a) Vẽ tam giác đều ABC. Ở phía quanh đó tam giác ABC, vẽ tam giác ACD vuông cân nặng tại C. 


b) Tính góc BAD làm việc câu a_

2. Dạng 2.

Bạn đang xem: Bài toán nâng cao về tam giác cân

 Hai tam giác vuông cân tất cả thêm một điều kiện bằng nhau nào thì nhị tam giác bởi nhau?

3. Dạng 3. Tìm các tam giác cân trên hình mẫu vẽ sau:

4. mang lại tam giác ABC cân nặng tại A. Kẻ bh vuông góc với AC (H ∈ AC), kẻ CK ⊥ AB (K ∈ AB). Chứng tỏ rằng AH = AK.

5. Dạng 4 và 5. Mang đến tam giác ABC cân nặng tại A. Call D là trung điểm của BC. Chứng tỏ rằng AD là tia phân giác của góc A.

Dạng 5. 

6. Một góc của tam giác cân đối 40º. Tính những góc còn lại.

7. tra cứu số đo x trên mỗi hình sau

8. mang đến tam giác ABC cân nặng tại A cùng tam giác đều BCD (D và A ở phía so với BC). Tính số sso góc BDA.

9. Tam giác ABC cân tại A có 

*
= 100º. Lấy những điểm D cùng E trên cạnh BC sao cho BD = BA, CE = CA. Tính số đo góc DAE.

10. chứng minh rằng góc ở lòng của một tam giác cân khi nào cũng là góc nhọn.

11. cho tam giác ABC cân tại B. điện thoại tư vấn BE là mặt đường phân giác của góc ko kể tại đỉnh B. Chứng tỏ rằng BE // AC.

12. cho tam giác cân nặng AOB (OA = OB). Bên trên tia đối của tia OB rước điểm C làm thế nào để cho OB = OC. Tính số đo góc BAC.

13.* Tam giác ABC cân nặng tại A, điểm M thuộc cạnh BC. Kẻ MD ⊥ AB (D ∈ AB), kẻ ME ⊥ AC (E ∈ AC), kẻ BH ⊥ AC ( H ∈ AC). Minh chứng rằng MD + ME = BH.

14.* mang lại tam giác ABC có những góc nhỏ dại hơn 120º. Ở phía quanh đó tam giác ABC, vẽ những tam giác hầu như ABD với ACE.

a) chứng minh rằng DC = BE.

b) gọi I là giao điểm của DC và BE. Tính số đo góc BIC.

15.* Dạng 3 với 5. đến điểm M bên trên đoạn thẳng AB. Vẽ về một bên của AB những tam giác rất nhiều AMC với BMD.

a) minh chứng rằng AD = CB.

b) hotline I, K theo sản phẩm tự là trung điểm của AD, CB. Tam giác MIK là tam giác gì?

Dạng 6. 

16. cho tam giác hồ hết ABC. Trên các cạnh AB, BC, CA lấy theo lắp thêm tự những điểm D, E, F làm thế nào cho AD = BE = CF. Minh chứng rằng tam giác DEF là tam giác đều.

17.

Cho hình mẫu vẽ bên, trong những số đó O là trung tâm của con đường tròn. Minh chứng rằng những dây BC với AD bằng nhau.

18. mang lại tam giác ABC vuông trên A. Kẻ AH vuông góc cùng với BC (H ∈ BD). Tia phân giác của góc HAC cắt BC sống D. Minh chứng rằng tam giác ABD là tam giác cân.

19.* mang lại tam giác ABC bao gồm AB

20.* Tam giác ABC vuông trên A có AC = 1/2BC. Minh chứng rằng 

*
= 30º.

Xem thêm: Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Thpt Môn Hóa 2022, Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Hóa (Có Đáp Án)

21.* Tam giác ABC vuông tại A có 

*
= 30º. Chứng tỏ rằng AC = 1/2BC

22.* mang đến tam giác nhọn ABC. Kẻ AD vuông góc với BC (D ∈ BC), kẻ BE vuông góc cùng với AC (E ∈ AC). Hotline H là giao điểm của AD cùng BE. Hiểu được AH = BC. Tính số đo góc BAC.