Đề bình chọn cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường tiểu học cắm Muộn 2, tỉnh tỉnh nghệ an Đề thi học kì II môn Toán lớp 1 gồm đáp án


Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 5 có lời giải

Đề soát sổ cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường tiểu học cắm Muộn 2, tỉnh nghệ an Đề thi học tập kì II môn Toán lớp 1 gồm đáp án 1,165 2
ĐỀ BÀI: Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng. Câu 1: Số thập phân phù hợp điền vào vị trí trống 2m 2 65cm 2 = ………….m 2 là. A. 20,65 m 2 B. 2,065m 2 C. 2,0065m 2 D. 2865m 2 Câu 2: cho biết 9,7 x 2 〈 9,712 vậy x là: A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 Câu 3: Một hình lập phương tất cả cạnh 5cm thể tích của hình lập phương kia là. A. 125cm 3 B. 105cm 3 C. 115cm 3 D. 135cm 3 Câu 4: Số dư trong phép phân chia 7,3 : 6 (thương lấy mang đến hai chữ số) là. A. 4 B. 0,4 C. 0,004 D. 0,04 Câu 5: tra cứu số mà lại 20% của nó bởi 112 A. 560 B. 460 C. 580 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17,5 C. 18 D. 18,5 Câu 7: 3 4 3h = . . . . Phút? A. 235 phút B. 195 phút C. 215 phút D. 225 phút Câu 8: 18,5 ha = . . . . . .m 2 A. 18500 m 2 B. 185000 m 2 C. 1850 m 2 D. 185m 2 Phần II. Tự luận.(6 điểm) Câu 1:Tìm X: a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 Câu 2: Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất. A) 1,47 × 3,6 + 1,47 x 6,4 b) 25,8 x 1,02 - 25,8 x 1,01 Câu 3: Một người đi bộ từ A dịp 6 giờ đồng hồ với tốc độ 5km/giờ. Đến 8 tiếng 30 phút, một người đi xe đạp điện cũng xuất phát từ A đuổi theo với gia tốc gấp 3 lần bạn đi bộ. Hỏi: a) nhị người gặp mặt nhau lúc mấy giờ? b) Quãng con đường từ điểm xuất xứ đến chỗ gặp gỡ nhau nhiều năm mấy ki lô mét? GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM. Phần I: Trắc nghiệm. (4 điểm) Khoanh vào đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm. Câu 1: Khoanh vào C Câu 5: Khoanh vào A Câu 2: Khoanh vào A Câu 6: Khoanh vào B Câu 3: Khoanh vào A Câu 7: Khoanh vào D Câu 4: Khoanh vào D Câu 8: Khoanh vào B Phần II: trường đoản cú luận. ( 6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Tính đúng từng câu ghi 1 điểm a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 X = 12 7 3 1 + X + 3,1 = 14,5 + 1,2 X = 12 11 X + 3,1 = 15,7 X = 15,7 – 3,1 X = 12,6 Câu 2: ( 1 điểm) Tính đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm. A. 1,47 × 3,6 + 1,47 × 6,4 = 1,47 × ( 3,6 + 6,4) = 1,47 × 10 = 14,7 b.25,8 × 1,02 - 25,8 × 1,01 = 25,8 × (1,02 - 1,01) = 25,8 × 0,01 = 0,258 Câu 3: (2 điểm ) Nêu đúng lời giải và làm đúng từng phép tính ghi 0,25 điểm. Ghi đúng đáp số ghi 0,5 điểm. Giải. Thời hạn người đi bộ đi trước xe đạp là: 8 giờ 30 phút – 6 tiếng = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ vận tốc của tín đồ đi xe đạp là: 5 x 3 = 15 ( km/giờ) Quãng đường người đi bộ đi vào 2,5 tiếng là: 5 x 2,5 = 12,5 ( km) thời gian để nhì người gặp nhau là: 12,5 : (15-10) = 1,25 ( giờ) nhì người chạm mặt nhau lúc: 6 tiếng + 2,5 tiếng + 1,25 tiếng = 9,75 ( giờ) = 9 giờ 45 phút. Quãng mặt đường từ điểm xuất xứ đến chỗ chạm chán nhau là: 15 x 1,25 = 18,75 ( km) Đáp số: a) 9 giờ 45 phút. B) 18,75 km. Câu 4: (1 điểm) Xe thiết bị đi với tốc độ là. 15 : 2 1 = 30 (km/giờ) Đáp số: 30km/giờ . A. 56 0 B. 460 C. 58 0 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17 ,5 C. 18 D. 18 ,5 Câu 7: 3 4 3 giờ = . . . . Phút? A. 2 35 phút B. 1 95 phút C. 2 15 phút D.

Xem thêm: Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa Chap 40 Truyen Tranh, Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa Chap 40 Tiếng Việt

2 25. Vào 2 ,5 tiếng là: 5 x 2 ,5 = 12 ,5 ( km) thời hạn để hai người gặp nhau là: 12 ,5 : ( 15- 10) = 1, 25 ( giờ) nhị người chạm mặt nhau lúc: 6 giờ + 2 ,5 giờ đồng hồ + 1, 25 giờ đồng hồ