Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài tập Ngữ pháp tiếng AnhBài thói quen từ với trạng từMột số bài xích tập Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Bài tập đồ vật tự tính trường đoản cú trong giờ Anh
Trang trước
Trang sau

Bài tập thiết bị tự tính từ

Tương ứng cùng với từng bài xích trong loạt bài bác Ngữ pháp giờ Anh chúng mình sẽ cung cấp cho chúng ta phần bài bác tập để thực hành luôn luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài bác tập ngữ pháp giờ Anh này giúp đỡ bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần kim chỉ nan đã được trình bày trong loạt bài xích Ngữ pháp giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập về trật tự tính từ trong tiếng anh

Trước khi làm cho Bài tập đồ vật tự tính từ trong giờ đồng hồ Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tương ứng, bạn cũng có thể tham khảo trên chương: Thứ tự tính trường đoản cú trong tiếng Anh.

Với những từ new mình sẽ không còn dịch sẵn mà chúng ta nên tự tò mò vì điều đó sẽ giúp đỡ bạn nhớ thọ hơn. Sau khi bạn đã làm ngừng bài tập, để đối chiếu xem mình làm cho đúng được bao nhiêu, mời bạn bấm vào vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đó là phần Bài tập thứ tự tính từ:

Bài 1: Put the adjectives in brackets in the correct position.
1a beautiful table (wooden/round)a beautiful round wooden table
2an unusual ring (gold)......................
3an old house (beautiful)......................
4black gloves (leather)......................
5an American film (old)......................
6a long face (thin)......................
7big clouds (black)......................
8a sunny day (lovely)......................
9an ugly dress (yellow)......................
10a wide avenue (long......................
11a red oto (old/little)......................
12a new sweater (green/nice)......................
13a metal box (black/small)......................
14a big oto (fat/black)......................
15a little village (old/lovely)......................
16long hair (black/beautiful)......................
17an old painting (interesting/French)......................
18an enormous umbrella (red/yellow)......................
Hiển thị đáp án
2. An unusual gold ring

3. A beautiful old house.

4. đen leather gloves

5. An old American film

6. A long thin face

7. Big black clouds

8. A lovely sunny day

9. An ugly yellow dress.

10. A long wide avene.

11. A little old red car.

12. A nice new green sweater.

13. A small đen metal box.

14. A big fat đen car.

15. A lovely little old village.

16. Beautiful long black hair

17. An interesting old French painting

18. An enormous red và yellow umbrella.


Bài 2: Complete each sentence with a verb (in the correct form) and an adjective from the boxes.
feel look seem awful fine interesting

smell sound taste nice upset wet

1. Helen seemed upset this morning. Do you know what was wrong?

2. I can"t eat this. I"ve just tried it & it .... .

3. I wasn"t very well yesterday, but I .... Today.

4. What beautiful flowers! They .... Too.

5. You .... Have you been out in the rain?

6. Jim was telling me about his new job. It .... - much better than his old job.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Put in the correct word.

1. This tea tastes a bit strange. (strange/strangely)

2. I always feel .... When the sun is shining. (happy/happily)

3. The children were playing .... In the garden. (happy/happily)

4. The man became .... When the manager of the restaurant asked him khổng lồ leave. (violent/violently)

5. You look .... !Are you all right? (terrible/terribly)

6. There"s no point in doing a job if you don"t do it .... . (proper/properly)

7. The soup taste .... . (good/well)

8. Hurry up! You"re always so .... . (slow/slowly)

Hiển thị đáp án

Bài 4: Write the following in another way using the first .../the next .../the last ...
1the first day and the second day of the coursethe first two days of the course
2next week and the week afterthe next two weeks
3yesterday & the day before yesterday.....................
4the first week and the second week of May.....................
5tomorrow and a few days after that.....................
6questions 1,2 and 3 in the exam.....................
7next year & the year after.....................
8the last day of our holiday and the two days before that.....................
Hiển thị đáp án
3. The last two days

4. The first two weeks of May

5. The next few days

6. The first three questions

7. The next two years

8. The last three days of our holiday


Đã có tiện ích inthepasttoys.net trên năng lượng điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Sở hữu ngay vận dụng trên app android và iOS.

*

*

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của bọn chúng tôi 1 phần dựa bên trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Xem thêm: Soạn Bài Chủ Đề Và Dàn Bài Của Bài Văn Tự Sự " Lớp 6 Hay Nhất

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/inthepasttoys.netteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.inthepasttoys.net để tiếp tục theo dõi những loạt bài tiên tiến nhất về Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Tiên tiến nhất của bọn chúng tôi.