáy.

C.Cả A cùng B gần như sai

D.Cả A và B phần lớn sai

Hiển thị đáp án

-Muốn tính diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị đo).

-Muốn tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cùng với diện tích s hai đáy.

Vậy cả A và B đầy đủ đúng.


Câu 3: Tính diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 18cm, chiều rộng 13cm và chiều cao 9cm.

A.279cm2

B.558cm2

C.792cm2

D.2106cm2

Hiển thị đáp án

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(18 + 13) × 2 = 62 (cm)

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là:

62 × 9 = 558 (cm2)

Đáp số: 558cm2.


Câu 4: mang đến hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ:

*

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là 275cm2. Đúng hay sai?

A.Đúng

B.Sai

Hiển thị đáp án

Đổi 2,5dm = 25cm

Chu vi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(36 + 19) × 2 = 110 (cm)

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

110 × 25 = 2750 (cm2)

Vậy khẳng định diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật là 275cm2 là sai.


Câu 5: Điền số phù hợp vào ô trống:

Hình hộp chữ nhật có chiều dẻo 23dm, chiều rộng 1,6m và chiều cao 11,5dm. Diện tích s toàn phần của hình hộp sẽ là dm2.

Hiển thị đáp án

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(23 + 16) × 2 = 78 (dm)

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

78 × 11,5 = 897 (dm2)

Diện tích lòng của hình hộp chữ nhật là:

23 × 16 = 368 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

897 + 368 × 2 = 1633 (dm2)

Đáp số: 1633dm2.

Vậy lời giải đúng điền vào ô trống là 1633.


Câu 6: mang đến hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 4,25cm, chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng và dài thêm hơn nữa chiều cao 5cm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

A.317,6875cm2

B.371,875cm2

C.603,5cm2

D.711,875cm2

Hiển thị đáp án

Chiều nhiều năm của hình vỏ hộp chữ nhật là:

4,25 × 3 = 12,75 (cm)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật là:

12,75 − 5 = 7,75 (cm)

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là:

(4,25 + 12,75) × 2 × 7,75 = 263,5 (cm2)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

4,25 × 12,75 = 54,1875 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

263,5 + 54,1875 × 2 = 371,875 (cm2)

Đáp số: 371,875cm2.


Câu 7: Điều số tương thích vào ô trống:

Cho hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 425dm2, độ cao là 12,5dm.

Vậy chu vi mặt dưới của hình vỏ hộp chữ nhật chính là dm.

Hiển thị đáp án

Chu vi mặt dưới của hình hộp chữ nhật kia là:

425 : 12,5 = 34 (dm)

Đáp số: 34dm.

Vậy câu trả lời đúng điền vào ô trống là 34.


Câu 8: Điều số phù hợp vào ô trống:

Cho hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 921,5cm2 và độ cao là 24,25cm. Biết chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật dài thêm hơn nữa chiều rộng là 9cm.

Vậy chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật là cm, chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật là cm.

Hiển thị đáp án

Chu vi mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

921,5 : 24,25 = 38 (cm)

Nửa chu vi đáy là:

38 : 2 = 19 (cm)

Chiều lâu năm hình hộp chữ nhật là:

(19 + 9) : 2 = 14 (cm)

Chiều rộng hình hộp chữ nhật là:

19 − 14 = 5 (cm)

Đáp số: Chiều dài: 14cm;Chiều rộng: 5cm.

Vậy lời giải đúng điền vào ô trống theo đồ vật tự từ bên trên xuống bên dưới là 14; 5.


Câu 9: mang đến hình hộp chữ nhật có diện tích s xung quanh là 217,5m2 và bao gồm nửa chu vi dưới đáy bằng 14,5m. Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

A.7,5m

B.9m

C.15m

D.30m

Hiển thị đáp án

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật kia là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m.


Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

Người ta làm một chiếc hộp bằng bìa mẫu mã hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 12cm, chiều rộng lớn là 9cm và chiều cao là 6cm.

Diện tích bìa dùng để triển khai cái hộp đó còn nếu không tính mép dán là cm2.

Hiển thị đáp án

Chu vi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(12 + 9) × 2 = 42 (cm)

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

42 × 6 = 252 (cm2)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

12 × 9 = 108 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

252 + 108 × 2 = 468 (cm2)

Vì diện tích s toàn phần của mẫu hộp chủ yếu bằng diện tích s bìa dùng để triển khai cái hộp nên diện tích bìa dùng để triển khai cái hộp sẽ là 468cm2.

Đáp số: 468cm2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 468.


Câu 11: một căn phòng hình dạng hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 6m, chiều rộng 48dm, chiều cao 4m. Fan ta mong mỏi quét vôi các bức tường xung quanh và trằn của hộ gia đình đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích những cửa bởi 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi phía bên trong phòng)?

A.144m2

B.132m2

C.115,2m2

D.103,2m2

Hiển thị đáp án

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích bao quanh của ngôi nhà đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích trần của căn phòng đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích phải quét vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2.


Câu 12: Một bạn thợ gò chiếc thùng tôn không nắp làm nên hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 18dm, chiều rộng lớn 8dm, độ cao bằng

*
chiều dài. Tính diện tích tôn dùng để gia công thùng (không tính mép dán).

A.678dm2

B.768dm2

C.876dm2

D.912dm2

Hiển thị đáp án

Chiều cao của thùng tôn đó là:

18 : 3 × 2 = 12 (dm)

Diện tích bao bọc của thùng tôn kia là:

(18 + 8) × 2 × 12 = 624 (dm2)

Diện tích đáy của thùng tôn đó là:

18 × 8 = 144 (dm2)

Diện tích tôn dùng để làm thùng là:

624 + 144 = 768 (dm2)

Đáp số: 768dm2.


Câu 13: bạn ta xây đắp tường rào xung quanh một cái hồ hình chữ nhật tất cả chiều dài 45m, chiều rộng hèn chiều lâu năm 23,5m, tường ngăn cao 1,6m. Cứ mỗi m2 tiêu tốn không còn 40000 đồng. Hỏi xây bức tường chắn đó hết toàn bộ bao nhiêu tiền?

A.50812000 đồng

B.18520000 đồng

C.8512000 đồng

D.4256000 đồng

Hiển thị đáp án

Chiều rộng cái hồ đó là :

45 − 23,5 = 21,5 (m)

Diện tích bức tường rào này được xây lên là:

(45 + 21,5) × 2 × 1,6 = 212,8 (m2)

Số tiền dùng để xây tường ngăn rào kia là:

40000 × 212,8 = 8512000 (đồng)

Đáp số: 8512000 đồng.


Câu 14: Điền số tương thích vào ô trống:

Một viên gạch bản thiết kế hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 22cm, chiều rộng lớn 8cm, chiều nhiều năm 4,5cm. Một khối gạch bởi vì 6 viên gạch men xếp thành ngoài mặt hộp chữ nhật như hình vẽ:

*

Diện tích toàn phần của khối gạch chính là cm2.

Hiển thị đáp án

Chiều rộng lớn của khối gạch hình hộp chữ nhật đó là:

8 × 2 = 16 (cm)

Chiều cao của khối gạch men hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

4,5 × 3 = 13,5 (cm)

Diện tích bao phủ của khối gạch đó là:

(22 + 16) × 2× 13,5 = 1026 (cm2)

Diện tích lòng của khối gạch men hình vỏ hộp chữ nhật là:

22 × 16 = 352 (cm2)

Diện tích toàn phần của khối gạch men hình hộp chữ nhật là

1026 + 352 = 1378 (cm2)

Đáp số: 1378cm2.

Vậy câu trả lời đúng điền vào ô trống là 1378.

Xem thêm: Lời Bài Hát Nhớ Nhau Hoài - (Anh Việt Thu & Thiên Hà)


Câu 15: Một khách thuê mướn thợ sơn khía cạnh trong với mặt ngoài một chiếc thùng fe không có nắp đậy dạng hình vỏ hộp chữ nhật chiều lâu năm 1,3m; chiều rộng 0,8m; chiều cao 1,5m. Hỏi bạn ấy đề xuất trả bao nhiêu tiền nhằm sơn loại thùng đó, biết rằng tiền sơn 1m2 là 35000 đồng?

A.256900 đồng

B.513800 đồng

C.293300 đồng

D.586600 đồng

Hiển thị đáp án

Diện tích bao quanh của thùng sắt đó là:

(1,3 + 0,8) × 2 × 1,5 = 6,3 (m2)

Diện tích đáy của thùng sắt đó là:

1,3 × 0,8 = 1,04 (m2)

Diện tích yêu cầu sơn là:

(6,3 + 1,04) × 2 = 14,68 (m2)

Số tiền bạn đó cần trả để sơn cái thùng đó là:

35000 × 14,68 = 513800 (đồng)

Đáp số: 513800 đồng.KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo lớp 5 cho con sẽ được khuyến mãi miễn chi phí khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đăng ký học demo cho nhỏ và được tư vấn miễn phí tổn tại khoahoc.inthepasttoys.net